Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci My Honda+ a spárované vozidlo

Společnost Honda Motor Europe Limited („společnost Honda“) usiluje o ochranu vašich osobních údajů a dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů i ostatní příslušné předpisy o ochraně osobních údajů (kam patří zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákony upravující pravidla marketingu a souborů cookie a pravidla jejich výkladu) („zákony o ochraně osobních údajů“).

Tyto zásady upravují způsob, jakým nakládáme s osobními údaji vlastníků spárovaného vozidla („vůz Honda“ nebo „vůz“), uživatelů našich služeb spárovaného vozidla („SSV“) a uživatelů mobilní aplikace My Honda+ („aplikace“), bez ohledu na to, zda máte primární účet („primární uživatel“), nebo zda vám primární uživatel dal svolení k užívání jeho účtu („pozvaný uživatel“).

Jste-li vlastník, nebo potenciální vlastník vozu Honda, návštěvník našich webových stránek, návštěvník dealerství, nebo jste si stáhli či použili jinou naši aplikaci, přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů.  Pokud se ucházíte o zaměstnání u společnosti Honda, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů uchazečů.

V těchto zásadách je vysvětleno, jak užíváme, uchováváme a sdílíme informace, které o vás shromáždíme, jak můžete uplatnit svá práva k těmto informacím, a rovněž jsou zde popsány postupy, které jsme zavedli pro ochranu vašich osobních údajů. Tyto zásady jsou doplňkem k případným dalším oznámením o řádném zpracování osobních údajů nebo prohlášením o ochraně osobních údajů, které budete případně dostávat podle potřeby (to zahrnuje i naše obecné oznámení o ochraně osobních údajů). Máte-li dotazy, připomínky nebo obavy ohledně těchto zásad nebo způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, nebo dojde-li ke změnám těchto údajů, obraťte se na nás na e-mailové adrese info.cz@honda-eu.com.

Naše SSV a aplikace (v těchto zásadách jsou uváděny souhrnně jako „služby“) poskytuje společnost Honda Motor Europe Limited (číslo společnosti 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845  (také „my“ a „náš“). Ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů jsme správcem osobních údajů zpracovávaných k níže uvedeným účelům a odpovídáme za jejich ochranu.

Pro účely analýzy dále shromažďujeme údaje o tom, jak používáte SSV a aplikaci (podrobnější popis je uveden dále v tomto dokumentu), a to prostřednictvím služeb Google Analytics a Application Insights.

Změny těchto zásad

Jakákoli změna těchto zásad, ke které v budoucnu dojde, bude zveřejněna na této stránce a v příslušných případech o ní budete informováni e-mailem nebo automaticky zobrazenou zprávou ve vozidle nebo v aplikaci. Často tuto stránku kontrolujte, zda nedošlo k aktualizaci nebo změně těchto zásad.

Jak vaše údaje zpracovávají třetí strany

Upozornění: Tyto zásady se nevztahují na webové stránky, aplikace ani portály třetích stran, na které mohou vést odkazy z našich služeb, ani na žádné služby ostatních poskytovatelů. Za zásady a postupy ochrany osobních údajů (včetně použití souborů cookie) těchto třetích stran neodpovídáme, a to ani v případech, kdy na takovou webovou stránku, aplikaci, portál nebo službu třetí strany vstoupíte z našich služeb.

Máte-li dotazy nebo problémy, doporučujeme, abyste si přečetli zásady příslušného poskytovatele a tuto třetí stranu případně kontaktovali. Každý poskytovatel těchto dalších služeb, např. pojistitel, asistenční služba v případě poruchy, složka záchranného systému (která v nouzi přijímá signál eCall podle příručky vozidla), poskytovatel datových balíčků, poskytovatel služby Wi-Fi hotspot, zpravodajství online nebo palubních služeb sociálních sítí, map, cestovních informací nebo hudby bude samostatně správcem údajů. Zásady ochrany osobních údajů můžete získat přímo od těchto poskytovatelů.

Když vám poskytujeme SSV, sdílíme údaje se společností SoundHound (která zajišťuje službu osobní asistent Honda) a se společností Worldline (která naším jménem provádí zpracování plateb). Společnosti SoundHound a Worldline zpracovávají osobní údaje naším jménem jako naši zpracovatelé, ale současně mohou zpracovávat vaše údaje ke svým vlastním účelům jako nezávislí správci údajů. Když vám poskytujeme multimediální audio displej můžeme také sdílet data se společností Panasonic, která zajišťuje opravy a analýzy vadných u zařízení multimediálních audio displejů. Společnost Panasonic zpracovává osobní údaje naším jménem jako naš zpracovatel, ale současně může zpracovávat vaše údaje ke svým vlastním účelům. Seznamte se s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů, abyste věděli, jakým způsobem mohou zpracovávat vaše osobní údaje odděleně od nás. Tyto zásady jsou uvedeny zde:

SoundHound – https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Panasonic - https://www.panasonic.com/global/privacy-policy.html

Poskytování informací o vašich hostech

Když u nás zavádíte pozvaného uživatele, předáme mu během registrace kopii těchto zásad.

Pokud však poskytujete údaje nebo umožňujete jejich poskytování o hostech, kteří nejsou pozvaní uživatelé (např. cestující nebo střídající řidič), jste povinni zajistit, aby byli s těmito zásadami obeznámeni. Musejí být také srozuměni s tím, že nám předáte jejich osobní údaje. Společnost Honda jinak aktivně neshromažďuje ani nezamýšlí shromažďovat osobní údaje hostů (např. cestujících nebo střídajících řidičů) a má za to, že osobní údaje, které má v držení a které zpracovává, se vztahují výhradně k vlastníkům vozu Honda, uživatelům SSV a uživatelům aplikace.

