Služby konektivity společnosti Honda Podmínky služeb („podmínky“)

Služby konektivity společnosti Honda Podmínky služeb („podmínky“)

Obsah

1. Informace o těchto podmínkách
2. Kontaktujte nás
3. Služby
4. Vytvoření profilu spárovaného vozidla
5. Aktivace karty eSIM
6. Potvrzení vlastnictví
7. Průběžné potvrzování vlastnictví
8. Pozvaní uživatelé
9. Balíčky služeb
10. Obsah a použití balíčků služeb
11. Objednávání balíčků služeb
12. Automatické obnovení balíčků služeb
13. Zrušení a refundace balíčků služeb
14. Balíčky služeb třetích stran
15. Země první registrace
16. Řádné užívání služeb
17. Záruka
18. Odpovědnost
19. Změna vlastnictví vozidla a deaktivace služeb
20. Ukončení služeb společností Honda
21. Ukončení služeb z vaší strany
22. Důsledky ukončení služeb
23. Změny těchto podmínek a podmínek balíčků služeb
24. Změny služeb
25. Události mimo naši kontrolu
26. Ochrana osobních údajů
27. Práva duševního vlastnictví
28. Ostatní podmínky
29. Rozhodné právo
30. Podmínky balíčků služeb

1. Informace o těchto podmínkách

1.1 Jsme společnost Honda Motor Europe Limited (dále také „Honda“, „my“, „nás“ nebo „naše“), obchodní společnost s omezeným ručením registrovaná v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Anglie. Registrační číslo naší společnosti je 00857969 a naše DIČ je GB 711019584. Společnost Honda podniká na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845.

1.2 Tyto podmínky byste si měli pečlivě
přečíst před zakoupením nebo použitím kterékoli služby („služby“), kterou společnost Honda podle situace nabízí prostřednictvím kompatibilního vozidla Honda („vozidlo“) nebo aplikace My Honda+ pro mobilní telefony („aplikace “).

1.3 Tyto podmínky a podmínky aplikace („ podmínky aplikace“) společně představují právně závaznou smlouvu sjednanou mezi vámi a společností Honda v souvislosti s nákupem a/nebo používáním těchto služeb. K přijetí těchto podmínek budete vyzváni, což může znamenat zaškrtnutí políček elektronicky vyjádřeného souhlasu v aplikaci.

1.4 Jste srozuměni s tím, že přijetím těchto podmínek se k nim právně zavážete a že v okamžiku jejich přijetí vznikne mezi vámi a společností Honda právně závazná smlouva. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebudete moci zakoupit ani používat některé či všechny služby.

1.5 Tyto podmínky obsahují důležité informace ohledně vašich zákonných práv, závazků a nápravných prostředků. Zejména upozorňujeme na následující ustanovení těchto podmínek: článek 5 (aktivace karty eSIM); článek 10 (Obsah a použití balíčků služeb), článek 12 (Automatické obnovení balíčků služeb); článek 15 (Země první registrace); článek 16 (Řádné užívání služeb); článek 17 (Záruka) a článek 18 (Odpovědnost).

1.6 Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla 9. března 2020.

2. Kontaktujte nás

2.1 Odpovědi na dotazy ohledně těchto podmínek nebo služeb:

2.1.1 najdete v oddílu nejčastějších otázek a odpovědí na webové stránce společnosti Honda („stránky nejčastějších dotazů“) na adrese www.honda.cz/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html;

2.1.2 vám sdělíme, když nás budete kontaktovat s použitím údajů, které jsou uvedeny na stránkách s nejčastějšími dotazy nebo které vám jinak sdělila společnost Honda.

2.2 Žádná část těchto podmínek nemění vaše zákonná práva, například ta, která jsou založena zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v aktuálním znění (zákon o ochraně spotřebitelů). Podrobnější informace o svých právech najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

3. Služby

3.1 K tomu, abyste mohli užívat služby nebo požívat jejich výhod, musíte provést několik kroků. Společnost Honda vás na ně podle potřeby upozorní. Patří mezi ně:

3.1.1 stáhnout a nainstalovat aplikaci na váš chytrý telefon (podle podmínek aplikace),

3.1.2 vytvořit účet Honda a profil spárovaného vozidla (podle článku 4),

3.1.3 mít ve vozidle kartu eSIM, která bude přepnutá do normálního režimu (viz článek 5),

3.1.4 vyplnit potvrzení vlastnictví nebo průběžné potvrzovat vlastnictví vozidla (viz články 6 a 7),

3.1.5 být primární uživatel nebo pozvaný uživatel vozidla (viz články 6 a 8),

3.1.6 mít ke službě potřebný balíček služeb (viz článek 9).

3.2 Služby se mohou lišit podle modelu, specifikace a roku výroby vozidla, a také podle země první registrace (viz článek 15). Jestliže není možné, aby vozidlo služby přijímalo, například v důsledku místních regulačních požadavků nebo z technických důvodů, není společnost Honda povinna je vám poskytovat.

3.3 Podrobnosti služeb, které společnost Honda podle situace nabízí, lze projednat s vaším prodejcem. Rovněž jsou uvedeny na webové stránce s nejčastějšími dotazy a další informace jsou také v aplikaci. Upozorňujeme, že pokud nemáte ve svém chytrém telefonu staženou nejnovější verzi aplikace nebo operačního systému, může se stát, že služby budou fungovat jen omezeně.

3.4 Abyste mohli služby užívat, musí vám být alespoň 16 let nebo tolik let, kolik: (i) uvádějí tyto podmínky nebo podmínky balíčku služeb, nebo (ii) kolik je ve vaší zemi nutný věk k používání této aplikace nebo služeb.

4. Vytvoření profilu spárovaného vozidla

4.1 Než budete moci služby používat, budete si muset v aplikaci vytvořit profil služeb konektivity společnosti Honda („profil spárovaného vozidla“). Při tvorbě profilu spárovaného vozidla musíte postupovat podle pokynů aplikace, což zahrnuje:

4.1.1 stažení a instalaci aplikace do chytrého telefonu,

4.1.2 vytvoření uživatelského účtu Honda online („účet Honda“) postupem uvedeným v podmínkách aplikace,

4.1.3 poskytnutí dalších údajů, jako je vaše jméno, adresa nebo jakékoli jiné údaje, které jsou třeba pro vytvoření vašeho profilu spárovaného vozidla, případně dalších údajů, které si můžeme podle potřeby vyžádat.

4.2 Když budete vytvářet profil spárovaného vozidla, musíte uvádět pravdivé, přesné a úplné informace a tyto informace bude nutné udržovat a bez prodlení aktualizovat nebo měnit podle potřeby.

4.3 Jestliže při vytváření profilu spárovaného vozidla uvedete nepravdivé, nepřesné nebo neúplné údaje, nebo je nebudete neprodleně upravovat či aktualizovat, budeme mít právo zrušit váš profil spárovaného vozidla s okamžitou platností a nebudete moci služby používat. Další informace o tom, kdy máme právo na zrušení, najdete v článku 19 níže.

4.4 Zavazujete se uchovat své heslo a případné další údaje související s vaším profilem spárovaného vozidla v bezpečí a v tajnosti a nést za ně výhradní odpovědnost. Máte-li podezření, že někdo získal neoprávněný přístup k vašemu profilu spárovaného vozidla, měli byste své heslo okamžitě změnit.

