LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM APLIKACE MII-MONITOR

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále jen „EULA“)

NEŽ SI STÁHNETE APLIKACI Mii Monitor NEBO SPUSTÍTE JEJÍ STREAMOVÁNÍ, PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje právní dohodu uzavřenou mezi vámi (dále jen „koncový uživatel“ nebo „vy“) a společností Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969) se sídlem Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Spojené království (dále jen „Honda“, „my“ nebo „nás“) ve vztahu k předmětu smlouvy:

Software mobilní aplikace Honda označovaný jako Mii-monitor (včetně služeb, které mohou být prostřednictvím aplikace dostupné) (dále jen „aplikace“).

Jako společnost Honda vám poskytujeme licenci na použití aplikace na základě této smlouvy EULA a s výhradou jakýchkoli pravidel či zásad, které uplatňuje kterýkoli obchod s aplikacemi (dále jen „obchod s aplikacemi“), z něhož koncový uživatel aplikaci stáhl (dále jen „pravidla obchodu s aplikacemi“). Společnost Honda vám aplikaci neprodává a společnost Honda zůstává po celou dobu vlastníkem aplikace.

POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM TATO APLIKACE VYŽADUJE CHYTRÝ TELEFON SE SYSTÉMEM ANDROID NEBO CHYTRÝ TELEFON APPLE. MINIMÁLNÍ VERZE OPERAČNÍHO SYSTÉMU, PAMĚŤ, KAPACITA ÚLOŽIŠTĚ A ROZLIŠENÍ OBRAZOVKY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ SE MOHOU ZMĚNIT.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

STAŽENÍM APLIKACE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, KTERÉ ZAHRNUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V USTANOVENÍ 6.

POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, NEPOSKYTNEME VÁM LICENCI NA APLIKACI A JSTE POVINNI IHNED PROCES STAHOVÁNÍ UKONČIT A APLIKACI SMAZAT.

Tuto smlouvu EULA byste si měli pro pozdější potřeby vytisknout.

SJEDNANÉ PODMÍNKY

1. Oznámení

1.1 Podmínky této smlouvy EULA platí pro aplikaci a jakékoli služby, které jsou dostupné prostřednictvím aplikace, včetně jejich aktualizací či doplňků. Výjimku tvoří případy, kdy jsou služby poskytovány se samostatnými podmínkami. V takových případech platí příslušné samostatné podmínky.

1.2 Součástí aplikace je následující software s otevřeným zdrojem. Z tohoto důvodu mohou podmínky příslušných licencí k softwaru s otevřeným zdrojem platností převážit některé podmínky této smlouvy EULA:

Licence Apache verze 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt, http://www.apache.org/licenses/)

 

Adaptér: RxJava 2 - https://github.com/square/retrofit

·         Licence Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

Appcompat - https://github.com/androidx-releases/Appcompat

·         Licence Apache: https://github.com/androidx-releases/Appcompat/blob/master/LICENSE

 

AutoFitTextView: https://github.com/grantland/android-autofittextview

·         Licence Apache: https://github.com/grantland/android-autofittextview/blob/master/LICENSE.txt

 

ConstraintLayout: https://github.com/androidx/constraintlayout

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/constraintlayout/blob/main/LICENSE

 

Retrofit - https://github.com/square/retrofit

·         Licence Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

AndroidX Core - https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/core

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

ZXing - https://github.com/zxing/zxing

·         Licence Apache: https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE

 

Dagger - https://github.com/google/dagger

·         Licence Apache: https://github.com/google/dagger/blob/master/LICENSE.txt

 

Desugar_jdk_libs – https://github.com/google/desugar_jdk_libs

·         Licence GPL: https://github.com/google/desugar_jdk_libs/blob/master/LICENSE

 

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-android-sdk

·         Licence: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/blob/master/LICENSE

 

Android Retrosterams - https://github.com/retrostreams/android-retrostreams

·         Licence GPL: https://github.com/retrostreams/android-retrostreams/blob/master/GPL_ClasspathException

 

AndroidX Legacy - https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/legacy

