Honda sky social

Přínos pro společnost a komunitu

Společnost Honda se zapojuje do sociálních a komunitních iniciativ po celé Evropě, aby sdílela radost s lidmi a zajistila, že bude společností, o jejíž existenci veřejnost stojí. 

Náš základní princip „respekt k jednotlivci“ nás vede k tomu, abychom pozitivně přispívali místním komunitám a širší veřejnosti a zlepšovali kvalitu každodenního života.

Čtyři pilíře sociálního přínosu společnosti Honda

To, jak přispíváme v oblastech vzdělávání a komunity, rozmanitosti a začlenění, bezpečnosti a životního prostředí, tvoří čtyři pilíře sociálního přínosu společnosti Honda. V rámci globálního přístupu k sociálnímu přínosu proaktivně měříme naše programy podle cílů udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů. 

Další informace o společnosti Honda a cílech udržitelného rozvoje OSN

ikona rugby týmu Honda

Rugby Legacy Fund

V roce 2022 jsme ve spolupráci s celostátním britským deníkem vytvořili Telegraph Honda Rugby Legacy Fund, program investic do 15 týmů, který má inspirovat další generace hráček ragby. Díky tomu mohly kluby investovat do svých ženských ragbyových programů a získat místa na specializovaném dívčím ragbyovém tréninkovém kempu.

ikona rugby týmu Honda

Vytváření rozmanitého a inkluzivního pracoviště

Věříme, že inkluzivní pracoviště, kde se se všemi lidmi jedná stejně, je základem pro vytvoření prostředí, které posiluje naše pracovníky, a umožňuje jim být sami sebou. To je také zásadní pro budoucí úspěch společnosti.

Proto podporujeme rozmanitost a inkluzi a snažíme se spojovat lidi různých kultur, prostředí, ras a přesvědčení. Respektujeme individuální rozdíly a podporujeme rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, genderovou identitu, věk, sexuální orientaci, náboženství, národnost, vzdělání, dosavadní kariéru a sociální či ekonomické postavení.

ikona rugby týmu Honda

Podpora při obnově po katastrofě v údolí Ahr

Zásadní součástí naší společenské odpovědnosti je přispívat k bezpečnosti, dobrému zdraví a pohodě lidí. To zahrnuje podporu místních komunit, když katastrofy zasáhnou jejich životy, domovy a základní infrastrukturu.

V reakci na silné záplavy v německém údolí Ahr v srpnu 2021 poskytla společnost Honda okamžitou podporu při odstraňování následků katastrofy a darovala čtyři specializované vysoce výkonné generátory, které se staly součástí dodávky elektrické energie pro obce v zasaženém regionu. 

Další informace
ikona rugby týmu Honda

Obnovitelná energie jako pozitivní opatření v oblasti klimatu

Společnost Honda si uvědomuje, že pozitivní kroky v boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí jsou společensky odpovědným postupem, který vytváří lepší budoucnost, v níž si každý člověk může plnit své sny.

V Itálii vyvinula společnost Honda ve svém výrobním závodě solární soustavu, která byla nedávno rozšířena na 1,2 MW obnovitelné energie, jež je schopna pokrýt 21 % spotřeby energie závodu.

Zjistit další informace

Evropské aktivity společnosti Honda v rámci společenské odpovědnosti firmy

Jak společnost Honda postupuje směrem ke své globální „vizi 2030“, budeme i nadále poskytovat spotřebitelům kvalitní výrobky, které splňují jejich rozmanité individuální potřeby a společenská očekávání.

Prostřednictvím našich iniciativ ve Velké Británii a Evropě již významně přispíváme ke zlepšení každodenního života mnoha lidí. Další podrobnosti o našem úsilí jsou k dispozici v Evropské zprávě o životním prostředí 2023.

Evropská zpráva o životním prostředí 2023 (PDF)