Honda, X-ADV, displej
Honda, X-ADV, displej

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pokud svůj dotaz najdete níže, kliknutím si zobrazte odpověď, nebo vyjádřete svůj zájem a kontaktujte nás pro další podrobnosti.

O aplikaci Honda RoadSync

Q. Co je to Systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda?

Díky systému hlasového ovládání chytrého telefonu Honda můžete svůj chytrý telefon ovládat hlasem a pomocí spínače na rukojeti řídítek – stačí propojit chytrý telefon a motocykl prostřednictvím funkce Bluetooth. Nainstalujte si aplikaci Honda RoadSync do chytrého telefonu (pouze na zařízení s Androidem) a systém můžete začít používat.

Q. Jaké funkce má systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda?

Díky spínači na řídítkách a funkci hlasového ovládání můžete přes systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda na svém telefonu ovládat různé funkce, jako je navigace, zasílání zpráv, hands free volání a hudba, a to bez toho, aby vám cokoli odvádělo pozornost od dění na silnici.

Q. Co je to Honda RoadSync?

Honda RoadSync je aplikace určená pro chytré telefony, která spojí chytrý telefon s motocyklem. Díky ní můžete používat systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda.

Q. Jaké funkce má aplikace Honda RoadSync?

Během jízdy na motocyklu můžete využít řadu funkcí aplikace Honda RoadSync: navigaci, zasílání zpráv*, handsfree volání, hudbu** a předpověď počasí pro aktuální polohu i cílovou destinaci.

* Kompatibilní s konkrétními aplikacemi pro zasílání zpráv. Funkčnost se může lišit v závislosti na aplikaci pro zasílání zpráv.

** Poplatky se mohou vztahovat na využitá data na chytrém telefonu a používání hudebních aplikací připojených k aplikaci Honda RoadSync. Hudba Google Play již není kompatibilní kvůli ukončení služby.

Q. Ve kterých jazycích existuje podpora?

Aplikace Honda RoadSync aktuálně podporuje deset jazyků:
japonštinu, angličtinu (US/UK), němčinu, francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, italštinu, turečtinu a ruštinu: Jazyk odposlechu závisí na jazycích, které podporuje váš chytrý telefon.

Instalace aplikace Honda RoadSync

Q. Má Honda RoadSync funkci rozpoznávání hlasu?*

Ano. Chcete-li v aplikaci Honda RoadSync používat funkci rozpoznávání hlasu, musíte být připojeni ke sluchátkám / interkomu s audio vstupem i výstupem.

* Funkce rozpoznávání hlasu je k dispozici při použití motocyklových sluchátek, která zároveň disponují mikrofonem.

Q. Je aplikace Honda RoadSync zpoplatněná?*

Aplikaci Honda RoadSync si můžete stáhnout a používat zdarma.

* Poplatky se mohou vztahovat na využitá data na chytrém telefonu a používání hudebních aplikací připojených k aplikaci Honda RoadSync.

Q. Co je k používání aplikace Honda RoadSync potřeba?*

Budete potřebovat kompatibilní motocykl a nainstalovanou aplikaci Honda RoadSync v chytrém telefonu.
Stejně tak budete potřebovat vhodná sluchátka pro jízdu na motocyklu.

* Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, potřebujete sluchátka s audio vstupem.

Q. Se kterými modely chytrých telefonů/operačních systémů je aplikace Honda RoadSync kompatibilní?*

Aplikace Honda RoadSync vyžaduje Android 7.0 nebo novější a Bluetooth BLE 4.2 nebo novější.

* Kompatibilní modely chytrých telefonů mohou záviset na aktualizacích operačního systému.
* Společnost Honda netestovala všechny modely chytrých telefonů.
* Cestou aktualizací aplikace Honda RoadSync plánuje společnost Honda zvýšit počet kompatibilních chytrých telefonů.

Q. Je aplikace Honda RoadSync kompatibilní s iPhonem (iOS)?

Aplikace Honda RoadSync není kompatibilní s operačním systémem iOS. Novinky v oblasti vývoje se dozvíte na stránkách společnosti Honda.

Q. Vyžaduje aplikace Honda RoadSync kompatibilní motocykl?

Ano. Potřebujete kompatibilní motocykl Honda se systémem hlasového ovládání chytrého telefonu Honda, nainstalovanou aplikaci Honda RoadSync v chytrém telefonu a samotný chytrý telefon připojený k motocyklu pomocí funkce Bluetooth. Aplikaci nelze používat samostatně.

Q. Aplikaci se mi nedaří stáhnout. Co mám udělat?

Honda RoadSync je k dispozici v následujících zemích. V ostatních zemích nemusí být stažení k dispozici.

Q. Ve kterých zemích můžu aplikaci Honda RoadSync používat?

Aplikaci Honda RoadSync lze používat po celé Evropě.

