ACC

Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control)

Umožňuje udržovat nastavenou rychlost a zároveň automaticky dodržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.

Radarový snímač adaptivního tempomatu ukrytý za čelní mřížkou dokáže monitorovat prostor až do vzdálenosti 100 metrů před vozidlem. Pokud je cesta volná a před vámi nejede žádné vozidlo, systém udržuje nastavenou rychlost jako klasický tempomat. V případě, že se před vámi objeví jiné vozidlo, které jede pomaleji, systém adaptivního tempomatu automaticky upraví vaši rychlost tak, aby zajistil bezpečnou vzdálenost. Jestliže vozidlo jedoucí před vámi zpomalí nebo zrychlí, systém ACC detekuje změnu a přibrzděním nebo zrychlením udržuje bezpečnou vzdálenost a vyrovnává rychlost vašeho vozidla až do původně nastavené hodnoty. Vzdálenost mezi vozidly závisí na vaší rychlosti: čím rychleji jedete, tím delší bude vzdálenost a naopak. Velikost dodržovaného rozestupu lze navíc nastavit ve třech různých úrovních: dlouhá, střední a krátká.

Pokud vozidlo před vámi náhle zpomalí, nebo před vás vjede jiné vozidlo, systém ACC vás upozorní zvukovou signalizací a varováním na multifunkčním displeji. V takovém případě musíte použít brzdy, abyste zajistili bezpečnou vzdálenost. Systém adaptivního tempomatu funguje v rychlostech od 25 km/h do 180 km/h.

ACC

 

Funkce adaptivního tempomatu

1. Před vozidlem není žádné další vozidlo. Adaptivní tempomat bude udržovat nastavenou rychlost vozidla.

2. Před vozidlem se objeví další vozidlo, které jede pomaleji. Adaptivní tempomat začne zpomalovat z původně nastavené rychlosti až na rychlost vozidla, které jede vpředu a poté bude udržovat rozestup od tohoto vozidla.

3. Vozidlo vpředu „zmizí“ z dosahu radaru adaptivního tempomatu. Pokud vozidlo vpředu např. přejede do jiného jízdního pruhu, systém adaptivního tempomatu jej přestane sledovat a urychlí vozidlo na původně nastavenou rychlost.