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – Extensions: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-extensions

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – Live Data: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-livedata

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – ViewModel – SavedState: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel-savedstate

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – ViewModel: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Logger - https://github.com/orhanobut/logger

·         Licence Apache: https://github.com/orhanobut/logger/blob/master/LICENSE

 

Logging Interceptor - https://github.com/square/okhttp/tree/master/okhttp-logging-interceptor

·         Licence Apache: https://github.com/square/okhttp/blob/master/LICENSE.txt

 

Material Calendar View - https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview

·         Licence MIT: https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview/blob/master/LICENSE

 

Material Components for Android - https://github.com/material-components/material-components-android

·         Licence Apache: https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/LICENSE

 

Android X Navigation - UI: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-ui

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Navigation - Fragment: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-fragment

·         Licence Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

RxAndroid - https://github.com/ReactiveX/RxAndroid

·         Licence Apache: https://github.com/ReactiveX/RxAndroid/blob/3.x/LICENSE

 

RxJava - https://github.com/ReactiveX/RxJava

·         Licence Apache: https://github.com/ReactiveX/RxJava/blob/3.x/LICENSE

 

SimpleXML - https://github.com/shevek/simple-xml

·         Licence Apache: https://github.com/shevek/simple-xml/blob/master/LICENSE.txt

 

ThreeTen Android Backport - https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP

·         Licence Apache: https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP/blob/trunk/LICENSE.txt

 

Virtual Joystick Android - https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android

·         Licence: https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android/blob/master/LICENSE

 

ZXing Android Embedded - https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded

·         Licence Apache: https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING

 

Otto (http://square.github.io/otto)

Retrofit (http://square.github.io/retrofit)

Gson (https://github.com/google/gson)

Zxing (https://github.com/zxing/zxing, https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING)

Animal Sniffer (https://github.com/mojohaus/animal-sniffer/blob/master/animal-sniffer/src/main/java/org/codehaus/mojo/animal_sniffer/SignatureBuilder.java)

Checker Framework Annotations (https://github.com/typetools/checker-framework/blob/master/LICENSE.txt)

Core (https://developer.android.com/guide/playcore/license)

Firebase (https://developer.android.com/studio/terms.html)

Play Services (https://developer.android.com/studio/terms.html)

 

 

NVActivityIndicatorView (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/blob/master/LICENSE)

MBProgressHUD (https://github.com/jdg/MBProgressHUD/blob/master/LICENSE)

ReachabilitySwift (https://github.com/ashleymills/Reachability.swift/blob/master/LICENSE)

GoogleMaps (https://cloud.google.com/maps-platform/terms)

IQKeyboardManagerSwift (https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md)

Alamofire (https://github.com/Alamofire/Alamofire/blob/master/LICENSE)

Cuckoo (https://github.com/Brightify/Cuckoo/blob/master/LICENSE)

BellaDatiSDK - https://github.com/BellaDati/iOS-BellaDati-SDK

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk/blob/master/LICENSE

IQKeyboardManagerSwift - https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md

 

1.3 Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit. V takovém případě vás na změnu upozorníme, při vašem dalším spuštění aplikace. Nové podmínky se zobrazí na obrazovce a bude nutné si je pročíst a přijmout, abyste mohli pokračovat ve využívání aplikace.

1.4 Příležitostně mohou být vydány prostřednictvím obchodu s aplikacemi aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci nemusíte být schopni používat aplikaci, pokud nemáte staženou nebo nestreamujete poslední verzi, případně pokud jste nepřijali jakékoli nové podmínky.

1.5 Předpokládá se, že máte souhlas majitele mobilního telefonu či přenosného zařízení, které máte pod kontrolou, ale nevlastníte je, a které je popsáno v ustanovení 2.2  (dále jen „zařízení“), jakož i souhlas se stažením kopie aplikace do zařízení. Majiteli účtu mobilního telefonu může být vaším nebo jejich poskytovatelem služby přístupu k internetu na zařízení účtován poplatek. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA přijímáte odpovědnost za použití aplikace na zařízení nebo ve vztahu k zařízení, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste jeho majitelem.