Informace přístupné další osobám

Informace přístupné v aplikaci

Upozorňujeme, že informace, které jsou přístupné prostřednictvím SSV, budou přístupné i pro ostatní uživatele, kteří používají tentýž účet. Pozvaní uživatelé si například mohou zobrazit historii cest vozu Honda, ze které zjistí, jaké cesty který primární uživatel podnikl, a totéž platí naopak.

Sdílení dat můžete kdykoli vypnout. Po dobu vypnutí sdílení údajů nebudete moci používat SSV, ale zamezíte tak shromažďování všech dat.

Informace přístupné ve voze Honda

Informace přístupné prostřednictvím SSV bude moci prohlížet také každý, kdo má přístup k vozidlu. Když svůj vůz Honda prodáte/převedete třetí straně, nezapomeňte ho odebrat z garáže v aplikaci, což spustí proces zrušení registrace. Tím se z telematické řídicí jednotky vozidla odstraní data SSV a nebude nadále možné je ve vozidle zobrazit.

Aby tento proces proběhl, musí mít vůz Honda dostatečně nabitý akumulátor a připojení k mobilní síti.

Upozorňujeme, že za běžných podmínek sítě může proces zrušení registrace trvat až 24 hodin. Podmínky, za kterých lze zrušení registrace provést, jsou uvedeny v článku 13.1 podmínek aplikace.

Shromažďované informace a jejich použití

Zákony o ochraně osobních údajů nám ukládají povinnost sdělit vám, které osobní údaje od vás shromažďujeme, jak a proč je používáme („činnost zpracování“) a po jakou dobu je uchováváme. Musíme také mít „právní základ“, na kterém vaše osobní údaje zpracováváme. To vše shrnuje níže uvedená tabulka.

Není-li v následující tabulce uvedeno jinak, pak vaše osobní údaje uchováme a následně vymažeme nebo anonymizujeme podle odstavce Uchování vašich osobních údajů.

Činnost zpracování: Proč vaše údaje používáme?

Shromažďované údaje

Právní základ zpracování

Odkud se údaje shromažďují?

Doba uchování

Mobilní aplikace My Honda +

Nastavení a správa vašeho účtu Honda, což zahrnuje zasílání oznámení o službách.

Země

Jazyk

E-mailová adresa

Adresa (včetně PSČ)

Číslo mobilního telefonu

Heslo

Identifikátor Honda, tedy jedinečný identifikátor, který se pro každého držitele účtu Honda vygeneruje při registraci.

Vaše ID zařízení, které bude vázáno na váš identifikátor Honda, přičemž si volíte mezi možnostmi přihlašování otiskem Touch ID, hlasovým příkazem nebo funkcí rozpoznávání obličeje na vašem telefonu. Nezpracováváme vaše biometrické údaje, které zůstávají na vašem zařízení.

Předvolby, které nastavíte v aplikaci

Kroky, které si vyžádáte, vedoucí k uzavření smlouvy s vámi, pro průběžné plnění smlouvy, její správu a podporu.

Jestliže tyto informace neposkytnete, nebudete si bohužel u nás moci zřídit účet Honda.

Tam, kde rozsah zpracování přesahuje nezbytný rozsah pro potřeby smlouvy, je naším oprávněným zájmem to, abychom vám mohli poskytovat kvalitní zákaznické služby a nabízet funkce pro zabezpečení vašeho účtu.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

 

Ochrana vašeho účtu My Honda+ před podvody, což zahrnuje vícefaktorové ověření přístupu k vašemu účtu z jiného zařízení, pokud je k přihlášení k účtu použito jiné zařízení (nebo v případě ztráty nebo odcizení zařízení)

 

ID zařízení

Honda ID

Vaše autorizace dalšího zařízení

V případě že dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení a vy budete požadovat přístup k vašemu účtu prostřednictvím jiného zařízení (možná budete požádáni, abyste podali tuto žádost prostřednictvím dealera. V tomto případě bude dealer jednat jako náš zpracovatel).

E-mailová adresa

Ověřovací kód

 

Toto zpracování je nutné k naplnění našeho oprávněného zájmu na zabezpečení námi poskytovaných služeb.

 

 

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Z vašeho mobilního telefonu

Pokud je vyžadován ověřovací kód, bude vygenerován společností Honda

Jakýkoli ověřovací kód vydaný společností Honda nebude po použití nadále platný a společnost Honda jej poté již nebude uchovávat.

Provádění analýz pro zlepšování aplikace.

Tyto analytické služby provádí náš poskytovatel služeb e3 Media Limited (podniká pod názvem Great State).

Informace o vašem zařízení, např. ID zařízení, jeho typ a model, a také jeho operační systém.

Informace o připojení vašeho zařízení k internetu, např. IP adresa.

Informace o konfiguraci vašeho zařízení, např. rozlišení jeho obrazovky a nastavení časového pásma a jazyka.

Informace o tom, jak aplikaci používáte, do kterých jejích částí a jakým způsobem přistupujete, které funkce používáte více než jiné a jak s různými částmi aplikace pracujete.

Informace o časech, kdy do aplikace přistupujete, o četnosti přístupů a o době strávené v různých částech aplikace.

Informace o tom, odkud do aplikace přistupujete.