Q. Pořídil jsem si model, který není kompatibilní s aplikací Honda RoadSync. Lze na něj funkčnost aplikace Honda RoadSync přidat později?

Společnost Honda momentálně nenabízí žádné systémy, na které by šlo dodatečně nainstalovat aplikaci Honda RoadSync.

Použití aplikace Honda RoadSync

Q. Která sluchátka jsou kompatibilní? Doporučuje Honda nějaká sluchátka?

Vyberte sluchátka, která jsou kompatibilní s vaším chytrým telefonem. Společnost Honda žádná konkrétní sluchátka či značky nedoporučuje.

Q. Proč musím aplikaci udělit různá oprávnění?

Aplikace Honda RoadSync potřebuje různá oprávnění pro přístup k datům a práci s nimi, stejně jako k funkcím informačního a zábavního systému, jako je například navigace, hlasové hovory, zasílání zpráv a hudba. V případě, že příslušná oprávnění neudělíte, nebudou tyto funkce k dispozici.

Q. Spínač na rukojeti řídítek neaktivuje aplikaci.

Na výběr máte dva režimy: Režim Honda RoadSync a režim přístroje. Nejprve se připojte k aplikaci Honda RoadSync. Poté dlouhým stisknutím levého tlačítka na řídítkách aktivujete režim Honda RoadSync; dlouhým stisknutím pravého tlačítka se přepnete do režimu přístroje.

Q. Mohu úplně ztlumit hlasitost?

Ano, hlasitost můžete úplně ztlumit dlouhým stisknutím tlačítka dolů na spínači na rukojeti řídítek. Chcete-li ztlumení hlasitosti zrušit, opět toto tlačítko dlouze stiskněte.

Q. Neslyším žádný zvuk.

Ztlumili jste hlasitost? Ztlumení hlasitosti můžete zrušit dlouhým stisknutím tlačítka dolů na spínači na rukojeti řídítek. Pokud jste zrovna připojení přes Bluetooth, nemůžete na chytrém telefonu zrušit ztlumení hlasitosti. V takovém případě buďto nejdřív připojení přes Bluetooth zrušte anebo na spínači na rukojeti řídítek dlouze stiskněte tlačítko dolů.

Q. Na chytrém telefonu nelze zadávat žádný text.

Ukončete aplikaci Honda RoadSync a aktualizujte ji na nejnovější verzi.

Q. Nelze přehrát hudba.

V nastavení aplikace Honda RoadSync vyberte hudební aplikaci. Ujistěte se, že zvolená hudební aplikace se může spustit/přehrávat na pozadí.

Q. Zobrazuje se navigace od křižovatky ke křižovatce?

Z důvodu bezpečnosti se navigace od křižovatky ke křižovatce nezobrazuje. Navigační pokyny jsou k dispozici pouze formou odposlechu.

Q. Nelze vybrat funkci hlasové vyhledávání.

Funkce hlasového vyhledávání je k dispozici pouze u modelů motocyklů s přístrojovými panely TFT. U ostatních modelů není funkce hlasového vyhledávání k dispozici, protože se výsledky hledání nedají nijak zobrazit.

Q. Jak mohu změnit hudební aplikaci?

Zvolenou hudební aplikaci můžete změnit na obrazovce nastavení aplikace Honda RoadSync.
Veškeré podporované hudební aplikace nainstalované v chytrém telefonu uvidíte jako volby k výběru.

Q. Jak mohu aplikaci Honda RoadSync vypnout?

Pokud máte zapnutou funkci automatického připojení / odpojení (ON) (výchozí nastavení: ON), aplikace se automaticky vypne, jakmile se vypne motocykl a přeruší se připojení přes Bluetooth.

Vypnutí na obrazovce aplikace:
Na palubní desce v nabídce vlevo nahoře vyberte možnost Quit (Ukončit).

Vypnutí přímo na chytrém telefonu:
V informacích o aplikaci vyberte možnost Force-quit (Vynuceně ukončit).

Q. Jak mohu aplikaci odstranit?

V informacích o aplikaci vyberte možnost Uninstall (Odinstalovat).

Q. Jak zjistím verzi aplikace?

Verzi aplikace zjistíte v nastavení aplikace.

Q. Které funkce lze používat bez sluchátek?

Bez sluchátek můžete pomocí funkce Bluetooth propojit chytrý telefon a motocykl, zobrazit pokyny k obsluze v tréninkovém režimu, přidávat oblíbené položky a upravovat nastavení aplikace.
Aplikace Honda RoadSync je postavena na hlasových pokynech a odposlechu, a proto společnost Honda doporučuje, abyste aplikaci používali s vhodnými sluchátky.

