Honda sky

Udržitelnost v Evropě

Od svého založení je společnost Honda vedena touhou pomáhat lidem a společnosti. Věříme, že naše snaha prospívat životnímu prostředí, zvyšovat bezpečnost pro všechny a pozitivně přispívat společnosti může rozšířit životní potenciál lidí a přinést jim radost.

V celé Evropě se snažíme být společností, kterou tu lidé chtějí.

Vize společnosti Honda do roku 2030

Globální vize společnosti Honda do roku 2030 vymezuje náš cíl sloužit lidem na celém světě s „radostí z rozšiřování jejich životního potenciálu“. Abychom toho dosáhli, budeme stát v čele pokroku v oblasti mobility a rozvíjet iniciativy, které pomohou realizovat společnost bez emisí uhlíku.

Jádrem této vize je závazek poskytovat spotřebitelům kvalitní výrobky, které splňují různé individuální potřeby a společenská očekávání.

Uhlíková neutralita

"Triple Action to ZERO" do roku 2050

Honda usiluje o vytvoření společnosti s oběhem zdrojů, jejímž cílem je „nulový dopad na životní prostředí“.

Do roku 2050 chceme snížit spotřebu přírodních zdrojů u všech našich produktů a firemních aktivit v průběhu celého životního cyklu produktu. Převzetí iniciativy ve třech vzájemně propojených oblastech (Triple Action to ZERO): „uhlíková neutralita“, „čistá energie“ a „oběh zdrojů“.

Další informace

Honda a životní prostředí

Snaha o nulový dopad na životní prostředí

Honda přispívá k realizaci udržitelné společnosti tím, že se snaží eliminovat dopady na životní prostředí ve prospěch všech lidí. Podívejte se, co již podnikáme v celé Evropě.

Více informací
Honda a životní prostředí

Obohacování života lidí, aby si mohli plnit své sny

Společnost Honda aktivně spolupracuje s komunitami po celé Evropě s cílem podporovat rozmanitost, poskytovat podporu a řešit sociální problémy. Zjistěte, jak naše iniciativy přispívají k budování lepší společnosti.

Zjistit další informace
Honda a životní prostředí

Ochrana lidských životů prostřednictvím pokroku v oblasti bezpečnosti

Společnost Honda neustále zdokonaluje bezpečnostní technologie a podporuje vzdělávání s cílem vytvořit společnost, ve které mohou lidé prožívat každý den zcela svobodně a v klidu.

Zjistit další informace
Honda a životní prostředí

Zvyšování firemní odpovědnosti a transparentnosti

Honda usiluje o to, aby byla „společností, kterou tu lidé chtějí“, a proto pokračujeme v posilování našich evropských postupů firemního řízení v souladu s širší globální vizí společnosti Honda pro udržitelnost.

Přečtěte si další informace