Informace o jazyku, ve kterém aplikaci používáte.

Verze aplikace, kterou používáte.

Toto zpracování je nutné k naplnění našeho oprávněného zájmu na vývoji a zlepšování našich produktů a služeb.

 

 

Tyto informace se generují při vašem používání aplikace a aplikace je přenáší k nám.

 

 

Služby spárovaného vozidla

Nastavení a správa vašeho účtu SSV, což zahrnuje zasílání oznámení o službách.

To zahrnuje identifikaci země, ve které je vaše vozidlo registrované, a na základě toho stanovení SSV dostupných v této zemi a určení příslušných právních požadavků, které se na SSV vztahují (a následně zajištění, že SSV, které vám nabídneme, budou v souladu s těmito požadavky).

Vedle informací, které se zpracovávají pro účely nastavení a správy vašeho účtu Honda (popsáno výše) zpracováváme pro účely SSV také následující informace:

oslovení, křestní jméno, příjmení,

telefonní číslo,

úplná adresa a podrobnosti pro vůz Honda zadané při registraci, např. identifikační číslo vozidla (VIN),

výběr balíčku SSV,

předvolby včetně časového pásma,

u primárních uživatelů jejich pozvaní uživatelé,

u pozvaných uživatelů jejich primární uživatel,

jméno vozidla.

Nacházíte-li se v Itálii, potřebujeme také vaše daňové identifikační číslo.

Kroky, které si vyžádáte, vedoucí k uzavření smlouvy s vámi, pro průběžné plnění smlouvy, její správu a podporu.

Tyto informace jsou zapotřebí také pro plnění zákonných požadavků.

Jestliže tyto informace neposkytnete, nebudete si bohužel u nás moci zřídit účet Honda.

Tam, kde rozsah zpracování přesahuje nezbytný rozsah pro potřeby smlouvy a naplnění zákonných požadavků, je naším oprávněným zájmem to, abychom vám mohli poskytovat kvalitní zákaznické služby a nabízet funkce pro zabezpečení vašeho účtu.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

 

Párování vašeho vozu Honda a kontrola prováděná před poskytnutím SSV, zda jako primární uživatel splňujete požadavky pro SSV, přičemž tato kontrola se pak opakuje pravidelně a také po obnovení SSV.

VIN

Kód PIN vystavený společností Honda

Číslo a stav karty eSIM

 

Kroky, které si vyžádáte, vedoucí k uzavření smlouvy s vámi, pro průběžné plnění smlouvy, její správu a podporu.

Jestliže tyto informace neposkytnete, nebudete bohužel moci čerpat naše služby.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Kód PIN přestane platit krátce po vystavení, a proto se po této krátké době smaže.

 

Připojení vašeho vozu Honda k mobilní síti, abyste mohli čerpat SSV.

 

My a společnost AT&T (jako náš zpracovatel údajů) zpracováváme následující údaje:

VIN,

číslo karty eSIM,

země, ve které je vůz registrovaný,

poloha.

Kroky, které si vyžádáte, vedoucí k uzavření smlouvy s vámi, pro průběžné plnění smlouvy, její správu a podporu.

Bez zpracování těchto údajů vám bohužel nemůžeme poskytovat SSV.

Z vašeho vozu

Společnost AT&T bude tyto údaje zpracovávat, dokud bude karta eSIM přepnuta na normální režim.

Poskytování SSV (podle seznamu níže) pro vaše účely, včetně zasílání upozornění.

Virtuální palubní deska

Zprávy My Honda+

Stav nabíjení EV

Stav akumulátoru

Dálkové zamykání

Dálkové odemykání

Dálkový klakson

Dálkové ovládaní klimatizace

Plánovač pro ovládání klimatizace

Dálkové nabíjení

Plánovač nabíjení

Nastavení maximálního nabití

Plánování trasy

Historie cest

Vyhledávač vozidla

Zasílání cílů

Digitální asistenční služba Honda

Zónové monitorování (geofencing)

Sdílení digitálního klíče Honda

Startování pomocí digitálního klíče Honda

Zamykání a odemykání dveří pomocí digitálního klíče Honda

Zavírání oken pomocí digitálního klíče Honda

Otevírání krytu nabíjecí zásuvky digitálním klíčem Honda

Upozornění s digitálním klíčem Honda

 

VIN

ID mobilního zařízení

Telefonní číslo

Křestní jméno a příjmení

Honda ID

Předvolba jazyka a země registrace

Kód modelu vozidla, modelový rok vozidla

Poloha GPS vozidla a směr jízdy

Datum a čas jakékoli nehody

Vaše pokyny, např. aktivace klaksonu, aktivace zónového monitorování, zamknutí vozu

Stav vozu, např. stav zámků dveří, otevření oken, teplota ve voze, stav paliva, rychlost, počet ujetých kilometrů, stav nabití, zda jsou dveře zavřené nebo zamknuté, zda je kapota zavřená, stav světel vozidla, pokud je vozidlo elektromobil, jestli je připojené do zásuvky a zda dochází k dodávce energie

Informace o způsobu jízdy, např. jak akcelerujete, brzdíte, jakou rychlostí jezdíte

Vámi nastavené předvolby ve vztahu k SSV a upozornění

Data o diagnostice vozidla, např. tlak v pneumatikách, brzdová kapalina a případné poruchy, počet kilometrů do příštího nabíjení, zbývající životnost motorového oleje, stav motoru, kontrolky nebo jiné zprávy, např. chybové kódy.

