JÍZDA HYBRIDNÍM VOZEM A JEHO ÚDRŽBA

Abyste dostali z modelu Honda e:HEV Hybrid maximum, musíte se seznámit se všemi jeho funkcemi.

Hladká jízda

Není třeba měnit styl jízdy jen proto, že jste přešli z běžného modelu se zážehovým nebo vznětovým motorem na hybridní vůz. Náš hybridní systém e:HEV poskytuje navíc k úspoře paliva a nízkým emisím CO2, které tuto chytrou technologii proslavily, i veškerý výkon, jaký si můžete přát v jakékoli situaci.

Plynulá jízda

Seznamte se s ovládacími prvky a informačním displejem řidiče. Displej lze nastavit tak, aby zobrazoval spotřebu paliva během jízdy, což je užitečný ukazatel toho, jak efektivně hybridní systém používáte. Může rovněž zobrazovat tok energií elektromotoru a zážehového motoru, jak vozidlo přepíná mezi elektrickým, hybridním a motorovým pohonem, a množství energie, které je regenerováno pro vysokonapěťový akumulátor. 

Regenerace energie  

Když jede hybridní vůz z kopce nebo zpomaluje, fungují elektromotor i palubní generátor společně a zachycují kinetickou energii, která se následně vrací do akumulátoru. To je všeobecně známé jako režim regenerace. U hybridního systému Honda je možné upravit úroveň rekuperace stejně jako v případě čistě elektrických vozů. Zatažením za levou páčku pod volantem se zvyšuje účinek regenerace v rozsahu od jedné do čtyř. Díky tomu můžete omezit používání brzd a tím si prodloužit životnost brzdových destiček a kotoučů.

Tlačítko spínače ekonomického režimu ECON

Econ: stiskněte pro maximální efektivitu

Tlačítko označené ECON maximalizuje efektivitu vašeho modelu Honda e:HEV Hybrid. Pomocí něj můžete upravit způsob odezvy motoru na sešlápnutí plynového pedálu a měnit výkon systému automatické klimatizace.

Tlačítko Sport

Sport: stiskněte pro maximální rozjezd

Pokud chcete dosáhnout maximálního výkonu a nejrychlejšího rozjezdu, vyberte jízdní režim Sport. Systém e:HEV Hybrid se tak nastaví na největší odezvu a zajistí zrychlení zcela bez námahy.

Ukazatel úsporné jízdy

Používání ukazatele úsporné jízdy

Zde je znázorněna ikona vozu v kruhu. Čím plynuleji a efektivněji řídíte, tím méně se bude ikona v kruhu pohybovat. Jakmile dojedete do cíle a vypnete motor, uvidíte mimo jiné skóre jízdního cyklu, které je zobrazeno jako ikony lístků. Čím více lístků se na displeji objeví, tím efektivněji řídíte.

Tlačítko jízdního režimu EV

Výběr jízdního režimu EV (elektrické vozidlo)

Jednou z chytrých výhod hybridního vozu je to, že v určitých provozních podmínkách může jet výhradně na akumulátor. Pouhým stisknutím tlačítka EV, které se nachází u tlačítka řazení, můžete nastavit režim EV. Tento režim bude fungovat při rychlostech kolem 40 km/h (25 mph), v závislosti na modelu, nabití akumulátoru a poloze plynového pedálu.

Tříčtvrtinový pohled zezadu na model CR-V Hybrid

Údržba hybridního vozu

Váš vůz Honda vám dá vědět, když potřebuje servis. Systém připomenutí servisní prohlídky Honda signalizuje předběžné varování, že vůz potřebuje servis. Zobrazuje se jako počet dnů do požadované prohlídky na informačním displeji řidiče. Informuje vás také o tom, jaký druh servisní prohlídky je potřeba – výměna motorového oleje nebo výměna filtru.

Pět jednoduchých úkonů, které můžete provést:
1. Zkontrolujte kapalinu do ostřikovačů a v případě potřeby ji doplňte.
2. Zkontrolujte, zda je tlak vzduchu v pneumatikách nastaven na doporučenou úroveň.
3. Pomocí měrky zkontrolujte hladinu motorového oleje.
4. Sledujte hladinu chladicí kapaliny motoru a střídače.
5. Udržujte správnou hladinu brzdové kapaliny.

1. Kontrola kapaliny do ostřikovačů u hybridního vozu

Umístění nádrže na kapalinu do ostřikovačů najdete v návodu k použití vozu Honda. Obvykle se nachází v motorovém prostoru. Odklopte víčko, a pokud nevidíte kapalinu, namíchejte roztok vody a kapaliny do ostřikovačů v příslušném poměru pro odpovídající počasí. Roztok opatrně nalijte do nádržky a dávejte přitom pozor, abyste jej nerozlili mimo. Jakmile je nádržka plná, zavřete víčko a zavřete kapotu.

2. Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách

Společnost Honda doporučuje řidičům nejméně jednou měsíčně nebo před dlouhými cestami kontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách. Správný tlak v pneumatikách hybridního vozu je uveden v tabulce na vnitřním rámu dveří řidiče. Pomocí manometru, který je k dispozici na čerpacích stanicích nebo se prodává jako levný přenosný model, zkontrolujte, zda každá pneumatika odpovídá doporučenému tlaku uvedenému v tabulce. Řiďte se podle velikosti pneumatik, počtu cestujících a množství zavazadel.

3. Kontrola hladiny motorového oleje u hybridního vozu

Stejně jako u běžného vozu se zážehovým nebo vznětovým motorem je i u hybridního vozu základem plynulého chodu spalovací motor a olej. Z toho důvodu se doporučuje při každém čerpání paliva zkontrolovat i hladinu oleje.

V ideálním případě by se měla kontrola provádět několik minut po vypnutí motoru. Umístění měrky v motorovém prostoru je znázorněno v návodu k obsluze vozu Honda. Vezměte papírový ubrousek, vytáhněte měrku a otřete její konec do čista. Poté ji zasuňte zpět, znovu vytáhněte a přesvědčte se, zda se hladina oleje nachází mezi vyznačeným minimálním a maximálním bodem.

4. Sledujte hladinu chladicí kapaliny motoru a střídače

Chladicí kapalina slouží k udržování běžné teploty motoru a střídače ve všech provozních podmínkách. Stejně jako v případě motorového oleje byste měli chladicí kapalinu kontrolovat při každém čerpání paliva, ideálně několik minut po vypnutí motoru. Umístění nádržky chladicí kapaliny motoru a plnicího hrdla nádržky chladiva střídače je znázorněno v návodu k obsluze vozu Honda. Každá z nich má na boku nádržky vyznačenou rysku minimální a maximální hladiny. Chladicí kapalinu by mělo být vidět mezi těmito dvěma ryskami.

5. Udržujte správnou hladinu brzdové kapaliny

Stejně jako v případě motorového oleje a chladicí kapaliny byste měli při každém čerpání paliva, několik minut po vypnutí motoru, zkontrolovat i hladinu brzdové kapaliny. V návodu k obsluze vozu Honda je znázorněno umístění rezervní nádržky brzdové kapaliny, na jejímž boku je vyznačena ryska minimální a maximální hladiny. Brzdovou kapalinu by mělo být vidět mezi těmito dvěma ryskami.