Smluvní podmínky

Podmínky použití

Existuje několik pravidel, jimiž se při používání tohoto webu musí naši návštěvníci řídit. Proto si pečlivě pročtěte tyto podmínky použití (zejména zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti), protože používáním tohoto webu s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas. 

Informace o nás:

Webové stránky www.honda.cz provozuje společnost Honda Motor Europe Limited, prostřednictvím organizační složky Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika (dále jako „my“ nebo „společnost Honda“). Společnost Honda je v České republice zaregistrována pod číslem IČ: 24267007, sídlo společnosti je Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A., vložka 75845.

 

Změny v těchto podmínkách použití nebo na našem webu:

Tyto podmínky můžeme kdykoli pozměnit, a to úpravou této stránky. Případné změny jsou pro vás závazné, proto se na tuto stránku příležitostně vracejte, abyste měli možnost se o změnách dozvědět.

Náš web můžeme příležitostně aktualizovat a kdykoli změnit jeho obsah.

Přístup na web:

Naším cílem je zajistit, aby byl náš web uživatelům dostupný, nemůžeme však zaručit, že web (či jakýkoli jeho obsah) bude k dispozici vždy nebo bez výpadků. Aniž bychom vás museli předem informovat, můžeme provoz celého našeho webu nebo kterékoli jeho části pozastavit, zrušit nebo změnit, a pokud nebude náš web z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakékoli období dostupný, nevznikají nám vůči vám jakékoli závazky. 

Práva k duševnímu vlastnictví:

Jsme držiteli nebo poskytovateli licence na veškerá práva k duševnímu vlastnictví na našem webu i materiálům na něm publikovaným. Tato díla jsou po celém světě chráněna autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Veškerá takováto práva jsou vyhrazena. 

Žádnou část obsahu tohoto webu (včetně obrázků) nesmíte použít na vlastních webových stránkách nebo k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům, pokud předem nezískáte naše písemné schválení. Můžete pouze vytisknout jednu kopii nebo stáhnout výňatky z těchto webových stránek do vlastního počítače pro své osobní použití. To znamená, že pokud nejste držitelem licence na naše výrobky, nesmíte žádnou část našich webových stránek zveřejňovat ani dále distribuovat. Materiál, který jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte žádným způsobem upravovat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jiným způsobem převádět.

Odkaz na naši webovou stránku můžete použít za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který nepoškozuje ani nezneužívá naši dobrou pověst. Odkaz nesmíte zveřejnit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spolupráce, schválení nebo propagace z naší strany tam, kde nic takového neexistuje. 

Není-li uvedeno jinak, představují veškeré ochranné známky používané na tomto webu vlastnictví společnosti Honda nebo společností skupiny Honda.

Informace bez záruky:

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našem webu, může příležitostně docházet k chybám. 

Neposkytujeme ujištění ani záruky (a to ať už výslovné nebo předpokládané), že obsah na našem webu je přesný, úplný nebo aktuální.

Jakmile však takovéto chyby zjistíme, napravíme je. Před rozhodnutím o nákupu vám však důrazně doporučujeme, abyste si ceny a specifikace ověřili u autorizovaného prodejce Honda. V rozsahu, v němž si dané informace neověříte, nepřijímá společnost žádnou odpovědnost.

Omezení odpovědnosti:

Žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani nijak neomezuje naši odpovědnost za usmrcení nebo škodu na zdraví, jež by vznikly v důsledku hrubé nedbalosti, podvodu nebo jiného úmyslného jednání z naší strany, nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit. 

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našem webu, v rozsahu umožněném ze zákona vylučujeme veškeré záruky, ujištění nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web či jakýkoli obsah na něm, výslovné nebo předpokládané.

My, naše přidružené společnosti ani kdokoli jiný, kdo pomáhal vyvíjet, vytvářet, produkovat nebo publikovat materiály a informace obsažené na tomto webu, nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli ztráty nebo újmy související s používáním webu (nebo s nemožností web používat) nebo používáním nebo závislosti na libovolném obsahu zobrazeném na našem webu z vaší strany.

Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo újmy způsobené virem, útokem nebo jiným technologickým škodlivým prostředkem, který mohl v důsledku používání našeho webu z vaší strany infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný materiál ve vašem vlastnictví. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které náš web obsahuje odkaz. Za jakékoli ztráty nebo újmy, jež vám jejich používáním vzniknou, neponeseme odpovědnost. 

Právní příslušnost:

Tyto podmínky použití, jejich předmět a formulace se řídí zákony České republiky a budou podléhat výlučné příslušnosti soudů České republiky. 

 

Zásady společnosti Honda pro nápady a příspěvky ze strany veřejnosti:

Chcete se podělit o nějaký nápad se společností Honda? Přečtěte si nejdřív tyto informace.

Máme radost, že svět je plný zvídavých lidí, kteří pořád přichází s nějakými nápady. Máme štěstí v tom, že několik z nich u nás pracuje. 

Pokud máte nějaký nápad, budeme rádi, když se s námi podělíte! Oceňujeme vaše nadšení.

Investujeme však velké částky do výzkumu a vývoje a zkušenosti nám ukázaly, že převážná část nápadů, které obdržíme, jsou částečně či zcela shodné nápady, na které jsme už přišli nebo které jsme objevili. 

Z tohoto důvodu se společnost Honda drží zásady, že nepřijímáme žádné nápady ani návrhy od kohokoli mimo naši společnost. Tato zásada platí celosvětově. 

Pokud se tuto zásadu rozhodnete nerespektovat (nebo o ní nevíte) a podělíte se s námi o svůj nápad, vezměte na vědomí, že bez ohledu na obsah, způsob nebo médium odeslání a odpověď libovolného zaměstnance společnosti Honda budou platit následující pravidla:

• Na váš nápad nebudeme moci jakýmkoli způsobem reagovat.

• Automaticky se zříkáte veškerých zákonných práv k tomuto nápadu. To znamená, že pokud jsou jakékoli naše výrobky nebo služby částečně či zcela stejné (nebo podobné) jako váš nápad, nevyplatí vám společnost Honda žádné odškodnění finančního či jiného charakteru. 

• Váš nápad nebudeme považovat za důvěrný.

• Žádné dokumenty, které nám k objasnění nápadu pošlete, nebudeme vracet.

Nadšení vás pořád nepustilo? Zde je adresa, kterou potřebujete. Tím, že nás kontaktujete, automaticky souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Mějte prosím na paměti, že vám nebudeme moci odpovědět.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell,

Berkshire, RG12 1HL, UK