Aktuální nabídka

Tato nabídka je platná do 30. 6. 2024.

UCL si vyhrazuje právo předčasně ukončit platnost výše zmíněných akcí za situace, dojde-li ke zvýšení refinanční sazby vyhlášené UCL o více než 0,25% p.a. proti sazbě platné k 1. dni platnosti akce.

Kompletní nabídku Honda Financial Services žádejte u svého dealera HONDA.