1.6 Naše oznámení o ochraně soukromí je k dispozici zde [https://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-privacy-policies/mii-monitor.html]V oznámení o ochraně soukromí vás informujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje ve vztahu k aplikaci. Kromě toho použitím aplikace potvrzujete, že berete na vědomí, že přenosy údajů přes internet nikdy nejsou naprosto soukromé ani bezpečné, a že s touto skutečností souhlasíte. Jste srozuměni, že jakoukoli zprávu či informaci, kterou odešlete prostřednictvím aplikace, mohou přečíst nebo zachytit jiné osoby, a to i tehdy, když je ke zprávě připojeno speciální oznámení, že je předmětný přenos šifrovaný.

1.7 Používáním aplikace vyjadřujete souhlas s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace z vašeho zařízení a z příslušného softwaru, hardwaru a periferních zařízení s cílem zdokonalovat naše výrobky a poskytovat vám služby.

1.8 Aplikace může obsahovat odkazy na weby nezávislých třetích stran (dále jen „weby třetích stran“). Tyto weby třetích stran nemáme pod kontrolou a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani případné zásady ochrany soukromí ani jejich obsah nijak neschvalujeme. Pokud jde o interakci s jakýmikoli weby třetích stran, musíte použít vlastní nezávislý úsudek, mj. i ve vztahu k nákupu či používání jakýchkoli produktů nebo služeb, které mohou být jejich prostřednictvím dostupné.

1.9 Jakákoli slova následující po výrazech včetně, zahrnující, zejména nebo například či po podobných frázích, je třeba vykládat jako ilustrativní příklad a nijak neomezují obecnou platnost předchozích obecných výrazů.

2. Udělení a rozsah licence

2.1 V případě, že se zavážete dodržovat podmínky této smlouvy EULA, udělujeme vám nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k použití aplikace na vašem zařízení, a to s výhradou těchto podmínek a pravidel obchodu s aplikacemi, které jsou do této smlouvy EULA zařazeny formou reference. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.

2.2 Můžete aplikaci stáhnout do zařízení a zhlédnout ji, používat či zobrazovat na vašem zařízení pouze k osobním účelům.

3. Omezení licence

S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nebo případů, které upravuje místní legislativa, se zavazujete, že:

(a) nebudete aplikaci kopírovat;

(b) nebudete aplikaci pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, překládat, spojovat, upravovat, pozměňovat ani modifikovat;

(c) nebudete provádět změny ani modifikace aplikace, ať už celé, nebo její části, ani nepřipustíte, aby byla aplikace nebo kterákoli její část spojena s jinými programy nebo začleněna do jiných programů;

(d) nebudete aplikaci demontovat, dekompilovat, aplikovat na ni postupy reverzního inženýrství ani nebudete vytvářet odvozená díla na základě celé aplikace nebo její části;

(e) bez našeho předchozího písemného souhlasu aplikaci, ať už celou, nebo její část neposkytnete ani jinak nezpřístupníte v žádné formě (včetně objektového nebo zdrojového kódu) žádné osobě; a

(f) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se kontroly technologií či exportu, které se vztahují na technologii použitou v aplikaci nebo podporovanou aplikací (dále jen „technologie“),

(dále jen souhrnně„omezení licence“).

4. Omezení přijatelného použití

Nejste oprávněni:

(a) používat aplikaci nezákonně, k nezákonným účelům ani způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou EULA, případně jednat podvodně či zlovolně, například formou neoprávněného přístupu nebo vložením škodlivého kódu, například virů, či škodlivých dat do aplikace nebo jakéhokoli operačního systému;

(b) porušovat práva k duševnímu vlastnictví naše ani třetích osob, pokud jde o vaše použití aplikace (za podmínky, že takové použití není předmětem licence dle této smlouvy EULA);

(c) šířit v souvislosti s používáním aplikace jakékoli materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak sporné;

(d) používat aplikaci způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, ohrozit naše systémy či zabezpečení, mít na ně negativní dopad nebo jinak rušit ostatní uživatele; a

(e) shromažďovat či těžit jakékoli informace nebo jakákoli data z našich systémů, pokoušet se dešifrovat přenosy na servery nebo ze serverů, na kterých běží jakákoli služba dostupná prostřednictvím aplikace.

