Řízení společnosti Honda

Řízení firmy

Jelikož se společnost Honda snaží být „společností, kterou lidé chtějí“, uvědomujeme si svou odpovědnost za zlepšení správy a řízení společnosti a transparentnost, abychom dosáhli udržitelného růstu a dále si budovali důvěru a uznání našich zákazníků, partnerů a celé společnosti.

Evropské operace společnosti Honda

Evropská struktura společnosti Honda umožňuje jasný dohled a strategické řízení našich obchodních operací v celém regionu, které se soustředí na jasně stanovené zásady řízení, finančního chování, správy rizik, lidských práv a další. Ty přispívají k celosvětovému pokroku společnosti Honda v oblasti posilování společenské pověsti, dodržování právních předpisů a řízení firmy.

V tomto krátkém videu zjistíte více o evropských aktivitách společnosti Honda.

Struktura řízení společnosti Honda

Společnost Honda je strukturována tak, abychom zajistili efektivní dosažení našich cílů v souladu s globálními standardy organizace pro udržitelnost, bezpečnost a environmentální plánování.

Výsledky našeho úsilí v Evropě se vracejí zpět do společnosti Honda v Japonsku a pomáhají utvářet její globální přístup k udržitelnosti.

Tento celosvětový přístup je pak účinně předáván do každého regionu k místnímu zavedení prostřednictvím globální řídicí struktury společnosti Honda. Podrobnosti o této struktuře najdete v Evropské zprávě o životním prostředí 2023.

Evropská zpráva o životním prostředí 2023 (PDF)