4.5 Chcete-li odstranit svůj profil spárovaného vozidla, postupujte podle pokynů v aplikaci a pro případné odstranění svého účtu Honda kontaktujte společnost Honda. Pokud svůj účet Honda odstraníte, bude automaticky smazán i váš profil spárovaného vozidla, a proto prosím smazání svého účtu Honda pečlivě zvažte. Podrobnosti o tom, jak může odstranění vašeho účtu Honda nebo profilu spárovaného vozidla ovlivnit vaše údaje u nás, uvádí naše oznámení o ochraně osobních údajů.

4.6 V okamžiku, kdy již nebudete mít profil spárovaného vozidla, vaše karta eSIM se může přepnout do režimu eCall (jak jej definuje článek 5) a vy nebudete moci získávat služby. V takových případech nemusí společnost Honda vracet peníze za nevyužitou službu ani neodpovídá za ztrátu možnosti užití nebo dostupnosti služeb. Abyste mohli svou kartu eSIM přepnout zpět do normálního režimu (podle definice v článku 5), musíte vytvořit nový profil spárovaného vozidla a znovu provést kroky v článku 5.

5. Aktivace karty eSIM

5.1 Vozidla způsobilá k příjmu služeb mají vestavěnou účastnickou identifikační kartu (kartu „eSIM“). Karta eSIM může být zpočátku nastavená pouze na „režim eCall“, a proto nebude plně propojená s mobilní sítí a vozidlo tudíž nebude moci přijímat ani odesílat data a poskytovat služby („režim eCall“).

5.2 Abyste mohli využívat všechny funkce služeb, budete muset aktivovat svou kartu eSIM přepnutím do „normálního režimu“, což znamená, že bude plně připojena k mobilní telekomunikační síti („normální režim“). Kartu eSIM přepnete do normálního režimu podle pokynů v aplikaci, což může vyžadovat přístup k vozidlu a návštěvu dealerství Honda.

5.3 Kartu eSIM a její připojení k mobilní telekomunikační síti řídí poskytovatel síťových služeb jako třetí strana, sjednaný společností Honda. Když provedete kroky uvedené v článku 5.2, potvrdíte tím svůj souhlas s přepnutím karty eSIM do normálního režimu a jejím připojením k mobilní telekomunikační síti.

5.4 Chcete-li, aby se vaše karta eSIM přepnula z normálního režimu do režimu eCall, bude nutné vozidlo odstranit z Vaší garáže (určené v článku 6.5) nebo smazat váš profil spárovaného vozidla. Až jednu z těchto akcí provedete, vynaloží společnost Honda přiměřené úsilí na přepnutí karty eSIM do režimu eCall, ale může to záviset na řadě vnějších faktorů, například zda je vozidlo v oblasti s přístupem k mobilní síti. Po přepnutí karty eSIM do režimu eCall nebudete mít přístup ke službám a společnost Honda nebude mít povinnost vracet peníze za nevyužité služby ani odpovědnost za ztrátu možnosti užití nebo dostupnosti služeb.

5.5 Upozorňujeme, že pouze primární uživatel (jak je určen v oddílu 6.4) smí přepínat kartu eSIM mezi normálním režimem a režimem eCall. Tím, že zadáte tento požadavek a provedete takový krok, zaručujete, že jste nebo budete primárním uživatelem.

6. Potvrzení vlastnictví

6.1 Pokud máte vozidlo, které je schopné přijímat služby, můžete po vytvoření profilu spárovaného vozidla a přepnutí elektronické karty eSIM do normálního režimu propojit vozidlo s profilem spárovaného vozidla pomocí aplikace.

6.2 Pro propojení vozidla s vaším profilem spárovaného vozidla budete muset stvrdit, že jste právoplatný vlastník vozidla, nebo že máte jednoznačný a nesporný souhlas od právoplatného vlastníka k užívání vozidla jako primární uživatel („potvrzení vlastnictví“).

6.3 Při vyplňování potvrzení vlastnictví musíte postupovat podle pokynů v aplikaci. Je možné, že budete potřebovat přístup k vozidlu a zadat určité informace do aplikace nebo na palubním displeji vozidla („palubní displej vozidla“), například identifikační číslo vozidla (číslo „VIN“).

6.4 Osoba, která vyplní potvrzení vlastnictví vozidla, bude pro účely služeb a těchto podmínek označená jako primární uživatel vozidla („primární uživatel“).

6.5 Po vyplnění potvrzení vlastnictví se vozidlo zobrazí ve virtuální garáži v aplikaci, kde jsou zobrazena vozidla spojená s profilem spárovaného vozidla („garáž“). Upozorňujeme, že vaše označení za primárního uživatele ani to, že vyplníte potvrzení vlastnictví, neznamená, že jste právoplatným vlastníkem vozidla. To jsou jen procesy, které má společnost Honda zavedené pro řízení služeb.

6.6 Když ale vyplníte potvrzení vlastnictví nebo provedete průběžné potvrzení vlastnictví (jak je popisují články 6 a 7) sdělujete a potvrzujete tím společnosti Honda, že jste právoplatným vlastníkem vozidla, nebo máte jednoznačné a nesporné svolení od právoplatného vlastníka k užívání vozidla jako primární uživatel. V případě, že byste toto ustanovení 6.6 porušili, se zavazujete, že uhradíte společnosti Honda nebo právoplatnému vlastníku vozidla veškeré ztráty, náklady nebo jiné částky, které mu vznikly v důsledku vašeho nepravdivého potvrzení vlastnictví nebo průběžného potvrzení vlastnictví.

7. Průběžné potvrzování vlastnictví

7.1 Vedle potvrzení vlastnictví, které bude nutné při prvním propojení vozidla s profilem spárovaného vozidla, jak uvádí článek 6, budete muset provádět průběžné potvrzování vlastnictví, že jste stále právoplatným vlastníkem vozidla nebo máte stále souhlas od právoplatného vlastníka užívat vozidlo jako primární uživatel („průběžné potvrzování vlastnictví“).

7.2 Na průběžné potvrzování vlastnictví vás bude upozorňovat podle potřeby společnost Honda a žádat vás o opětovné vyplnění potvrzení vlastnictví podle pokynů v aplikaci.

7.3 Průběžné potvrzování vlastnictví zavedla společnost Honda, aby nedocházelo k neoprávněnému užívání služeb. Musí se provést ve lhůtách, které stanoví společnost Honda v zaslaném oznámení. Pokud průběžné potvrzení vlastnictví nedokončíte v příslušné stanovené lhůtě, má společnost Honda právo přepnout vaši kartu eSIM do režimu eCall a služby pozastavit. Dojde-li k pozastavení služeb a vy máte aktivní balíček služeb, jehož platnost ještě neskončila, můžete si nechat pozastavené služby kdykoli znovu obnovit tak, že vyplníte průběžné potvrzení vlastnictví, ale pokud se karta eSIM musí přepnout zpět do normálního režimu, budete možná muset navštívit dealerství Honda, jak uvádí článek 5.

7.4 Společnost Honda nenese vůči vám odpovědnost za ztrátu ani přerušení služeb, pokud dojde k jejich pozastavení v důsledku toho, že jste nevyplnili průběžné potvrzení vlastnictví. Rovněž, pokud jste služby zaplatili předem (například prostřednictvím balíčku předplacených služeb), souhlasíte s tím, že nemáte nárok na vrácení peněz ani na kompenzaci za období, po které byly služby pozastaveny.