 

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

 

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Z vozu (prostřednictvím TCU – telematické řídicí jednotky)

 

Sledování vašeho vozu Honda pro poskytování následujících služeb:

sledování odcizeného vozidla,

vyhledávač vozidla,

historie cest,

zónové monitorování (geofencing),

digitální asistenční služby,

 

data o poloze.

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

 

Z údajů GPS vašeho vozu (prostřednictvím telematické řídicí jednotky)

 

 

Data o poloze se uchovávají po 90 dnů, pokud jste si zakoupili předplatné historie cest. V opačném případě se budou průběžně přepisovat.

Data o poloze, která se zpracovávají pro účely poskytování asistenčních služeb, se zpracovávají po dobu trvání vašeho předplatného a případně déle podle právních požadavků.

Vámi nastavené parametry zónového monitorování se zpracovávají pouze do okamžiku, kdy je odeberete nebo kdy vaše předplatné vyprší (podle toho, co nastane dříve).

Přenos vašeho centra aplikací na displej audiosystému jiného vozu

My a společnost Digitalist (jako náš zpracovatel údajů) zpracováváme následující údaje:

VIN,

ID zákazníka.

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

Z vašeho vozu

ID zákazníka generujeme my.

Společnost Digitalist bude tyto údaje uchovávat pouze po dobu aktivního užívání služby.

Nastavení a poskytování služby digitálního klíče Honda pro vaše účely

ID mobilního zařízení,

Kód digitálního klíče.

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

Vaše ID mobilního zařízení získáváme od vás (prostřednictvím aplikace).

 

 

Propojení vaší služby elektronické kontroly technického stavu vozidla (EVHC) s vašimi SSV, abyste mohli dostávat hlášení EVHC a upomínky prostřednictvím SSV.

My a společnost Snap-On (jako náš zpracovatel údajů) zpracováváme následující údaje:

VIN,

registrační značka vozidla,

Honda ID,

údaje od dealerství automobilů Honda o jejich pracích, např. o službách, které vám poskytla, výsledcích jejich kontrol/zásahů, servisu, které váš vůz potřebuje a jejich termíny, a také videa s vyobrazením problémů s vaším vozem,

zprávy EVHC (obsahují informace od dealerů).

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

Dealerství zajišťující servis vašeho vozu

Vedle vašeho identifikačního čísla VIN a registrační značky vozidla, které uchováváme, také informace od dealerství včetně zpráv EVHC se uchovávají až 6 let.

Provádění analýz k těmto účelům:

udržování a zajišťování kvality našich produktů a služeb, včetně námi vyráběných vozů a SSV,

zlepšování stávajících a vývoj lepších produktů a služeb,

zkoumání možností, jak byste mohli svůj vůz používat efektivněji (a podávání souvisejících informací),

 

 

 

 

 

 

údaje o cestách, např. váš protokol jízd,

údaje o stavu, např. zda svítí kontrolka poruchy, upozornění na problémy vozidla signalizované na palubní desce a vzdálené služby, které máte k dispozici, 

data událostí, např. vaše požadavky na SSV a jejich chyby, a také upozornění vašeho vozidla, např. bezpečnostní výstrahy,

data vozidla, např. data ze snímačů vašeho vozidla (např. informace o brzdění, akumulátoru, stavu pneumatik), historie diagnostických poruchových kódů a údaje plovoucích vozidel (tj. informace o poloze a rychlosti vašeho vozidla v konkrétních časech).

Naším oprávněným zájmem na tomto zpracování je udržovat a zlepšovat naše produkty a služby a poskytovat vám lepší uživatelské služby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto informace se generují v době, kdy užíváte SSV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovat vás, pokud (při provádění analýz uvedených na předchozím řádku, které budeme provádět podle potřeby, ale nikoli průběžně) zjistíme, že má váš akumulátor zhoršený výkon

Vaše kontaktní údaje

Budeme vás kontaktovat pouze za tímto účelem:

(i) pokud nám k tomu udělíte souhlas. Tento souhlas můžete odmítnout, nebo ho po udělení kdykoli odvolat tím, že změníte své předvolby kontaktů v aplikaci

nebo

(ii) v nepravděpodobném případě, že zjistíme závadu (při provádění namátkových analýz uvedených na předchozím řádku), která může ohrozit vaše životně důležité zájmy, vás budeme kontaktovat, abychom vás o tom informovali, a to i v případě, kdy jste nám neudělili souhlas

Od vás (prostřednictvím aplikace)

 

 

Osobní asistent Honda

Poskytování služeb osobního asistenta Honda pro vaše účely

 

Vedle informací, které poskytujete přímo, když používáte hlasového asistenta vozidla, konkrétně vaše hlasové příkazy, pro nás společnost SoundHound zpracovává následující údaje jako náš zpracovatel:

poloha vozidla,

VIN,

údaje navigace,

údaje z displeje, např. obsah zobrazený na vaší obrazovce (pro provedení hlasového příkazu) umožňující provedení hlasového příkazu,

údaje o hudbě v zařízeních připojených k displeji,

údaje o kontaktech v zařízeních připojených k displeji,

údaje o aplikaci osobní asistent Honda, např. podrobnosti k její identifikaci a nastavení jazyka,

interpretace vašeho příkazu,

obsah poslední odezvy.

 

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

 

Tyto informace se generují, když vydáte příkaz Osobnímu asistentu Honda, a přenášejí se přímo do společnosti SoundHound.

