Záchranné datové listy

Pro všechny případy: jednotné datové listy pro záchranné služby

V případě nehody je nutná veškerá pomoc. Výrobci automobilů a autokluby chtějí podpořit záchranné složky - zejména hasiče - zveřejněním standardizovaných, a tedy okamžitě srozumitelných datových listů s informacemi o vozidle, které jsou důležité pro záchranářskou taktiku.

Vozidla Honda prokázala v mezinárodních testech, že patří mezi nejbezpečnější vozidla. Nehody a s nimi spojená zranění však nelze vyloučit.

Datové listy pro záchranáře mají dále zvýšit bezpečnost silničního provozu zjednodušením postupů při záchranné akci.

Více informací:

https://www.techinfo.honda-eu.com/cs/web/car/general-information

Právní upozornění

Veškeré informace obsažené v dokumentech jsou aktuální k datu jejich vypracování. Společnost Honda si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Obsah záchranných listů je určen výhradně pro použití vyškolenými záchranáři pro účely technického vyprošťování osob z vozidel na místě nehody a smí být použit pouze k tomuto účelu.