8. Pozvaní uživatelé

8.1 Primární uživatel má právo povolit dalším osobám užívat aplikaci nebo služby pro vozidlo („pozvaní uživatelé “) postupem uvedeným v aplikaci. Zavazujete se, že společnosti Honda budete sdělovat pouze osobní údaje nebo informace žadatelů o status pozvaného uživatele, kteří dostali veškeré informace o tomto sdělování údajů, jak to požaduje příslušná právní úprava.

8.2 Povolený počet současně pozvaných uživatelů může být omezený. Podrobnosti o tomto limitu uvádí stránky nejčastějších dotazů. Aby mohl používat aplikaci nebo služby, musí si pozvaný uživatel vytvořit účet Honda a profil spárovaného vozidla postupem uvedeným v článku 4 nebo jiným způsobem, který mu podle potřeby oznámí společnost Honda.

8.3 S výjimkou článků 5, 6 a 7 se tyto podmínky vztahují také na pozvané uživatele, kteří je musejí při vytváření účtu Honda a profilu spárovaného vozidla přijmout zaškrtnutím políček pro digitální přijetí v aplikaci. Pokud jste pozvaný uživatel, jste srozuměni s tím, že přijetím těchto podmínek se k nim právně zavážete a že v okamžiku jejich přijetí vznikne mezi vámi a společností Honda právně závazná smlouva. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebudete se moci stát pozvaným uživatelem.

8.4 Pozvaný uživatel a primární uživatel odpovídají společnosti Honda za veškeré konání i opomenutí pozvaných uživatelů i každého dalšího uživatele nebo cestujícího ve vozidle (včetně porušení těchto podmínek), a to do té míry, do níž toto konání nebo opomenutí způsobí společnosti Honda ztrátu nebo náklady.

8.5 Poté, co pozvaný uživatel provede požadované kroky, zobrazí se vozidlo v garáži. Práva pozvaných uživatelů ve vztahu k vozidlu a službám jsou omezenější než u primárních uživatelů, přičemž pozvaní uživatelé si sami za sebe nemohou zakoupit ani předplatit balíčky služeb (viz článek 9). Zakoupit nebo předplatit balíčky služeb pro vozidlo si může pouze primární uživatel a pouze on má právo nastavit preference pro vozidlo, které pak pozvaný uživatel nemůže měnit. Další informace uvádí aplikace.

8.6 Jste-li pozvaný uživatel, pak:

8.6.1 prohlašujete, že vás primární uživatel pozval a oprávnil k přístupu, užívání a/nebo požívání výhod aplikace a služeb ve vztahu k vozidlu, pro které se registrujete jako pozvaný uživatel,

8.6.2 berete na vědomí, že pokud užíváte vozidlo, může si primární uživatel nebo jiní pozvaní uživatelé zobrazit určité informace o tom, jak vozidlo užíváte a o historii cestování (jak dále popisuje oznámení o ochraně osobních údajů), a

8.6.3 pokud se primární uživatel rozhodne, že již nemáte právo být pozvaný uživatel, nebudete mít vůči společnosti Honda žádná práva ani nárok, a to ani za ztrátu možnosti užívat služby nebo jejich nedostupnost.

9. Balíčky služeb

9.1 Služby jsou sdružené do balíčků („balíčky služeb“), které poskytuje:

9.1.1 společnost Honda jako standard nebo zdarma pouze v případě prvního vlastníka vozidla („standardní balíčky služeb“),

9.1.2 společnost Honda za placené předplatné („balíčky předplacených služeb“), nebo

9.1.3 třetí strana za placené předplatné („balíčky služeb třetích stran“).

9.2 Při nákupu nebo jiném užití některých balíčků služeb se mohou na tento nákup nebo užívání balíčků služeb vztahovat další podmínky („podmínky balíčku služeb“). Podmínky balíčků služeb jsou uvedeny na konci těchto podmínek, případně vám je může poskytnout samostatně společnost Honda. Používáte-li služby z některého balíčku služeb, znamená to, že jste přijali a zavázali se dodržovat příslušné podmínky balíčku služeb.

9.3 Podmínky balíčku služeb je třeba si přečíst současně s těmito podmínkami. Podmínky balíčku služeb se řídí a jsou součástí těchto podmínek a vaší právně závazné smlouvy se společností Honda (jak uvádí článek 1.4). V případě rozporu nebo nesouladu mezi článkem 1 až 29 v těchto podmínkách a podmínkami balíčku služeb mají přednost podmínky balíčku služeb (pouze v rozsahu tohoto rozporu nebo nesouladu).

10. Obsah a použití balíčků služeb

10.1 Balíček služeb začíná platit, v souladu s článkem 10.3 datem aktivace, které vám společnost Honda oznámí, a končí v den vypršení platnosti uvedený v aplikaci („doba trvání balíčku služeb“). Na konci doby trvání balíčku služeb lze balíček služeb obnovit nebo znovu zakoupit podle článku 11, nebo, pokud jste tak dříve sjednali, se může automaticky obnovit podle článku 12. Pokud se balíček služeb neobnoví ani jej neobnovíte nebo opětovně nezakoupíte, nebudete moci jeho služby užívat ani přijímat.

10.2 Společnost Honda má právo podle potřeby měnit obsah a funkce balíčků služeb a nezaručuje, že služby, které jsou součástí standardních balíčků služeb, budou vždy poskytovány jako standardní a/nebo zdarma (pokud je to relevantní). Takové služby mohou podle uvážení společnosti Honda přejít pod placené předplatné, a pokud je budete chtít nadále užívat, budete si například muset zakoupit standardní balíček služeb (nebo balíček předplacených služeb či balíček služeb třetích stran).

10.3 Společnost Honda může někdy nabídnout balíčky služeb zdarma na stanovenou dobu trvání balíčku služeb (přičemž tato doba trvání balíčku služeb může začít běžet dříve, než bude jeho skutečné datum aktivace). Taková nabídka je zcela na uvážení společnosti Honda, a pokud budete chtít i po skončení platnosti tohoto balíčku služeb tyto služby nadále přijímat, je možné, že si budete muset balíček služeb uhradit.

10.4 Žádný balíček služeb není přenosný (ani na jinou osobu ani na jiné vozidlo). Pokud ještě před koncem doby trvání balíčku služeb dojde k prodeji nebo převodu vlastnictví vozidla, bude muset každý nový vlastník nebo uživatel vozidla zakoupit nový balíček služeb, bude-li chtít užívat služby nebo požívat jejich výhod. Za nevyužitou část balíčku služeb není společnost Honda povinna vracet peníze a vy přijímáte odpovědnost za případnou ztrátu možnosti užití i případné výdaje, pokud balíček služeb skončí před uplynutím doby trvání. Aby se předešlo pochybnostem, nelze podle tohoto článku převádět ani balíčky služeb nabízené zdarma podle článku 10.2.

11. Objednávání balíčků služeb

11.1 V některých případech si budete potřebovat objednat balíček služeb společnosti Honda, například proto, že chcete užívat určité služby společnosti Honda nebo protože platnost vašeho stávajícího balíčku služeb vypršela nebo byl tento balíček ukončen. Upozorňujeme, že některé balíčky služeb a služby jsou kompatibilní pouze s určitými modely a specifikacemi vozidla a mohou být dostupné pouze v některých zemích. Pokud není vozidlo kompatibilní nebo pokud dané služby nejsou ve vaší zemi dostupné, nemá společnost Honda povinnost vám služby poskytovat.

