5 způsobů, jakými se společnost Honda podílí na čistější budoucnosti

Společnost Honda plánuje do roku 2022 v Evropě elektrifikovat své hlavní modely. Do roku 2040 plánuje po celém světě prodávat pouze vozidla s nulovými emisemi. A do roku 2050 bude celá společnost i její výrobky uhlíkově neutrální.

Je to velká výzva, ale společnost Honda má ekologické tradice: v roce 1999 uvedla na trh první celosvětově dostupný hybridní automobil Insight. V roce 2014 se stala prvním výrobcem automobilů, který zveřejnil emise CO2 uvolňované jejími výrobky.

Když rychle přeskočíme do současnosti, pokračuje společnost Honda v malých i velkých krocích směrem ke svým velkým cílům. Přečtěte si pět způsobů, kterými společnost Honda určuje standardy udržitelnosti, protože usiluje o „nulové dopady na životní prostředí“.

1. Akumulátory elektrických a hybridních automobilů dostávají druhou šanci

Společnost Honda se zavázala, že do roku 2022 bude v nabídce 100 % elektrifikovaných pohonů, jako jsou elektromobily s akumulátory nebo samonabíjecí hybridní pohony. A má k tomu dobrý důvod.

Elektromobily jsou současností i budoucností – EU očekává, že do roku 2030 jich bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů, a ekologická skupina Climate Brief tvrdí, že jsou „důležitou součástí plnění globálních cílů v oblasti změny klimatu“.

Recyklace elektromobilů s uhlíkově neutrálními emisemi má zásadní význam pro zachování těchto ekologických přínosů. Většinu dílů elektromobilu lze recyklovat stejným způsobem jako standardní vozidla.

Lithium-iontové akumulátory však vyžadují jiný přístup. Od roku 2013 společnost Honda Motor Europe spolupracuje se společností SNAM, která je odborníkem na opětovné použití a recyklaci akumulátorů. Jakmile je akumulátor ve vozidle nepoužitelný (na konci životnosti), společnost ji připraví na „druhý život“.

Tento druhý život využívá akumulátory pro ukládání obnovitelné energie. Vytvářejí také nové akumulátory – cenné materiály, jako je kobalt a lithium, získávají pomocí složitých chemických postupů a vracejí je zpět do výroby.

Řada hybridních vozů Honda
Řada hybridních vozů Honda S rostoucí poptávkou po rozšiřující se nabídce hybridních a elektrických vozů společnosti Honda rostou i požadavky na co nejekologičtější správu akumulátorů. Tom Gardner, viceprezident divize Honda Motor Europe

2. Přeprava dílů po silnici, železnici a vodě

Od dálnic po vodní cesty – společnost Honda využívá nejlepší způsoby dopravy v konkrétních případech, což jí pomáhá vyrábět vozy ekologičtějším způsobem.

Odborníci na udržitelnost ocenili, že se nedávno vydala na belgické kanály, aby přepravovala díly mezi pracovišti. Organizace spojených národů udělila status SDG Pioneer dvěma evropským logistickým areálům společnosti Honda jako uznání jejich trvalého závazku k udržitelnosti, dobrým životním podmínkám a společenské odpovědnosti firem (CSR).

Výrobky a díly se dovážejí do Antverp, jednoho ze tří nejrušnějších evropských přístavů. Používání remorkérů k jejich přepravě do závodů společnosti Honda v Gentu a Aalstu namísto nákladních aut snižuje emise skleníkových plynů na silnicích. Tato iniciativa od června 2019 ušetřila více než 14 tun CO2.

3. Snížení emisí během životního cyklu na polovinu do roku 2050

Společnost si stanovila ambiciózní cíl výrazně snížit emise v rámci svého širšího přístupu ke změně klimatu. Její cíl? Do roku 2050 chce snížit celkové emise CO2 během životního cyklu výrobku na polovinu (ve srovnání s rokem 2000), což odpovídá snížení emisí výfukových plynů o 80–90 %.

Transparentnost v oblasti emisí není pro společnost Honda ničím novým. V roce 2012 jako první v oboru zveřejnila odhadované emise CO2 z používání jejích výrobků. Od té doby se v souvislosti se změnou klimatu zintenzivnila potřeba snižování emisí.

Dalším způsobem, jakým společnost Honda reagovala, byl závazek k elektrické budoucnosti. Nedávná studie Cambridgeské univerzity zjistila, že v zemích, kde většina energie pochází z obnovitelných a jaderných zdrojů, například ve Francii a Švédsku, mají elektromobily až o 70 % nižší průměrné emise za celou dobu životnosti než vozy se vznětovými motory.

Společnost Honda se tak angažuje v oblasti elektromobilů, že do roku 2040 bude 100 % vozidel na elektrický pohon (elektromobily a vozidla na palivové články). Plně elektrický vůz Honda e je jedním z vozidel nejnovější generace, který nemá žádné výfukové emise, což značce pomůže do roku 2050 snížit emise během životního cyklu na polovinu.

Tříčtvrtinový pohled zpředu na nabíjení modelu Honda e

4. Výsadba stromů od 60. let 20. století

Společnost Honda se angažuje v oblasti ochrany přírody a biodiverzity, což zjednodušeně řečeno znamená rostliny a živočichy v určité části světa.

Stromy jsou nesmírně důležité pro biologickou rozmanitost, protože na nich závisí velké množství života – od ptáků a hmyzu až po drobné živočichy. V 60. letech 20. století začala společnost Honda sázet stromy ve svém rodném Japonsku. V polovině 70. let na něj navázala programem komunitních lesů.

V roce 2011 společnost Honda svůj závazek podtrhla zavedením vlastních směrnic o biologické rozmanitosti. Ty uváděly, že „iniciativy na ochranu biologické rozmanitosti jsou nezbytnou součástí našeho závazku k zachování globálního životního prostředí“.

5. Hledání paliv pro budoucnost

Společnost Honda nehledá jen jedno řešení pro pohonné jednotky budoucnosti. Vypracovala plán, podle kterého mohou být všechny její výrobky poháněny obnovitelnou energií.

Například solární, vodní a větrnou energií. Významným palivem je elektřina, která může být dodávána do akumulátorů elektromobilů, jako je nový vůz Honda e.

Elektřinu však lze využít i k výrobě jiných paliv. Průchodem proudu vodou – elektrolýzou – se uvolňuje vodík a kyslík. Tento vodík lze použít k pohonu vozidel s palivovými články (FCV), jako je například Honda Clarity, která se ověřuje na některých trzích.

Tím ale potenciál vodíku nekončí. Smícháním s rekuperovaným CO2 vzniká syntetické palivo známé jako e-palivo, které lze použít ve vozidlech se spalovacími motory, od zcela nového hybridního modelu HR-V až po letadlo HondaJet a také všechny motocykly, sněhové frézy a generátory. Stejným způsobem lze využít biopaliva z biomasy.

Od sázení stromů v Japonsku v 60. letech minulého století až po průkopnické využití akumulátorů pro elektromobily – závazek společnosti Honda k životnímu prostředí sahá daleko za hranice jejích elektromobilů.