Nahrávání vašeho hlasového příkazu se zastaví 1 sekundu poté, co přestanete hovořit.

Pokud nám neudělíte souhlas k uchování těchto dat pro provádění analýzy (jak je popsáno v následujícím řádku), společnost Honda tyto údaje maže při každém zapnutí zapalování nebo po 3 měsících od jejich shromáždění (podle toho, co nastane dříve).

 

Provedení analýzy za účelem vylepšení Osobního asistenta Honda

Pokud nám udělíte svůj souhlas, naše společnost a společnost SoundHound budou za tímto účelem zpracovávat údaje uvedené v předchozím řádku.

Společnost SoundHound bude za tímto účelem zpracovávat údaje jako náš zpracovatel osobních údajů a bude je rovněž zpracovávat jako nezávislý správce za účelem používání a vylepšování svého produktu (tj. základní služby rozpoznávání zvuků a řeči).

Protože společnost SoundHound tyto údaje zpracovává jako nezávislý správce, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů na této adrese: https://www.soundhound.com/en/privacy. Společnost SoundHound může tyto zásady podle potřeby aktualizovat.

 

Udělení souhlasu (uvedením svých preferencí během přihlašování nebo později v aplikaci).

Nejste povinni poskytnout souhlas se zpracováním vašich údajů – neposkytnutí souhlasu neovlivní vaši možnost využívat Osobního asistenta Honda. Kdykoliv budete moci svou volbu změnit a udělený souhlas odvolat.

Pokud nemáte v aplikaci možnost souhlas poskytnout nebo odvolat, vaše údaje nebudou za tímto účelem zpracovávány.

 

Tyto informace se generují, když vydáte příkaz osobnímu asistentu Honda, a přenášejí se přímo do společnosti SoundHound.

Pokud udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, naše společnost a společnost SoundHound bude tyto údaje za tímto účelem uchovávat po dobu až tří let, pokud celou tuto dobu budete primárním uživatelem vozu, nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (dříve).

Po uplynutí této doby budou vaše údaje co nejdříve smazány (nejpozději do 30 dnů).

Toto se netýká uchovávání vašich údajů společností Honda (popř. společností SoundHound jako zpracovatele údajů společnosti Honda) v rozsahu nezbytném k tomu, aby vám mohl být poskytován Osobní asistent Honda (jak je popsáno v předchozím řádku).

 

Multimediální audio displej

Poskytování funkcí multimediálního audio displeje pro vaše účely

 

Historie jízd.

VIN.

Přihlašovací údaje Android.

ID mobilního zařízení.

Stanice Wi-Fi.

Informace GPS.

Informace o USB zařízeních.

Toto zpracování je nutné pro průběžné plnění, správu a podporu smlouvy sjednané mezi námi.

Z multimediálního audio displeje vašeho vozu

Společnost Panasonic bude tyto údaje uchovávat pouze po dobu vyšetřování za účelem identifikace a vyřešení závady.

 

Obecné údaje

Zpracování plateb v náš prospěch, včetně balíčků SSV

Platby v náš prospěch zpracovává společnost Worldline, která rovněž zpracovává vaše údaje jako nezávislý správce na základě svých zásad ochrany osobních údajů (které jsou uvedeny zde: https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf). Doporučujeme, abyste si tyto zásady přečetli, přičemž jejich text se může podle potřeby aktualizovat.

Údaje, které společnost Worldline zpracovává, zahrnují:

údaje platebních karet, konkrétně číslo platební karty, doba vypršení její platnosti a jméno držitele karty, nikoli aktuální transakce,

údaje o transakcích, konkrétně datum a čas platby, částka, měna, kód kategorie obchodníka (MCC) a kód autorizace platby.

Adresa (včetně PSČ)

Tam, kde společnost Worldline zpracovává údaje jako náš zpracovatel, zavedeme příslušná smluvní ustanovení, jak požaduje zákon.

Vydavatelé platebních karet, např. společnosti VISA a Mastercard, a rovněž banky, které vydávají karty, jsou také samostatnými správci údajů a budou zpracovávat vaše osobní údaje podle vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Kroky, které si vyžádáte, vedoucí k uzavření smlouvy s vámi, pro průběžné plnění smlouvy, její správu a podporu.

Jestliže tyto informace neposkytnete, nebudete si bohužel moci zakoupit balíčky SSV.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Od společnosti Worldline

Společnost Honda může získat přístup k některým informacím uloženým ve společnosti Worldline (např. maskované číslo platební karty/část čísla platební karty) po dobu až 18 měsíců od data transakce.

Kopie části těchto údajů uchováváme (jak je uvedeno na dalším řádku) po dobu 10 let od data příslušné transakce pro účely prevence a odhalování podvodů.

Upozorňujeme také, že společnost Worldline tato data rovněž uchovává jako nezávislý správce údajů, a to podle vlastních zásad ochrany osobních údajů.

Prevence a odhalování podvodů

Reference platební transakce

Údaje o transakci, konkrétně ID zákazníka a IP adresa

Toto zpracování je nutné pro náš oprávněný zájem na prevenci a odhalování podvodů.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Od společnosti Worldline

10 let od data příslušné transakce

Kontakt (prostřednictvím aplikace nebo e-mailu) ohledně informací o SSV nebo aplikaci

Pokud vás budeme kontaktovat e-mailem, použijeme následující údaje:

Křestní jméno a příjmení

E-mailová adresa

 

Toto zpracování je nutné k naplnění našeho oprávněného zájmu poskytnout vám SSV a aplikaci

Od vás (prostřednictvím aplikace)

 

Sdělení pro vás ohledně produktů nebo služeb společnosti Honda, soutěží, atraktivních nabídek, bulletinů a všeobecného marketingu a reklamy (v digitálním i ostatních formátech)

 

Marketingové předvolby

ID zařízení

 

Souhlas (označením předvoleb při registraci do aplikace) Toto nastavení můžete v centru předvoleb aplikace kdykoli změnit.