11.2 Abyste mohli užívat balíček služeb, který dosud nemáte, budete muset provést objednávku online v aplikaci a vybrat tam balíček služeb, který chcete zakoupit, a poté provést příslušnou platbu na účet společnost Honda. Balíček služeb lze uhradit prostřednictvím většiny běžných kreditních i debetních karet. Ke zpracování plateb za balíčky služeb využívá společnost Honda třetí strany-poskytovatele platebních služeb.

11.3 Až dokončíte objednávku balíčku služeb, budete muset počkat na potvrzovací e-mail od společnosti Honda a na to, až se tento balíček služeb zobrazí v aplikaci jako aktivní. Dokud společnost Honda vaši objednávku nepotvrdí a balíček služeb se v aplikaci nezobrazí jako aktivní, nebude se tato vaše objednávka považovat za přijatou a společnost Honda nebude povinna vám balíček služeb a související služby poskytnout.

11.4 Na služby se vztahuje DPH, nebo případně další podobné daně z prodeje. Pokud se tedy přestěhujete do jiné země, musíte o tom společnost Honda okamžitě informovat, protože to může mít vliv na celkovou cenu vašeho balíčku služeb (například při zohlednění vyšší sazby DPH nebo podobné daně z prodeje ve vaší nové zemi pobytu). Společnost Honda má právo účtovat vám případnou vyšší sazbu DPH nebo podobné daně z prodeje, která se na vás může vztahovat po vašem přestěhování do jiné země.

Upozornění týkající se balíčku digitálního klíče:

Pokud zrušíte své předplatné funkce digitálního klíče nebo platnost předplatného vyprší, musíte bezodkladně připojit aplikaci My Honda+ nebo zařízení vozidla k síti, aby proběhla aktualizace funkce digitálního klíče. Pokud nezajistíte připojení mobilního zařízení k datové síti nebo zařízení vozidla ke GPS signálu za účelem provedení nezbytné aktualizace systému, funkce digitálního klíče zůstane aktivní a bude aktivní dalších 30 dní po zrušení předplatného či vypršení jeho platnosti bez ohledu na zrušení předplatného nebo vypršení jeho platnosti. Každý, kdo používal funkci digitálního klíče bezprostředně před zrušením předplatného nebo vypršením jeho platnosti, bude mít nadále přístup k vozidlu, a může tak dojít ke ztrátě či poškození vašeho vozidla.

Sdělte tuto skutečnost svému pojistiteli pro případ, že by to mělo vliv na pojistné krytí. Společnost Honda nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození vašeho vozidla vzniklé v důsledku nezajištění připojení aplikace My Honda+ nebo zařízení vozidla k síti, bez ohledu na to, zda to má vliv na vaše pojištění, či jinak.

12. Automatické obnovení balíčků služeb

12.1 Po objednání balíčku služeb si můžete zvolit jeho automatické obnovení na konci doby trvání, přičemž vám bude účtován poplatek za užívání balíčku služeb po další období, které se zobrazí v aplikaci. V takovém případě souhlasíte a dáváte společnosti Honda oprávnění ke stržení příslušné platby z vaší kreditní nebo debetní karty v době automatického obnovení balíčku služeb.

12.2 Podle našeho oznámení o ochraně osobních údajů vám můžeme před automatickým obnovením balíčku služeb v souladu s těmito podmínkami zaslat e-mail nebo jiné sdělení, abychom vás upozornili, že se doba trvání vašeho balíčku služeb blíží ke konci. Pokud nemáte zájem o automatické obnovení balíčku služeb, postupujte prosím podle pokynů v aplikaci nebo kontaktujte společnost Honda.

12.3 Pokud balíček služeb neobnovíte, nebudete moci přijímat příslušné služby. Pak prosím postupujte podle pokynů v aplikaci nebo kontaktujte společnost Honda.

13. Zrušení a vrácení peněz za balíčky služeb poskytované společností Honda

13.1 Jestliže objednáte balíček služeb poskytovaný společností Honda prostřednictvím objednávky online podle článku 11, nebo bude balíček služeb automaticky obnoven podle článku 12, máte právo zrušit tuto objednávku do 14 dnů od jejího data bez udání důvodu. Toto právo na zrušení objednávky můžete uplatnit postupem popsaným v aplikaci. Postup pro balíčky služeb třetích stran uvádí článek 14 níže.

13.2 Pokud objednávku zrušíte podle článku 13.1, vrátíme vám platbu za tuto objednávku, co nejdříve to bude možné. Pokud ještě před uplatněním práva na zrušení objednávky balíček služeb použijete, můžeme z vrácené částky strhnout poměrnou část za užití tohoto balíčku služeb. Pokud balíček služeb zrušíte až po 14 dnech od data objednávky, ztratíte nárok na vrácení peněz, ledaže se uplatní článek 21, 23 nebo 24.

13.3 Platba bude vrácena stejnou platební metodou, která se použila k úhradě objednávky. Žádná část těchto podmínek nemění vaše zákonná práva.

14. Balíčky služeb třetích stran

14.1 Balíčky služeb třetích stran obsahují zboží a/nebo služby od třetích stran, které nepatří do skupiny společností Honda („poskytovatel třetí strany“).

14.2 Nákup balíčků služeb třetích stran může být vázaný na váš souhlas a přijetí příslušných podmínek a zásad poskytovatelů-třetích stran („podmínky třetí strany“) a úhradu poplatků tomuto poskytovateli. Další právní podmínky pro balíčky služeb třetích stran jsou uvedeny v textu podmínek balíčků služeb pro tyto balíčky služeb třetích stran a příslušných podmínkách třetí strany.

14.3 Zavazujete se dodržovat podmínky třetí strany a hradit jí všechny příslušné poplatky. Za konání ani opomenutí poskytovatelů třetích stran neodpovídáme (což platí zejména pro případné problémy s funkčností nebo dostupností balíčků služeb třetích stran).

14.4 Souhlasíte s tím, že pokud zrušíte jakékoli balíčky služeb třetích stran, ztratíte možnost požívat plné výhody těchto služeb a nebudete mít nárok na vrácení peněz za žádné jiné balíčky služeb, které jste zaplatili předem, ale nebudete je moci dále používat.

14.5 Odpovědnost za rušení balíčků služeb třetích stran, které si předplácíte nebo které hradíte v souvislosti se službami, nesete vy. Upozorňujeme, že v případě zrušení své objednávky u poskytovatele-třetí strany můžete mít určitá práva na vrácení peněz, která je však třeba projednat s tímto poskytovatelem třetí strany, nikoli se společností Honda. Společnost Honda dále neodpovídá ani za poplatky, které případně musíte hradit poskytovateli třetí strany, přestože služby již nepoužíváte

14.6 Upozorňujeme také, že poskytovatelé třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje, a že toto zpracování může podléhat určitým podmínkám třetí strany, které jste s nimi sjednali. Své poskytovatele třetí strany můžeme podle potřeby změnit. V takovém případě vás na to upozorníme.

15. Země první registrace

15.1 Po prvním propojení vozidla s profilem spárovaného vozidla prostřednictvím potvrzení vlastnictví bude nabídka funkcí aplikace a služeb záviset na tom, ve které zemi bude vozidlo s číslem VIN registrováno („země první registrace“).

Země první registrace“ je: buď (i) země, kde se nachází dealer Honda, který jako první prodal zákazníkovi příslušné vozidlo, nebo (ii) země, ve které je vozidlo poprvé registrováno, podle toho, co  nastane dříve.