(dále jen souhrnně „omezení přijatelného použití“).

5. Práva k duševnímu vlastnictví

5.1 Berete na vědomí, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví týkající se aplikace a technologie, kdekoli na světě, patří společnosti Honda nebo našim poskytovatelům licencí, že jakákoli práva na aplikaci vám poskytujeme na základě licence (tedy neprodáváme vám je) a že nemáte žádná práva ve vztahu k aplikaci ani technologii jiná než právo používat je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

5.2 Berete na vědomí, že nemáte právo mít nebo získat přístup ke zdrojovému kódu aplikace.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta, aby splňovala vaše individuální požadavky, a proto je pouze na vás, abyste sami zajistili, že nástroje a funkce aplikace vaše požadavky naplní.

6.2 Aplikaci poskytujeme pouze k účelům domácího a soukromého použití. Zavazujete se, že nebudete aplikaci používat k žádným účelům komerčním, obchodním nebo k účelům dalšího prodeje. Společnost Honda nenese odpovědnost za žádný ušlý zisk, ušlé zakázky, přerušení chodu podnikání ani za ušlé obchodní příležitosti.

6.3 Neseme odpovědnost pouze za ztráty či škody, které vám vzniknou jako předvídatelný výsledek porušení této smlouvy EULA ze strany společnosti Honda nebo v důsledku nedbalosti společnosti Honda, a to až do limitu uvedeného v ustanovení 6.4, společnost Honda však nenese odpovědnost za žádné nepředvídatelné ztráty ani škody. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud představuje zřejmý důsledek našeho porušení, nebo pokud jsme o ní vy i my uvažovali v době, kdy jsme uzavírali tuto smlouvu EULA.

6.4 Naše maximální souhrnné ručení na základě této smlouvy EULA nebo ve spojitosti s ní, bez ohledu na to, zda jde o ručení na smluvním, občanskoprávním (včetně nedbalosti) či jiném základě, bude za veškerých okolností omezeno na to, že vám umožníme stáhnout si zdarma další kopii aplikace. Toto omezení se netýká typu ztráty stanoveného v ustanovení 6.5.

6.5 Nic, co tato smlouva EULA obsahuje, neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

(a) smrt nebo újmu na zdraví v důsledku nedbalosti společnosti Honda;

(b) podvod či podvodná prohlášení; a

(c) žádnou jinou odpovědnost, kterou není možné na základě práva Anglie vyloučit či omezit.

7. Ukončení

7.1 Smlouvu EULA můžeme s okamžitou platností vypovědět tak, že vám zašleme písemnou výpověď:

(a) pokud se dopustíte podstatného porušení podmínek této smlouvy EULA nebo se budete vytrvale dopouštět porušení podmínek této smlouvy EULA; nebo

(b) pokud porušíte omezení licence nebo omezení přijatelného použití.

7.2 Při ukončení z jakéhokoli důvodu:

(a) zaniknou všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy EULA;

(b) musíte okamžitě ukončit veškeré aktivity povolené na základě této smlouvy EULA, včetně používání služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace; a

(c) musíte okamžitě aplikaci smazat nebo odstranit ze zařízení a musíte nám dosvědčit, že jste tak učinili a že jste zničili všechny kompletní nebo částečné kopie aplikace, které jste si pořídili v rozporu s ustanoveními této smlouvy EULA.

8. Události mimo naši kontrolu

8.1 Neponeseme odpovědnost ani nemůžeme ručit za žádná neplnění ani zpoždění při plnění závazků dle této smlouvy EULA, je-li jejich příčinou jednání či událost mimo naši rozumnou kontrolu, například selhání veřejných či soukromých telekomunikačních sítí (dále jen „událost mimo naši kontrolu“).

