CMBS

Systém pro zmírnění následků nehody CMBS (Collision Mitigation Brake System)

Tento unikátní systém, podobně jako adaptivní tempomat (na kterém však pracuje zcela nezávisle), pomocí radaru umístěného v přídi vozu neustále monitoruje prostor před vozidlem.

Při nebezpečném překročení minimální vzdálenosti např. od vozidla vpředu, je řidič na tuto skutečnost nejprve upozorněn akustickým signálem a blikající kontrolkou na přístrojové desce. Pokud na vzniklou situaci nereaguje a vzdálenost se nebezpečně zmenšuje, přidá se k tomuto varování krátké pocukání bezpečnostním pásem a vozidlo zároveň začne samo mírně brzdit. Jestliže systém vyhodnotí situaci jako již neodvrtanou kolizi, tak se snaží zmírnit její následky, tím že začne automaticky intenzivně brzdit a zároveň přitáhne bezpečnostní pásy cestujících na předních sedadlech. Systém CMBS se nezapne, pokud rozdíl rychlostí nedosáhne 15 km/h. CMBS se také nemusí zapnout při náhlém otočení volantu, např. při vyhýbání kolizi.

Hlavním účelem systému CMBS je tedy upozornit na potenciální nebezpečí případně snížit míru zranění, ke kterým může dojít při nečekaném nárazu. Systém CMBS může pomoci minimalizovat následky nárazu, avšak nemůže zachránit každou situaci, proto i se systémem CMBS je nutné přizpůsobit způsob jízdy, brzdění a řízení podmínkám provozu.

CMBS

 

Popis činnosti systému pro zmírňování následků nehod CMBS

1. fáze - upozornění Pokud se vzdálenost od vozidla vpředu sníží pod bezpečnou úroveň (systém přibližování k vozidlu vpředu vyhodnotí jako potenciální nebezpečí kolize) je řidič varován prostřednictvím zvukového a vizuálního signálu

2. fáze – varování V případě, že řidič neprovede žádné opatření (např. začne brzdit nebo přejede do jiného jízdního pruhu) a vzdálenost mezi vozidly se nadále snižuje přidá se k zvukové a vizuální signalizaci i jemné zatahání za bezpečnostní pasy na předních sedadlech a vozidlo samo začne mírně brzdit.

3. fáze – snížení následků nehody Vzdálenost mezi vozidly se již zmenší natolik, že systém vyhodnotí nastalou situaci jako neodvratnou nehodu a snaží se zmírnit její následky. Pomocí elektronických předepínačů dojde k přitažení bezpečnostních pásů na předních sedadlech, tak aby posádka byla připravena na náraz, a zároveň vůz začne sám intenzivně brzdit.