15.2 Některé služby nemusejí být dostupné v každé zemi, například kvůli místním předpisům nebo z technických důvodů, a na zvolené zemi první registrace bude záviset, jaké služby vozidlo nakonec obdrží. Dojde-li následkem výběru země první registrace pro vozidlo ke ztrátě možnosti používat služby nebo budou-li služby nedostupné, nenese za to společnost Honda odpovědnost.

15.3 Zvolenou zemi první registrace lze změnit pouze prostřednictvím společnosti Honda (podle ustanovení 2.1.2) s doložením, že bude vozidlo registrováno v jiné zemi než v zemi první registrace. Pak vynaloží společnost Honda v souladu s článkem 15.6 přiměřené úsilí k propojení profilu spárovaného vozidla v nové zemi registrace vozidla, ale nezaručuje, že bude moci zemi první registrace změnit.

15.4 Vyplněním potvrzení vlastnictví a/nebo opětovnou registrací čísla VIN potvrzujete, že se v zemi, ve které vozidlo registrujete, bude toto vozidlo přednostně používat.

15.5 Pokud vozidlo prodáte, souhlasíte s tím, že budete ještě před dokončením nákupu vozidla informovat kupujícího: (i) o zemi první registrace a (ii) o tom, že některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Za případné reklamace či nároky vznesené kupujícím vozidla z důvodu nedostupnosti služeb v zemi, ve které hodlá vozidlo užívat, když tyto služby nejsou dostupné v zemi první registrace, společnost Honda neodpovídá.

15.6 Služby jsou dostupné pouze v některých zemích a jazycích podle seznamu na stránce nejčastějších dotazů. Tento seznam zemí a jazyků může společnost Honda podle svého uvážení a podle potřeby měnit.

16. Řádné užívání služeb

16.1 Není dovoleno užívat služby v rozporu s těmito podmínkami a případnými příslušnými podmínkami balíčků služeb.

16.2 Zavazujete se:

16.2.1 nekopírovat služby, s výjimkou nutnosti vytváření záloh nebo zabezpečení provozu,

16.2.2 služby nepronajímat, neudělovat k nim sublicence, nezapůjčovat je, nepřekládat, neslučovat, nepřizpůsobovat, neměnit ani neupravovat (pokud to tyto podmínky na jiném místě nedovolují, například u pozvaných uživatelů);

16.2.3 nepozměňovat ani neupravovat služby jako celek ani zčásti, ani nedovolit jejich kombinaci vcelku ani zčásti s jinými programy či jejich začlenění do těchto programů,

16.2.4 nerozkládat, nedekompilovat, neprovádět zpětnou analýzu ani nevytvářet odvozená díla z celých služeb či jejich částí.

16.3 Dále jste povinni:

16.3.1 neužívat služby ani žádné jejich funkce protiprávním způsobem, k protiprávním účelům ani žádným jiným způsobem, který není v souladu s těmito podmínkami, ani nejednat podvodně či se zlým úmyslem, například nedovoleně do služeb či vozidla nebo jiného operačního systému pronikat, vkládat škodlivý kód, a to včetně virů či škodlivých dat,

16.3.2 užívat služby výhradně k jejich předpokládanému účelu a přiměřeným způsobem,

16.3.3 co nejdříve, jakmile to bude možné, informovat společnost Honda o případné změně vlastnictví vozidla (včetně prodeje, krádeže nebo ztráty vozidla nebo jeho neoprávněného užití),

16.3.4 seznámit všechny řidiče nebo uživatele vozidla s tím, že aplikace umožňuje sledování vozidla,

16.3.5 neporušovat svým užíváním služeb a jejich funkcí naše práva k duševnímu vlastnictví ani práva třetích stran,

16.3.6 nepřenášet žádné hanlivé, urážlivé nebo jinak problematické materiály v souvislosti s užíváním služby nebo kterékoli její funkce,

16.3.7 nepoužívat služby ani jejich funkce způsobem, který by mohl poškodit, blokovat, přetížit, ochromit nebo ohrozit naše systémy či bezpečnost nebo zasahovat do činnosti ostatních uživatelů,

16.3.8 neshromažďovat ani netěžit informace či data z kterékoli služby nebo z našich systémů nebo se pokoušet dešifrovat přenosy na ty servery či z těch serverů, na nichž některá ze služeb běží.

16.4 Zavazujete se neužívat služby způsobem, který:

16.4.1 je v rozporu s příslušnými zákony, včetně zákonů a předpisů o silniční dopravě v libovolné zemi a právních předpisů o užívání přenosných zařízení při řízení,

16.4.2 je nebezpečný nebo hrozí zraněním osob či škodou na majetku.

16.5 Společnost Honda nezaručuje, že je užití všech služeb vhodné či bezpečné za všech okolností, ani že je v souladu s platnou právní úpravou ve všech zemích. Odpovídáte za bezpečné používání vozidla a služeb a zavazujete se při užívání nebo přijímání služeb vždy uplatňovat odpovídající dovednosti a přiměřený úsudek.

16.6 Před použitím jakékoli služby jste povinni ověřit, zda je v zemi, ve které se nacházíte, tato služba v souladu se zákonem.

17. Záruka

17.1 Zavazujeme se poskytovat vám služby s přiměřenými schopnostmi a péčí a vynaložíme přiměřené úsilí na zajištění jejich trvalé dostupnosti. Přitom však berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

17.1.1 služby nebudou bez chyb ani trvale a bez přerušení dostupné. Dostupnost a funkčnost služeb může záviset na tom, zda jsou dostupné mobilní sítě, balíčky služeb třetích stran, signál GPS, a také na dalších faktorech souvisejících s vozidlem,

17.1.2 nebude-li vozidlo procházet řádnou údržbou, nebude udržováno v provozuschopném stavu nebo pokud nenainstalujete požadované aktualizace softwaru, je možné, že služby nebudou fungovat správně nebo nebudou fungovat vůbec,

17.1.3 v době údržby, aktualizace a úprav služeb nemusí být služby dostupné nebo mohou být narušeny (platí to i pro období údržby, aktualizace a úprav balíčků služeb třetích stran příslušným poskytovatelem-třetí stranou).

17.2 Služby jsou určeny ke zvýšení vašeho komfortu a nemají nahrazovat činnost řízení. Musíte být neustále pozorní a řídit bezpečně. Služby nenahrazují pojištění a nemáte právo jejich prostřednictvím omezovat svou případnou odpovědnost z dopravní nehody.

17.3 Služby (a veškeré zprávy, data, informace, obsah nebo jiné materiály, které se s nimi poskytují) jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití a nikoli k dalšímu prodeji nebo obchodním účelům.

18. Odpovědnost

18.1 Při nedodržení těchto podmínek z naší strany odpovídáme za ztráty nebo škody, které utrpíte a které jsou předvídatelným důsledkem tohoto porušení či nedbalosti, ale neodpovídáme za žádné ztráty či škody, které nejsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zjevným důsledkem našeho porušení podmínek nebo jsme ji my i vy zvažovali v době sjednání těchto podmínek.

18.2 Služby dodáváme pouze k domácím a soukromým účelům. Zavazujete se, že nebudete služby užívat k žádným obchodním ani podnikatelským účelům ani k dalšímu prodeji, a souhlasíte s tím, že za ušlý zisk a ztrátu obchodů, přerušení provozu ani ztrátu obchodních příležitostí neneseme vůči vám žádnou odpovědnost.