8.2 V případě, že dojde k události mimo naši kontrolu, která bude mít dopad na plnění našich povinností dle této smlouvy EULA:

(a) naše povinnosti dle této smlouvy EULA budou pozastaveny a doba pro plnění našich povinností se prodlouží o dobu trvání události mimo naši kontrolu; a

(b) budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom našli řešení, jak plnit naše povinnosti plynoucí z této smlouvy EULA navzdory události mimo naši kontrolu.

9. Další důležité podmínky

9.1 Naše práva a povinnosti dle této smlouvy EULA jsme oprávněni převést na jinou organizaci, ale takový převod se nijak nedotkne vašich práv a povinností dle této smlouvy EULA.

9.2 Jste oprávněni převést svá práva a své povinnosti dle této smlouvy EULA na jinou osobu pouze na základě našeho písemného souhlasu.

9.3 DŮLEŽITÉ – Pokud uskutečníte převod vlastnictví vaší sekačky Honda Miimo, je třeba, abyste o tom okamžitě uvědomili společnost Honda s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.

9.4 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili kteroukoli z vašich povinností plynoucích z této smlouvy EULA, případně pokud vůči vám neuplatníme naše práva, případně je uplatníme se zpožděním, neznamená to, že se vzdáváme našich práv vůči vám ani že předmětné povinnosti již nemusíte plnit. Pokud se vzdáme uplatnění postihu vůči vám, bude to vždy písemně, ale ani tak to neznamená, že se vzdáváme automaticky jakéhokoli dalšího vašeho budoucího postihu.

9.5 Každé z ustanovení této smlouvy EULA je účinné samostatně. Pokud kterýkoli příslušný soud rozhodne, že kterékoli z těchto ustanovení je nezákonné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.

9.6 Upozorňujeme, že tato smlouva EULA, její předmět a její uzavření podléhají anglickému právu. Vy i my svorně souhlasíme, že soudy v Anglii mají nevýhradní soudní pravomoc rozhodovat o jakýchkoli věcech výkladu, nároků či sporů v souvislosti s podmínkami této smlouvy EULA.

10. Naše vzájemná komunikace a podpora

10.1 Pokud si přejete nás písemně kontaktovat nebo pokud kterákoli podmínka ve smlouvě EULA požaduje, abyste nám poskytli písemné oznámení, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů zobrazených v příloze 1 k tomuto dokumentu. Přijetí oznámení potvrdíme tak, že vás budeme písemně kontaktovat.

10.2 Pokud vás musíme kontaktovat nebo pokud vám máme poskytnout písemné oznámení, použijeme e-mail nebo zašleme oznámení poštou na adresu, kterou nám poskytnete v žádosti o aplikaci.

10.3 Pokud budete ve vztahu k aplikaci potřebovat podporu, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.

Tato smlouva byla uzavřena k datu vašeho prvního stažení aplikace.

 

PŘÍLOHA 1 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

RAKOUSKO

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

POBALTÍ

(Estonsko/Lotyšsko/Litva)

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn Estonsko

BELGIE

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULHARSKO

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia

Bulharsko

www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

Tel: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

CHORVATSKO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

KYPR

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: +357 99 49 04 21

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

ČESKÁ REPUBLIKA

BG Technik cs, a.s.

U Závodiště 251/8

15900 Praha 5-Velká Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DÁNSKO

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

www. tima.dk

FINSKO

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

 

FRANCIE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tel. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

NĚMECKO

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

ŘECKO

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Athény, Řecko

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

MAĎARSKO

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

IRSKO

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

ITÁLIE

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Roma

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

 SEVERNÍ MAKEDONIE

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

NORSKO

Berema AS

Svarthagsveien 8

1543 Vestby

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLSKO

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warszawa

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

 

PORTUGALSKO

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

 

RUMUNSKO

Agrisorg Srl

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Romania

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SRBSKO A ČERNÁ HORA

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

SLOVENSKO

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVINSKO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

ŠPANĚLSKO a všechny provincie

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

 

ŠVÉDSKO

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

ŠVÝCARSKO

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd., Slough

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURECKO

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk