Svět značky Honda

Vozy Honda zítřka

Detailní přední pohled na koncept vozu Honda na tokijském autosalonu
Detailní přední pohled na koncept vozu Honda na tokijském autosalonu
Přední tříčtvrtinový pohled na koncept vozu Honda
Přední tříčtvrtinový pohled na koncept vozu Honda

Jádrem veškeré naší činnosti je radost ze sdílení našich největších ambicí s lidmi po celém světě, rádi něco vytváříme. Jak jednou pravil Soichiro Honda: „Všichni máme nárok mít bláznivé sny.“

Posunout

Logo značky Honda

Malá stopa představuje velkou prioritu

Jak používáme technologie k ochraně životního prostředí.

Modrá obloha pro naše děti

Naším světovým ekologickým sloganem je „Modrá obloha pro naše děti“. Tato fráze je známá našim inženýrům, kteří ji původně používali jako interní motivační heslo v 70. letech při vývoji motoru s komůrkovým spalováním. Tato jednotka ukázala, jak daleko lze dojít s originální myšlenkou, a v této zásadě dodnes s hrdostí pokračujeme.

Naše cíle v oblasti emisí CO2

Ambiciózní cíle, které jsme si stanovili.

Stanovili jsme si ambiciózní cíle ochrany životního prostředí. Do roku 2020 by měla vozidla Honda produkovat o 30 % méně emisí CO2 než v roce 2001. Plánujeme rovněž významné snížení ostatních výfukových emisí, aby si lidé ve městech mohli užívat čistý vzduch.

Emisní ambice

Náš cíl do roku 2050 je ještě odvážnější. Chceme, aby naše vozidla globálně produkovala o polovinu méně emisí CO2 oproti našich modelům z roku 2001. Tento cíl se týká všech používaných vozů Honda, nikoli jen nově prodaných. Ve skutečnosti to znamená, že vozy Honda budou muset mít o 80–90 % nižší emise CO2 oproti modelům z roku 2001. Výhody pro zákazníky a životní prostředí budou evidentní.

Detailní záběr přístrojů modelu Honda.

Použití informačních displejů pomáhá řidičům vozů Honda chovat se na silnici efektivněji. Zelená zde představuje skutečně pozitivum.

Detail motoru Honda

Naše stále efektivnější spalovací motory v současnosti pomáhají zajišťovat čistší vzduch, zatímco čekáme na technologie budoucnosti.

Model Clarity

Síla znaku H.

Model Honda Clarity představuje technologický průlom. Koncept tohoto vozu poháněného vodíkovými palivovými články jsme uvedli již v roce 2006 a krátce poté se limitovaná verze (FCX Clarity) stala prvním komerčně dostupným vozidlem s palivovými články na světě.

Druhá generace

Nejnovější verze, model Clarity FCV, je k dispozici vybraným zákazníkům v Evropě, abychom mohli dále rozvíjet koncept elektrického pohonu. Vše, co zjistíme z modelu Clarity, použijeme ve vývoji další generace modelů a při dlouhodobém plánování budoucnosti.

Přední tříčtvrtinový pohled na model Honda Clarity FCV sjíždějící z lodi

První model Clarity FCV, nejvyspělejšího vozu Honda s nulovými emisemi, přijíždí do Evropy.

Cyklus výroby vozů Honda

Dokonalost ve výrobním procesu.

Konstruktéři společnosti Honda zvažují při hodnocení dopadu automobilu na životní prostředí všechny fáze v jeho životním cyklu. Tento proces nazýváme Hodnocení životního cyklu vozu Honda čili LCA. Pomáhá nám zcela minimalizovat dopad naší výroby a provozních činnností.

Společné úsilí

Tento proces začíná v nejranějších fázích vývoje a jeho cílem je snížit dopad výroby, ale také všech dodavatelů, kteří do našich závodů dopravují součásti k výrobě vozidel. Ekologicky šetrný přístup podporujeme i u dealerů Honda.

Recyklovaný obsah

Vozidlo má na životní prostředí největší dopad, když se používá. To představuje přibližně dvě třetiny jeho celkových emisí CO2. Proto jsou naše odvážné cíle v oblasti snižování hodnot emisí CO2 tak důležité. A v souladu s nařízeními EU o konci životnosti jsou vozy Honda recyklovatelné – více než 90 % materiálu z našich vozů lze znovu využít.

Budování důvěry

Akademie Honda byla vytvořena za účelem lepšího porozumění potřeb jednotlivých zákazníků a poskytnutí lepších služeb.

Snímek Akademie Honda
Mechanik společnosti Honda pracující na vozidle v továrně

Zaměstnance Honda vybízíme, aby navrhovali způsoby, jak minimalizovat náš dopad na životní prostředí.