18.3 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme svou odpovědnost za následující:

18.3.1 náhradu újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech,

18.3.2 způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,
18.3.3 veškeré záležitosti, za které zákon nepovoluje omezovat, vylučovat či se pokoušet omezovat či vylučovat naši odpovědnost.

18.4 Žádná část těchto podmínek nemění vaše zákonná práva, například ta, která jsou založena zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v aktuální znění (zákon o ochraně spotřebitele). Podrobnější informace o svých právech najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

19. Změna vlastnictví vozidla a deaktivace služeb

19.1 1.1               Pokud primární uživatel přestane být právoplatným vlastníkem vozidla nebo přijde o jasné a nesporné svolení od vlastníka k užívání vozidla coby primární uživatel, například po prodeji vozidla nebo po požadavku od vlastníka vozidla, je povinen toto vozidlo ihned buď odstranit ze své garáže, nebo odstranit svůj profil spárovaného vozidla nebo účet Honda a také resetovat displej audiosystému do továrního nastavení, přičemž příslušné pokyny jsou uvedeny v uživatelské příručce („deaktivace“).  Upozorňujeme, že pokud vozidlo odstraníte z garáže (což nastane automaticky smazáním vašeho profilu spárovaného vozidla nebo účtu Honda), nemusíte nutně mazat svůj profil spárovaného vozidla či účet Honda.

19.2 Po deaktivaci může společnost Honda udělat některé z těchto kroků:

19.2.1 zrušit libovolné aktivní balíčky služeb,

19.2.2 odebrat propojení mezi vaším profilem spárovaného vozidla a vozidlem,

19.2.3 odstranit z vozidla odkazy na váš profil spárovaného vozidla a veškerá případná uložená nastavení, informace nebo jiné osobní údaje.

19.3 Po dokončení deaktivace již nebudete moci služby užívat a společnost Honda nebude povinna vracet peníze za nevyužitou část služeb, ani nebude odpovídat za ztrátu možnosti užití nebo dostupnosti služeb. Aplikaci budete moci užívat i nadále, ale s omezenými funkcemi. Podrobnosti o tom, jaký vliv má deaktivace na vaše údaje u nás, uvádí naše oznámení o ochraně osobních údajů.

19.4 Jestliže konkrétní vozidlo ze své garáže odstraníte, nebude ho už možné znovu do garáže přidat. Místo toho budete muset vytvořit nový profil spárovaného vozidla a postupovat znovu podle článku 6.

19.5 I v případech, kdy například po prodeji vozidla nebo změně primárního uživatele neprovedete deaktivaci, zavazujete se již nadále služby neužívat (například nebudete prostřednictvím aplikace či služeb sledovat žádného dalšího primárního uživatele, pozvaného uživatele ani jiného uživatele).

19.6 Neodpovídáme za to, že například po prodeji vozidla nebo změně primárního uživatele neprovedete deaktivaci. Každý nový majitel vozidla může vyplnit nové potvrzení vlastnictví, což automaticky odstraní vozidlo z vaší garáže a převede je do jeho garáže.

19.7 Pokud se budeme domnívat nebo zjistíme, že již nejste primární uživatel nebo již nemáte svolení právoplatného vlastníka vozidla k tomu být hlavním uživatelem, máme právo deaktivovat nebo pozastavit:

19.7.1 propojení mezi vaším profilem spárovaného vozidla a vozidlem,

19.7.2 vaše balíčky služeb,
s výjimkou případů, kdy nám dostatečně doložíte, že jste nadále primární uživatel nebo že máte svolení právoplatného vlastníka vozidla být primárním uživatelem. V takových případech nemusí společnost Honda vracet peníze za nevyužitou službu ani neodpovídá za ztrátu možnosti užití nebo dostupnosti služeb.

20. Ukončení služeb společností Honda

20.1 V případě, že tyto podmínky porušíte, máme právo okamžitě formou výpovědi ukončit nebo pozastavit vaše služby. Budete odpovídat za úhradu všech přiměřených nákladů, ztrát nebo jiných závazků, které nám v důsledku tohoto porušení vznikly.

20.2 Rovněž máme právo okamžitě ukončit vaše užívání služeb, pokud přestaneme poskytovat služby ve vaší zemi nebo obecně našim zákazníkům, a to z jakéhokoliv důvodu.

20.3 Pokud společnost Honda ukončí vaše služby:

20.3.1 podle článku 20.1 nemáte nárok na vrácení peněz zaplacených předem za služby, které již nemáte nárok užívat nebo které již nemůžete užívat. Znamená to, že vám společnost Honda nebude vracet peníze za žádnou část období, po kterou nebudete moci služby po jejich ukončení užívat,

20.3.2 podle článku 20.2 vám refundujeme poměrnou část vašich předem provedených úhrad za zbývající období platnosti standardního balíčku služeb nebo balíčku předplacených služeb, které následuje po datu ukončení,

20.3.3 pokud tuto možnost poskytovatel třetí strany, od kterého jste zakoupili balíčky služeb třetích stran, nabízí, měli byste se spojit také s ním a tyto balíčky zrušit a vyřídit si refundaci těchto služeb. Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti užívat balíčky služeb třetích stran, pokud dojde k jejich ukončení v souladu s článkem 20.

21. Ukončení služeb z vaší strany

21.1 Služby můžete ukončit, pokud:

21.1.1 závažným způsobem porušíme tyto podmínky,

21.1.2 změníme tyto podmínky nebo jiné příslušné podmínky balíčků služeb způsobem pro vás nepříznivým (jak je uvedeno v článku 19),

21.1.3 provedeme podstatnou změnu služeb, která bude pro vás nepříznivá (jak je uvedeno v článku 24).

21.2 V případě, že služby ukončíte podle článku 21.1:

21.2.1 refundujeme vám poměrnou část vašich předem provedených úhrad za zbývající období platnosti standardního balíčku služeb nebo balíčku předplacených služeb, které následuje po datu ukončení,

21.2.2 pokud tuto možnost poskytovatel třetí strany, od kterého jste zakoupili balíčky služeb třetích stran, nabízí, měli byste se spojit také s ním a tyto balíčky zrušit a vyřídit si refundaci těchto služeb. Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti užívat balíčky služeb třetích stran, pokud dojde k jejich ukončení v souladu s článkem 21.

22. Důsledky ukončení služeb

22.1 Pokud byly služby ukončeny podle těchto podmínek (včetně článku 19 nebo článku 21), jste povinni neprodleně provést deaktivaci. Po ukončení služeb je již nebudete moci užívat.

22.2 Jestliže deaktivaci po ukončení neprovedete, vaše jméno, kontaktní číslo, aktuální poloha vozidla, registrační značky a číslo VIN mohou být přeneseny nebo zpřístupněny třetím stranám. Podrobnosti uvádí naše oznámení o ochraně osobních údajů.

22. Důsledky ukončení služeb

22.1 Pokud byly služby ukončeny podle těchto podmínek (včetně článku 19 nebo článku 21), jste povinni neprodleně provést deaktivaci. Po ukončení služeb je již nebudete moci užívat.

22.2 Jestliže deaktivaci po ukončení neprovedete, vaše jméno, kontaktní číslo, aktuální poloha vozidla, registrační značky a číslo VIN mohou být přeneseny nebo zpřístupněny třetím stranám. Podrobnosti uvádí naše oznámení o ochraně osobních údajů.