Q. Mohu si během používání aplikace Honda RoadSync zobrazit obrazovku chytrého telefonu?

Nejdříve vyjádřete svůj souhlas s bezpečnostním upozorněním na displeji. Poté si můžete zobrazit obrazovku chytrého telefonu, který je k motocyklu připojen pomocí funkce Bluetooth. (Během jízdy obrazovku chytrého telefonu nesledujte.)

Q. Jaké příkazy lze použít pomocí funkce rozpoznávání hlasu?

Funkci rozpoznávání hlasu můžete použít k vyhledávání cílů či kontaktů nebo ke vkládání zpráv. K dispozici ale nemáte žádné hlasové příkazy.

Q. Mohu současně připojit více chytrých telefonů? Kolik chytrých telefonů lze připojit?

Jednotka Bluetooth motocyklu se může připojit k jednomu chytrému telefonu. Chcete-li připojit další chytrý telefon, resetujte nejprve párování Bluetooth motocyklu a poté spárujte nový chytrý telefon.

Q. Mohu nastavit, aby nedocházelo k automatickému připojení přes Bluetooth?

Můžete buďto funkci Bluetooth v chytrém telefonu vypnout. Anebo pokud chcete mít funkci Bluetooth zapnutou, ale zároveň si nepřejete, aby se aplikace Honda RoadSync automaticky připojovala, nastavte v nastavení aplikace Honda RoadSync možnost „Automatické spuštění Bluetooth“ do režimu OFF (Vypnuto).

Q. Které funkce se dají používat, pokud nebude na chytrém telefonu dostupný signál?

Můžete propojit chytrý telefon a motocykl pomocí funkce Bluetooth a změnit nastavení aplikace.

Q. Musím si v aplikaci Honda RoadSync nastavit vlastní ID (účet)?

Aktuálně nenabízíme nastavení vlastního ID. Do budoucna ale může dojít ke změně.

Q. Jak mohu nastavit, aby se aplikace při připojování přes funkci Bluetooth automaticky nespouštěla?

V nastavení aplikace Honda RoadSync vypněte možnost „Automatické spuštění/vypnutí – automaticky spustit s připojením Bluetooth“ (režim OFF).

Q. Na jaké místo mám chytrý telefon umístit?

Chytrý telefon mějte vždy bezpečně u sebe a neumísťujte jej na motocykl. Tím zajistíte bezpečný provoz a předejdete pádu telefonu. Chytrý telefon využívá bezdrátového připojení pomocí funkce Bluetooth. Můžete jej ovládat svým hlasem nebo spínačem na rukojeti řídítek. Soustřeďte se na jízdu, ne na obrazovku.

Q. Jaký je v nastavení jazyka rozdíl mezi „Jazykem aplikace“ a „Jazykem zvukového odposlechu“?

„Jazyk aplikace“ značí jazyk, který aplikace používá na obrazovce.
„Jazyk zvukového odposlechu“ značí jazyk hlasového odposlechu.
Zkontrolujte obě nastavení, protože vaše požadavky týkající se jazyka zvukového odposlechu mohou být k dispozici i tehdy, když daný jazyk není k dispozici jako jazyk aplikace.

Q. Co je historie výletů?

Historie výletů je novou funkcí, která zobrazuje vaše cesty při jízdě na kompatibilním motocyklu. Aby bylo možné výlety zaznamenávat, je třeba mít k motocyklu připojenou aplikaci Honda RoadSync pomocí Bluetooth.

Poruchy a jejich odstranění

Q. Chyba sítě

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Zkontrolujte sílu signálu sítě.
Chcete-li zjistit, zda jste připojeni k internetu, vyzkoušejte jiné aplikace, které vyžadují síťové připojení.

Q. Při použití funkce hlasového vyhledávání pro navigaci se mi zobrazí text „Žádný výsledek“

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Zkontrolujte sílu signálu sítě.

Název cíle nemusí být pro vyhledávání k dispozici. Zkuste jiný cíl.
Funkce rozpoznávání hlasu nemusí fungovat → viz „Funkce rozpoznávání hlasu je nefunkční“.

Q. Údaje o počasí se nenačítají

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Zkontrolujte sílu signálu sítě.
Chcete-li zjistit, zda jste připojeni k internetu, vyzkoušejte jiné aplikace, které vyžadují síťové připojení.

Q. Předčítají se nahlas informace o počasí, které nesouvisí s aktuální polohou

Pokud budete chtít zjistit, jaké bude počasí a budete mít v „Navigaci“ nastaven cíl, dostanete informace o počasí v cílové destinaci.
Pokud „Navigaci“ zrušíte, dostanete informaci o počasí v aktuálním místě.

Různé

Q. Ukládají se v motocyklu nějaké osobní údaje?

Do motocyklu se neukládají žádné osobní údaje.

Q. Existuje riziko úniku osobních údajů v případě, že motocykl prodám?

Vzhledem k tomu, že se do motocyklu neukládají žádné osobní údaje, není jejich únik možný.