 

Od vás (prostřednictvím aplikace)

Údaje k tomuto účelu budeme zpracovávat výhradně s vaším souhlasem s marketingem (prostřednictvím předvoleb marketingu v aplikaci).

Budeme také nadále zpracovávat vaše marketingové předvolby, abychom je mohli dodržovat.

Průzkumy trhu, včetně dotazování, za účelem zlepšování našich produktů a služeb

Kontaktní údaje

ID zařízení

Vaše reakce na naše dotazy průzkumu trhu

Toto zpracování je nutné k naplnění našeho oprávněného zájmu na vývoji a zlepšování našich produktů a služeb.

Reklamní obsah budeme vkládat do našich materiálů pro průzkum trhu pouze po vašem souhlasu se zasíláním marketingových informací.

Od vás (prostřednictvím aplikace)

 

Po přiměřeném posouzení a se zohledněním okolností jsme shledali, že právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou za určitých okolností naše oprávněné zájmy (což jsme uvedli výše spolu s výčtem našich oprávněných zájmů). K tomuto rozhodnutí jsme došli po porovnání a vyvážení jednotlivých aspektů, aby naše oprávněné zájmy nepřevážily nad vaším právem na ochranu osobních údajů jako fyzické osoby. Potřebujete-li ohledně této rovnováhy zájmů další informace, obraťte se na nás.

Marketingové a propagační materiály

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytovali marketingové a propagační materiály (jak je uvedeno výše).

Pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, pak vaše osobní údaje nikdy nepředáme třetím stranám, aby vám mohly zasílat marketingové informace samy. Můžeme vám však marketingové informace zasílat prostřednictvím třetích stran coby zpracovatelů.

Doručování marketingových a propagačních materiálů můžete zrušit změnou svých marketingových předvoleb v aplikaci.

Bezpečnost

Zavedli jsme náležité zásady, pravidla a technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním, a také proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Zavedli jsme také postupy pro řešení případného porušení zabezpečení údajů. Pokud nám to ukládají právní předpisy, budeme vás i každý příslušný dozorový úřad informovat o porušení zabezpečení údajů.

Internet (včetně sociálních sítí) a e-mail však nejsou bezpečné. Vaše sdělení mohou před doručením procházet přes řadu zemí, mohou je zachytit třetí osoby a někdy nemusejí dorazit až k adresátovi – taková je povaha služeb world wide web/internetu. Za takové případy neoprávněného přístupu nebo ztráty osobních údajů, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme nést odpovědnost.

Povinnost chránit své uživatelské jméno a heslo k aplikaci je na vás a nesmíte tyto informace nikomu sdělovat.

Podrobnější informace o to, jak chráníme vaše údaje a zařízení proti podvodům, krádeži identity, virům a mnoha dalším problémům v prostředí online, najdete na adrese www.getsafeonline.org. Iniciativu Get Safe Online podporuje vláda Velké Británie i přední podniky v odvětví.

SSV jsme vytvořili tak, aby shromažďované osobní údaje umožňovaly poskytovat služby na co nejvyšší úrovni. Zavedli jsme náležitá technická opatření pro ochranu vašich osobních údajů v souladu se zákonem.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdělovat pouze: 

·         společnostem v naší skupině,

·         pokud jste primární uživatel, pak vašim pozvaným uživatelům,

·         pokud jste pozvaný uživatel, pak vašemu primárnímu uživateli.

·         Aplikaci poskytuje společnost e3 Media (podniká pod názvem Great State),

·         našim externím poskytovatelům hostingových služeb, 

·         našim odborným konzultantům (včetně např. daňových poradců, právníků a dalších firemních poradců, kteří nám poskytují odborné služby, odborníkům na právo obchodních společností a insolvenci nebo potenciálním kupcům či prodávajícím našich podniků nebo majetku),

·         dalším dodavatelům z řad třetích stran, obchodním partnerům a subdodavatelům činností správy podniku, podpory, zpracování nebo IT či telekomunikací (konkrétně IBM a AT&T Inc.),

·         třetím stranám-dodavatelům, kteří pro nás zajišťují platební služby (nyní je to společnost Worldline),

·         třetím stranám-dodavatelům služeb rozpoznávání zvuku/řeči (konkrétně společnosti SoundHound Inc.),

·         třetím stranám-dodavatelům poskytujícím podporu prostřednictvím call center (konkrétně společnosti Bosch),

·         třetím stranám-dodavatelům diagnostických služeb, konkrétně společnosti Snap-On, která dodává službu elektronické kontroly technického stavu vozidla,

·         třetím stranám-dodavatelům asistenčních služeb, konkrétně společnosti Bosch Service Solutions S.A.U, kteří je dále předávají poskytovatelům asistenční služby, např. Axa,

·         dalším pečlivě vybraným dodavatelům z řad třetích stran, kteří podporují naše marketingové aktivity, řízení vztahů s klienty, optimalizaci produktů a analýzu dat, zejména:

o    Společnost e3 Media (podniká pod názvem Great State) a IBM – S těmito poskytovateli služeb pracujeme na lepším porozumění našim datům. Díky tomu snáze rozpoznáme zásadní skutečnosti pro naše podnikání a dokážeme lépe rozumět svým zákazníkům. Tak můžeme poskytovat lepší a personalizované služby.