23. Změny těchto podmínek a podmínek balíčků služeb

23.1 Podle potřeby může dojít k aktualizaci těchto podmínek a podmínek balíčků služeb, například v reakci na změny platné právní úpravy, s ohledem na nové produkty, služby nebo aplikace, které nabízíme, nebo z jiných důvodů.

23.2 Tyto podmínky nebo podmínky balíčku služeb můžeme kdykoli změnit, na což vás upozorníme při následujícím spuštění aplikace. Pokud budete i nadále služby používat, znamená to, že jste tyto změny přijali. Budou-li tyto změny pro vás nepříznivé, bude vyžádán vás souhlas s těmito aktualizovanými podmínkami nebo podmínkami servisního balíčku, a to zaškrtnutím políček elektronicky vyjádřeného souhlasu v rámci aplikace, abyste mohli služby nadále používat.

23.3 Pokud s aktualizovanými podmínkami nebo podmínkami balíčku služeb nebudete souhlasit, nebudete moci služby nadále používat. Berete na vědomí, že když přijmete a vyjádříte souhlas s aktualizovanými podmínkami nebo podmínkami balíčku služeb podle článku 23.2, budou pro vás právně závazné.

23.4 Na změny těchto podmínek nebo podmínek balíčku služeb, které provedeme a které pro vás budou nepříznivé, vás předem upozorníme a budete mít možnost se na nás do 14 dnů obrátit a ukončit služby.

23.5 Pokud se rozhodnete ukončit služby podle článku 23.4 a tyto služby patří do balíčku předplacených služeb, vrátíme vám poměrnou část úhrad, které jste zaplatili předem, za zbývající období standardního balíčku služeb nebo balíčku předplacených služeb po datu ukončení. Pokud tuto možnost poskytovatel třetí strany, od kterého jste zakoupili balíčky služeb třetích stran, nabízí, měli byste se spojit také s ním a tyto balíčky zrušit a vyřídit si refundaci těchto služeb. Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti užívat balíčky služeb třetích stran, pokud dojde k jejich ukončení v souladu s článkem 23.4.

24. Změny služeb

24.1 Podle potřeby může dojít k aktualizaci těchto podmínek, například na základě změn platné právní úpravy, s ohledem na nové produkty, služby nebo aplikace, které nabízíme, nebo z jiných důvodů, například pro zlepšení bezpečnosti a zabezpečení. Důsledkem může být úplné zastavení služeb nebo změna jejich funkcí a prvků.

24.2 Aktualizace služeb se mohou vydávat formou OTA, tzv. „vzduchem“ („aktualizace OTA“), přičemž dostanete výzvu k instalaci aktualizace OTA na displeji vozidla. K instalaci aktualizace OTA může být potřeba přístup k internetu (například přes mobilní síť nebo vaši domácí bezdrátovou síť). Souhlasíte, že odpovědnost za úhradu případných nákladů na stažení aktualizace OTA je na vaší straně (s výjimkou aktualizací OTA popsaných v článku 24.3).

24.3 Z důvodů bezpečnosti nebo zabezpečení může aktualizace OTA instalovat automaticky společnost Honda a vy jí k tomu účelu dáváte svolení k přístupu k vozidlu, zařízením a souvisejícím systémům. V takovém případě hradí náklady za stažení aktualizací OTA společnost Honda.

24.4 Pokud by v důsledku aktualizace OTA mělo dojít k ukončení nebo zásadní změně vámi užívané služby, která by pro vás byla nepříznivá, předem vás na tyto změny upozorníme a můžete se na nás během 14 dnů obrátit a ukončit tuto službu.

24.5 Pokud se rozhodnete ukončit služby podle článku 24.4 a tyto služby patří do standardního balíčku služeb nebo balíčku předplacených služeb, vrátíme vám poměrnou část úhrad, které jste zaplatili předem, za zbývající období balíčku předplacených služeb po datu ukončení. Pokud tuto možnost poskytovatel třetí strany, od kterého jste zakoupili balíčky služeb třetích stran, nabízí, měli byste se spojit také s ním a tyto balíčky zrušit a vyřídit si refundaci těchto služeb. Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti užívat balíčky služeb třetích stran, pokud dojde k jejich ukončení v souladu s článkem 24.4.

24.6 Upozorňujeme, že stažením aktualizací OTA přijímáte veškeré další podmínky zobrazené na displeji vozidla nebo zpřístupněné jeho prostřednictvím. Pokud budete v aktualizaci OTA pokračovat, budou pro vás právně závazné i tyto podmínky.
 

25. Události mimo naši kontrolu

25.1 Neneseme odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění našich povinností vyplývajících z těchto podmínek, pokud je to v důsledku jednání nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, například:

25.1.1 výpadek veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí,

25.1.2 výpadek služeb z důvodu chybějícího signálu GPS, výpadek připojení k internetu, nepříznivé povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, změna platné právní úpravy nebo vládní pokyny či nařízení, nebo v důsledku závažné kolize, která zničí celou kartu eSIM nebo její část nebo jiný propojený systém vozidla (včetně vašeho mobilního telefonu) natolik, že již nebude fungovat při odesílání nebo přijímání informací,
každá taková jednotlivá událost je „událost mimo naši kontrolu“.

25.2 Jestliže nějaká událost mimo naši kontrolu ovlivní plnění našich závazků z těchto podmínek:

25.2.1 naše závazky z těchto podmínek budou pozastaveny a lhůta pro plnění našich závazků se prodlouží o dobu trvání této události mimo naši kontrolu, a

25.2.2 vynaložíme přiměřené úsilí, abychom našli řešení, jenž umožní naše závazky z těchto podmínek splnit navzdory události mimo naši kontrolu.

26. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás důležitá. Se všemi osobními údaji, které nám poskytnete, budeme nakládat v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů, kde je uvedeno, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, jak a proč je shromažďujeme, uchováváme, používáme a sdílíme, a dále jsou zde popsána vaše práva související s vašimi osobními údaji, způsob, jak nás kontaktovat a dozorové úřady, pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se použití vašich osobních údajů.

27. Práva duševního vlastnictví

27.1 Služby a veškerá práva duševního vlastnictví k nim náleží nám, našim přidruženým společnostem nebo našim poskytovatelům licence (podle situace). Právy duševního vlastnictví se rozumějí: autorská práva, ochranné známky, doménová jména, práva ke vzorům, k databázím, patenty a všechna ostatní práva duševního vlastnictví, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrována (kdekoli na světě). My, naše přidružené společnosti a naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme veškerá práva k duševnímu vlastnictví související se službami. Například to znamená, že nám nadále tato práva duševního vlastnictví náleží a můžeme s nimi svobodně nakládat.

27.2 Na základě těchto podmínek a po vaší úhradě příslušných poplatků k našim rukám nebo k rukám našich poskytovatelů třetích stran vám poskytneme licenci k užití služeb. Tato licence je nevýhradní, nepřenosná a může se týkat určitých práv duševního vlastnictví společnosti Honda, našich přidružených společností nebo poskytovatelů licence. Užití této licence je dovoleno pouze na základě a pro účely těchto podmínek, případně příslušných podmínek balíčků služeb.

27.3 Není-li v těchto podmínkách nebo jiných příslušných podmínkách balíčků služeb uvedeno jinak, nejsou vám udělena žádná práva duševního vlastnictví společnosti Honda, jejích přidružených společností ani poskytovatelů licence.

27.4 Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky užívané v souvislosti se službami jsou majetkem společnosti Honda, jejích přidružených společností a poskytovatelů licence.

