Nové testování měřicího cyklu WLTP

Blíže skutečnosti

Přední tříčtvrtinový pohled na model Honda HR-V s malebnou krajinou na pozadí.
Přední tříčtvrtinový pohled na model Honda HR-V s malebnou krajinou na pozadí.
Posunout

Logo Honda.

Fakta o nových hodnotách.

Automobilový průmysl na celém světě spolu s mezinárodními zákonodárci vyvíjel nový způsob testování nových vozidel, který bude v budoucnosti poskytovat realističtější hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva.

Co pro vás znamená WLTP?

Především jde o zkratku postupu World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (Světový harmonizovaný test lehkých vozidel) a jedná se o nový způsob testování emisí výfukových plynů a spotřeby paliva v laboratoři. Do účinnosti vstoupil v září 2017 a bude platit pro automobily představené po tomto datu. V září 2018 všechny nově prodané automobily včetně těch, které jsou v prodeji již v roce 2017, budou muset být testované v souladu s novým postupem a uvádět data pocházející z měřicího cyklu WLTP. Nejpozději v lednu 2019 se budou v dealerstvích uvádět pouze hodnoty z měřicího cyklu WLTP. Změní se tak i hodnoty spotřeby paliva a emisí, nejen způsob, jakým se měří.

Nový způsob testování

Hodnoty uváděné od nynějška se budou mnohem více blížit způsobu, jakým řídíte.

Jízdní měřicí cyklus WLTP se dělí na čtyři fáze s různými průměrnými rychlostmi: nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou. Každá fáze obsahuje různé jízdní situace (zrychlení, brzdění, zastavení) podle statistické datové sady pořízené při jízdě po silnici. Do úvahy se bere i teplota vzduchu (bližší evropskému průměru) a poprvé i automobily s příslušenstvím, jako jsou střešní nosiče, kola z lehkých slitin a spoilery. Nový způsob testování zahrnuje větší škálu motoristických situací a je mnohem blíže k jízdním podmínkám skutečného světa.

Proto při posuzování skutečné úspory paliva všech nadcházejících modelů doporučujeme našim zákazníkům použít hodnoty spotřeby paliva vycházející z měřicího cyklu WLTP.

Boční pohled na model Honda Jazz blížící se do města.
Detailní záběr motoru Honda.

Do úvahy se berou podrobné charakteristiky vašeho automobilu.

JASNÉ ODLIŠENÍ

Předešlá testovací metoda, NEDC – New European Driving Cycle (Nový evropský jízdní cyklus) – pochází z roku 1970. Tento laboratorní test nebral do úvahy dnešní technologii a způsoby řízení. Měřicí cyklus WLTP poskytuje realističtější vyhodnocení pomocí dat odvozených z reálných jízdních scénářů.

Kritéria testu 

NEDC

WLTP

Testovací cyklus 

Jeden testovací cyklus 

Dynamický cyklus více odpovídající skutečnému řízení 

Doba cyklu

20 minut

30 minut

Vzdálenost cyklu

11 kilometrů

23,25 kilometrů

Jízdní fáze 

2 fáze, 66 % jízda ve městě a 34 % mimo město

4 další dynamické fáze, 

nízká / střední / vysoká / velmi vysoká, v každé se zvyšuje rychlost a jízdní výkon

Průměrná rychlost 

34 kilometrů za hodinu

46,5 kilometrů za hodinu

Maximální rychlost

120 kilometrů za hodinu

131 kilometrů za hodinu

Vliv volitelného vybavení

Dopad na CO2 a na spotřebu paliva není podle měřicího cyklu NEDC brán do úvahy

Do úvahy se berou doplňkové prvky (které se mohou u jednotlivých automobilů lišit)

Řazení

Vozidla mají pevně dané body řazení

Různé řazení pro každé vozidlo

Testovací teplota

Měření při 20–30 °C

Měření při 23 °C, hodnoty CO2 upravené na 14 °C

Časy se mění

Když se podíváme dále dopředu, bude se přechod z měřicího cyklu NEDC na cyklus WLTP odehrávat po etapách.

Obraz interiéru vozu Honda s výhledem na pláž.

Pro všechny výrobce automobilů byla stanovena konkrétní data, do kdy musí nové předpisy splnit. Hodnoty měřicího cyklu WLTP budou platit na všechny nové registrace aut od září 2018.

Nejpozději od 1. ledna 2019 budou mít všechna nová auta v prodejnách pouze hodnoty CO2 měřicího cyklu WLTP. Předejde se tak zmatečným informacím při návštěvě dealerství či prohlížení specifikací, brožur a webových stránek společnosti Honda.

Shrneme-li to, spotřeba paliva vašeho vozu se nezmění, může ale v porovnání s předchozími hodnotami NEDC vykazovat vyšší udávané hodnoty včetně vyššího množství emisí CO2 v g/km. Důvodem je, že jde zkrátka o přísnější test, což znamená, že měřicí cyklus WLTP poskytne lepší představu o výkonu vašeho vozu na dnešních silnicích.