o    Společnost e3 Media Limited (podniká pod názvem Great State) – Společnost Great State se rovněž podílí na vývoji a poskytování aplikace, analýzách pro její zlepšování a na sledování a zlepšování naší marketingové komunikace.

o    Společnost IBM zajišťuje systémovou infrastrukturu pro komunikaci vozidel zákazníků s mobilní aplikací, služby správy identit a bezpečnostní konzultační služby.

o    Společnost ICUC – Společnost ICUC pro nás provádí analýzy počtu zhlédnutých videí v informačním kanálu Discovery, abychom mohli zlepšovat jeho obsah.

o    Společnost Digitalist Group Plc – Digitalist Group Plc nám poskytuje služby palubního displeje audiosystému:

·         vámi schváleným třetím stranám (včetně mimo jiné stránek sociálních sítí a třetích stran-poskytovatelů plateb),

·         v případě nouze složkám záchranného systému,

·         našim dozorovým úřadům, agenturám pro prosazování práva nebo ochranu před podvody, a rovněž našim právním poradcům, soudům, policii a dalším oprávněným orgánům, pro vyšetřování skutečné nebo údajné trestné činnosti nebo k dalším dozorovým či právním účelům,

·         orgánům státní správy nebo dalším úřadům v České republice i v zahraničí, např. úřadům pro imigraci, kontrolu hranic, bezpečnost a boj proti terorismu,

·         finančnímu a celnímu úřadu České republiky a dalším daňovým orgánům nebo agenturám v rámci plnění našich právních povinností a povinností plynoucích z dozorových předpisů.

Osobní údaje sdělíme třetím stranám:

·         Pokud budeme zvažovat prodej některého podniku nebo části aktiv, a v tomto případě sdělíme vaše osobní údaje případným potenciálním kupcům tohoto podniku nebo majetku.

·         Pokud naše společnost nebo podstatná část našich aktiv přejde do rukou třetí strany, a v tomto případě budou do převedených aktiv spadat také osobní údaje, které máme o svých zákaznících.

·         Dostaneme-li se do platební neschopnosti (např. pod vedení správce nebo do likvidace).

·         Při prosazování nebo uplatňování našich podmínek, zásad nebo smlouvy sjednané s vámi nebo zprostředkované mezi vámi a třetí stranou.

·         K ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo našich pracovníků či jiných osob. Patří sem výměna informací s dalšími společnostmi a organizacemi (včetně mj. finančního a celního úřadu České republiky, místní policie nebo jiného místního orgánu prosazování práva) za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany proti podvodům a omezování kreditních rizik.

·         V případech, kdy vaše osobní údaje musíme sdělit nebo sdílet, abychom dostáli právním závazkům nebo požadavkům dozorových orgánů nebo z jiných důvodů v souvislosti s předcházením nebo odhalováním podvodů nebo trestné činnosti.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme za účelem poskytování služeb předávat do jiných zemí, než ve kterých byly původně shromážděny, včetně zemí mimo EU a Velké Británie, jako je Indie. Je možné, že v těchto zemích neplatí stejné zákony o ochraně osobních údajů jako v zemi, ve které jste údaje poskytli původně, a není zde zajištěna stejná úroveň ochrany.

Pokud osobní údaje předáme do země mimo Evropský hospodářský prostor, můžeme to udělat na základě rozhodnutí Evropské komise (v případě Velké Británie ministra), že tato země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany podle zákonů o ochraně osobních údajů (např. rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany pro předání vašich údajů do naší mateřské společnosti v Japonsku).

V jiných případech můžeme využít vhodné prostředky ochrany, které stanoví zákon pro předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, např. v podobě standardních smluvních ujednání schválených Evropskou komisí, nebo vládou Velké Británie. Tato standardní smluvní ujednání jsme uzavřeli se společností IBM v Indii, protože část zpracování, které společnost IBM provádí, bude probíhat tam. Tam, kde by společnost Bosch mohla uzavřít subdodavatelskou smlouvu na své procesy se zpracovateli na Filipínách a v USA, budou rovněž uzavřena standardní smluvní ujednání s těmito stranami, a dále budou standardní smluvní ujednání uzavřena se společností SoundHound, protože zpracovává údaje týkající se osobního asistenta Honda v USA.

Tato standardní smluvní ujednání jsou uvedena na stránkách Evropské komise zde..

Uchování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů tohoto zpracování. Jakmile již nebudou k těmto účelům zapotřebí, vymažeme je nebo provedeme jejich anonymizaci, aby již nebylo možné vás podle nich dohledat.

Jednotlivé osobní údaje se mohou používat k několika různým účelům, a proto se doba jejich uchování určí podle jejich druhu, podle důvodu zpracování a podle právních a provozních požadavků na jejich uchování.

Konkrétní dobu uchování jsme pro několik případů uvedli v tabulce výše. Tam, kde se konkrétní doba nestanoví:

·         Uchováme informace o vašem účtu a profilu (např. e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, zemi, jazyk, informace o předplatném a marketingové informace) dokud u nás budete mít účet. Jakmile svůj účet odstraníte, budou informace o vašem účtu a profilu vymazány do 24 hodin a nebude je možné obnovit.

