Honda Ekologie

Ekologické aktivity společnosti Honda

Obecným cílem Honda Motor Company je stát se subjektem, jehož existence je pro společnost žádoucí. Honda jako taková vždy vyvíjela velké úsilí, aby v rámci svých firemních aktivit přispěla k ochraně životního prostředí. Minimalizace vlivu na životní prostředí je upřímným přáním společnosti Honda, která jako první v automobilovém průmyslu přišla s mnoha vynálezy, jež byly krokem k naplnění tohoto cíle.

Ve snaze o zajištění svobody mobility a trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého si budou moci lidé užívat života, společnost Honda definovala své cíle pro snížení emisí CO2 do roku 2020. Do konce roku 2020 chce snížit Honda emise CO2 u všech svých globálních produktů o 30 procent v porovnání s hodnotami z roku 2000. Kromě snižování emisí CO2 v rámci výroby a dodavatelského řetězce se společnost Honda rozhodla posílit své úsilí v oblasti snižování emisí CO2 souvisejících s jejími provozními činnostmi. Dále společnost Honda posílí své aktivity zaměřené na vývoj nových technologií z oblasti řízení spotřeby energií, snižování emisí CO2 v rámci mobility i v rámci každodenních životů lidí.

Ekologická vize společnosti Honda

Naplnění „radosti a svobody mobility“ a „trvale udržitelného rozvoje, v rámci kterého si budou lidé moci užívat života”

Globální ekologický slogan

Modrou oblohu pro naše děti

Globální ekologický symbol

Kruhové logo představuje zemi se sluncem a s modrou oblohou (čistým vzduchem), čistou vodu a svěží zelenou krajinu vyjadřující bohatství přírody, které je důležité pro vytvoření trvale udržitelné společnosti, v níž si lidé budou moci užívat života. Bílá linie uprostřed kruhu představuje cestu umožňující svobodu mobility, zatímco srdce vyjadřuje angažovanost a odhodlanost společnosti Honda v oblasti ochrany životního prostředí.

http://world.honda.com/environment/index.html
http://www.hondaeco.eu/

Příklady ekologických tradic společnosti Honda

Tradice působení společnosti Honda v prosazování průlomových ekologických aktivit je dobře dokumentována. Mimo jiné lze uvést následující příklady a milníky.

Od roku 1964 Honda vyrábí pouze čtyřtaktní lodní přívěsné motory Honda, které jsou asi o 90 % čistší, 50 % tišší a 50 % úspornější než typické dvoutaktní přívěsné motory. Důležitější však je, že čtyřtaktní motory nevypouštění olej přímo do vody.

V roce 1997 začala Honda postupně nahrazovat dvoutaktní motocyklové motory ekologičtějšími čtyřtaktními motory, a to i přes lepší výkon dvoutaktů. Výroba dvoutaktních motorů byla ukončena v roce 2002.

V roce 1972 byl uveden na trh motor CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) jako první motor, který splňoval ustanovení amerického zákona o ochraně ovzduší (USA Clean Air Act).

V roce 1976 Honda zahájila program zalesňování výsadbou více než 250 000 stromů v okolí svých závodů.

V roce 1983 Honda vytvořila výzkumný tým, který zkoumal zvýšení úspor pohonných hmot. Tento výzkum vedl k vytvoření motoru VTEC, který kombinoval vysoký výkon, ekologický provoz a vyšší úspornost pohonných hmot v nízkých otáčkách.

V roce 1991 Honda zahájila kompletní recyklaci použitých nárazníků a v roce 1997 vytvořila nový recyklační projekt New Recycling Project, který využívá látky s nízkým vlivem na životní prostředí a propaguje recyklaci zdrojů v každé fázi životního cyklu výrobku.

V roce 1993 se Honda přihlásila do automobilové soutěže World Solar Challenge o délce 3 000 km, v níž se svým vozem na solární pohon zvítězila. Tento vůz ujel 803 km za jeden den. Honda znovu překonala rekordy v roce 1996, když dokončila Challenge za méně než 4 dny při průměrné rychlosti 89,76 km/h.

V září 2006 Honda zahájila výstavbu závodu na hromadnou výrobu solárních článků v areálu továrny Kumamoto a v prosinci založila novou dceřinnou společnost Honda Soltec Co, Ltd., jejímž prostřednictvím vstoupí do průmyslu solárních článků.

V roce 1995 Honda uvedla na trh vozy splňující nízkoemisní normy LEV (Low Emission Vehicle) a snížila emise oxidu dusného způsobujícího smog, uhlovodíků a oxidu uhelnatého v průměru o 80 %.

V roce 1999 Honda uvedla na trh svůj první hybridní automobil. Insight byl prvním hybridním sériově vyráběným vozem prodávaným v USA i v Evropě.

V roce 2000 Honda vybudovala výrobní závody s vysokou energetickou účinností, které jsou založeny na ekologicky šetrném plánování a designu, efektivním využití vodních zdrojů, vyšší energetické účinnosti a nižších emisích CO2. Nedílnou součástí výstavby závodu rovněž byla řádná likvidace stavebního odpadu, převratné hospodaření s odpadní vodou a instalace střešních solárních panelů.

V roce 2000 byl v Číně prostřednictvím iniciativy Zalesňování pouště Korchin (Korchin Desert Afforestation) zahájen 30letý projekt výsadby a pěstování lesů v této vyprahlé poušti, která by se měla znovu proměnit na svěží les a plodné pastviny, jaké zde existovaly před 100 lety.

V roce 2002 Honda poprvé dodala vůz FCX (pohon na vodíkové palivové články) do vládních úřadů v Japonsku a USA. Jediným odpadním produktem vozu FCX je voda. Honda od té doby dodala 30 vozů FCX do Japonska a USA. V roce 2008 Honda zahájí omezenou výrobu a prodej úplně nového modelu palivového článku založeného na koncepci FCX.

V březnu 2003 Honda uvedla v Japonsku na trh malou kogenerační jednotku pro domácnosti. Tato jednotka kombinuje GE160V – nejmenší pístový motor na zemní plyn s efektivně navrženým malým, lehkým generačním systémem, který využívá unikátní technologii měniče s výstupní sinusoidou společnosti Honda a vytváří tak kompaktní jednotku schopnou poskytovat vysoce kvalitní elektrický výkon v domácnostech, která je na úrovni komerčního energetického zdroje.

Vroce 2007 byl vůz Civic GX s pohonem na zemní plyn oceněn Agenturou pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency) jako automobil s nejčistším vnitřním spalováním na světě.

Vroce 2009 automobil svodíkovými palivovými články FCX Clarity od společnosti Honda byl na mezinárodním autosalonu vNew Yorku oceněn titulem World Green Car.

2010 - Nový sportovní hybridní model CR-Z přichází na trh Poprvé je úsporný paralelní hybridní systém s nízkými emisemi kombinován s mimořádně přesnou šesti stupňovou manuální převodovkou

2011 Vaillant a Honda představují miniaturní kombinovaný zdroj tepla a elektrické energie pro domácnosti.

2011 Celosvětové souhrnné prodeje hybridních vozidel Honda dosáhly 800 000 kusůTohoto milníku společnost dosáhla po 12 letech a 2 měsících od zahájení prodeje první generace Hondy Insight v Japonsku v listopadu 1999.

Úvod Honda Ekologie Honda Ekologie