·         Ostatní údaje budeme průběžně mazat nebo anonymizovat nejdéle do 90 dnů od jejich shromáždění. Znamená to, že v 91. den smažeme nebo anonymizujeme údaje shromážděné 1. den, a to tak, že nebude možné vás podle nich dohledat a v 92. den vymažeme nebo anonymizujeme údaje shromážděné 2. den.

Pokud před uplynutím těchto 90 dnů (i) zrušíte svůj účet, (ii) zrušíte registraci vozu, nebo (iii) my zrušíme váš účet z důvodu porušení podmínek, pak tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme krátce poté.

Tyto údaje obsahují:

o    údaje o vozidle, např. údaje plovoucích vozidel (tj. informace o poloze a rychlosti vašeho vozidla v konkrétních časech), údaje snímačů vozidla a historii kódů DTC (diagnostický poruchový kód),

o    údaje o cestách zákazníka, např. protokol jízd vozu,

o    údaje o stavu týkající se zákazníka, např., které vzdálené služby máte k dispozici, stav kontrolek poruchy,

o    údaje o událostech zákazníka, např. vaše požadavky na SSV a jejich chyby a oznámení vozidla, např. bezpečnostní výstrahy.

Nevymažeme čísla VIN, protože slouží k identifikaci jednotlivých vyrobených vozů a potřebujeme je k různým účelům, které jsou mimo působnost těchto zásad.

Podrobnější údaje o době uchování údajů vám sdělí náš pracovník pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit na e-mailové adrese info.cz@honda-eu.com.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte podle zákonů o ochraně osobních údajů následující práva.

 

Právo

 

Popis

 

(1) Být informováni

Právo být informováni o osobních údajích, které o vás máme. Tyto zásady (spolu s naším obecným oznámením o ochraně osobních údajů) upravují naše postupy shromažďování, držení a uchovávání vašich údajů, činnosti, které s nimi vykonáváme, a rovněž důvody těchto činností. S případnými dotazy se na nás obraťte a my vám sdělíme doplňující informace.

(2) Mít přístup

Právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme.

(3) Provést opravu

Právo požadovat od nás opravu chyb v osobních údajích, které o vás máme.

(4) Vymazat údaje

 

Právo na vymazání osobních údajů, které o vás máme. Toto právo platí v těchto případech (mimo jiné):

·         Kdy již předmětné osobní údaje nepotřebujeme používat k účelům, ke kterým byly shromážděny.

·         Pokud odvoláte svůj souhlas, v případech, kdy vaše osobní údaje používáme na základě vašeho souhlasu.

·         Pokud vznesete námitku vůči způsobu, kterým vaše údaje zpracováváme (v souladu s právem č. 7 uvedeným níže).

Upozorňujeme, že k vymazání informací z vašeho profilu a anonymizaci všech údajů o vozidle dojde také v případě, že svůj účet smažete.

Anonymizaci všech údajů o vozidle spustíte také tím, že zrušíte jeho registraci (což však nevymaže vaše informace z profilu, protože účet Honda budete mít i nadále).

(5) Omezit zpracování

 

Za určitých okolností máte právo omezit naše zpracování vašich osobních údajů, které máme. Toto právo platí v těchto případech (mimo jiné):

·         Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné.

·         Pokud máte právo žádat vymazání osobních údajů, ale chcete raději omezit jejich zpracování.

·         Kdy již předmětné osobní údaje nepotřebujeme používat k účelům, ke kterým byly shromážděny, ale vy tyto údaje potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Sdílení dat můžete kdykoli vypnout. Po dobu vypnutí sdílení údajů nebudete moci používat SSV, ale zamezíte tak shromažďování všech dat (s výjimkou údajů, které zpracovává společnost AT&T, protože je karta eSIM připojena k mobilní síti).

(6) Přenositelnost údajů

 

Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám předali, ve strukturovaném běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo žádat, abychom tyto osobní údaje přenesli do jiné organizace.

(7) Vznést námitku

 

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali osobní údaje, které o vás máme, v případech, kdy právním základem je náš oprávněný zájem, pokud nebudeme moci doložit, že při zohlednění všech aspektů máme ke zpracování osobních údajů legitimní důvody, které převažují nad vaším právem, nebo že je to nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

(8) Ve vztahu k automatickému rozhodování a profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Neprovádíme automatické zpracování, které by mělo tyto účinky. Vytváříme však uživatelské profily, abychom poznali svou zákaznickou základnu a mohli vám poskytovat přizpůsobené a odborné služby.

(9) Odvolat souhlas

Právo odvolat souhlas, pokud je nutný k tomu, abychom vaše osobní údaje mohli používat (např. k předávání marketingových materiálů). Upozorňujeme, že toto odvolání nemá zpětný účinek. Zpracování, které proběhlo ještě před odvoláním souhlasu, tím nebude dotčeno.

Vítáme vaše vyjádření ohledně našich služeb a těchto zásad. Chcete-li nám předat své dotazy nebo připomínky, vyžádat si další informace nebo uplatnit svá práva uvedená výše, obraťte se na nás e-mailem na adrese info.cz@honda-eu.com.

Máte-li zájem o tyto zásady v jiném formátu (např. jako zvukový záznam, verzi tištěnou velkým písmem nebo Braillovým písmem), obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, připomínku nebo obavu ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, nejprve se obraťte na nás. Jestliže však nejste spokojeni s tím, jak řešíme váš požadavek ohledně vašich práv nebo obav, máte právo podat stížnost našemu dozorovému úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nachází se na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.