28. Ostatní podmínky

28.1 Tam, kde jsou v těchto podmínkách použity výrazy „písemný“ nebo „písemně“, znamenají také e-mail, není-li stanoveno jinak.

28.2 Naše práva a povinnosti podle těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci, což však neovlivní vaše práva ani naše povinnosti stanovené v těchto podmínkách.

28.3 Svá práva nebo povinnosti stanovené v těchto podmínkách můžete převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem.

28.4 Tyto podmínky jsou sjednány mezi vámi a námi. Jiné osoby nemají právo vymáhat kteroukoli z těchto podmínek.

28.5 Každý článek a odstavec těchto podmínek je samostatný. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že je některý z nich nezákonný nebo nevynutitelný, ostatní články a odstavce těchto podmínek zůstanou platné a účinné.

28.6 Jestliže nebudeme trvat na vašem plnění kteréhokoli závazku podle těchto podmínek nebo svá práva vůči vám nebudeme vymáhat nebo tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám vzdali, ani že tyto závazky nejste povinni splnit. Pokud bychom vám vaše prodlení v plnění závazku prominuli, učiníme tak výhradně písemně a nebude to znamenat, že automaticky promineme jakékoli vaše další prodlení.

29. Rozhodné právo

29.1 Tyto podmínky se řídí českým právem. To znamená, že vaše užití služeb a jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý v souvislosti se službami (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit zákony České republiky.

29.2 Návrh na soudní řízení v souvislosti s těmito podmínkami můžete podat u českých soudů.

30.  Podmínky balíčků služeb

30.1 Virtuální palubní deska

30.1.1 Virtuální palubní deska je dostupná v aplikaci a zobrazují se na ní určité informace o vozidle.

30.1.2 Jednou z funkcí virtuální palubní desky je pravidelný přenos dat vozidla z vozidla do aplikace.

30.1.3 Přenos dat můžete kdykoli pozastavit podle pokynů ve vozidle nebo v aplikaci. Pozastavení přenosu dat může ovlivnit chod některých funkcí aplikace a znemožnit plné využití aplikace virtuální palubní desky.

30.1.4 Data v aplikaci mohou být nepřesná, neúplná nebo zastaralá následkem pravidelné výměny dat mezi vozidlem a aplikací nebo událostí mimo naši kontrolu. Chcete-li zobrazit nejnovější dostupné údaje vozidla, doporučujeme použít údaje zobrazené ve vozidle.

30.2 Elektronická kontrola technického stavu vozidla (EVHC)

30.2.1 Funkce EVHC vám umožňuje zobrazit hlášení EVHC v aplikaci a podle nastavení ochrany osobních údajů také přijímat oznámení, když je hlášení EVHC k dispozici pro zobrazení.

30.2.2 Každou kontrolu EVHC musí provést poskytovatel služeb třetí strany, přičemž dostupnost této služby nezakládá vaše právo na kontrolu EVHC jako takovou. Další informace o kontrolách EVHC a poskytovatelích služeb třetích stran uvádí stránka nejčastějších dotazů.

30.2.3 Veškerou odpovědnost za kontroly EHVC nese příslušný poskytovatel služeb třetí strany a společnost Honda neodpovídá za žádné konání ani opomenutí tohoto poskytovatele služeb třetí strany.

30.2.4 Hlášení EVHC generují poskytovatelé služeb třetí strany. Společnost Honda proto neručí za to, že informace v hlášeních EVHC nebo aplikaci jsou přesné ani úplné.

30.2.5 Data z hlášení EVHC se uchovávají v datovém centru třetí strany po přiměřenou dobu, kterou podle potřeby stanoví společnost Honda na základě našeho oznámení o ochraně osobních údajů.

30.3 Vzdálené funkce

30.3.1 Vzdálené funkce se mohou podle potřeby měnit, ale k datu vydání těchto podmínek mezi ně patří služby jako je dálkové zamykání, dálkové odemykání, dálkové ovládání klaksonu, dálkové ovládání klimatizace a dálkové nabíjení, zónové monitorování (geofencing), odesílání BZ, vyhledávač vozidla, historie cestování, oblíbené položky plánovače tras, plánovač klimatizace na nastavení maximálního nabití a plánovač nabíjení.

30.3.2 Když použijete vzdálené funkce v aplikaci, může to změnit nastavení ve vozidle a naopak. Odpovídáte za bezpečné používání vzdálených funkcí a za to, že žádné osobě, která je v tom okamžiku ve vozidle, nebo mimo něj, nebude způsobena újma. Pro zvýšení bezpečnosti se vzdálené funkce mohou po uplynutí nastavené doby automaticky vypnout.

30.3.3 Společnost Honda usiluje o zajištění spolehlivé služby konektivity, ale na vzdálené funkce mohou mít vliv události mimo naši kontrolu, které mohou měnit dobu odezvy nebo způsobit nepřesnosti v údajích.

30.3.4 Přenos dat můžete kdykoli pozastavit podle pokynů ve vozidle nebo v aplikaci. Pozastavení přenosu dat může ovlivnit chod některých funkcí v aplikaci a znemožnit plné a řádné užívání vzdálených funkcí.

30.3.5 Vzdálené funkce mohou používat technologii zónového monitorování (geofencingu). Geofencing zahrnuje sledování polohy vozidla a jeho posádky. Podrobnosti uvádí naše oznámení o ochraně osobních údajů.

30.3.6 Geofencing smí používat pouze primární uživatel vozidla. Pozvaní uživatelé nemají geofencing k dispozici.

30.3.7 Vzdálenosti a oblasti zadané při nastavení geofencingu jsou pouze přibližné, a proto nemusí být oznámení, které dostanete o tom, že vozidlo opustilo vymezenou oblast, přesné. Rovněž může nastat časová prodleva mezi okamžikem, kdy společnost Honda obdrží oznámení, že vozidlo opustilo oblast vymezenou geofencingem, a okamžikem, kdy toto oznámení dostanete od společnosti Honda vy.

30.4 Digitální asistenční služba

30.4.1 Digitální asistenční služba je pouze komunikační nástroj a nezakládá vaše právo na asistenční služby jako takové. Digitální asistenční služba vám pouze nabízí další možnost, jak si v případě, že na ně máte právo, vyžádat asistenční služby od našich přidružených poskytovatelů. Upozorňujeme, že poskytování asistenční služby je zcela na uvážení společnosti Honda.

30.4.2 Pokud váš balíček služeb zahrnuje digitální asistenční službu, bude ji společnost Honda poskytovat po omezenou dobu, která může být spojená s platností záruky vozidla. Podrobnosti uvádí naše stránka nejčastějších dotazů.

30.4.3 Máte povinnost:

(a) co nejdříve, jakmile to bude možné, informovat společnost Honda o případné změně vlastnictví vozidla (zejména poskytnout informace o zrušení vašeho předplatného, změně adresy, na kterou je vaše předplatné vedeno, o prodeji, krádeži nebo ztrátě vozidla nebo jeho neoprávněném použití),

(b) dodržovat příslušné zákony týkající se silničního provozu, zejména používání přenosných zařízení při řízení a zákony o asistenční službě.

30.4.4 Společnost Honda může pozastavit nebo zrušit vaše právo užívat digitální asistenční službu, pokud nesplníte požadavky uvedené v článku 30.4.3 výše.

30.4.5 Společnost Honda neručí za přesnost dat shromažďovaných aplikací a neodpovídá za to, když se na tato data spolehnete.

30.4.6 Digitální asistenční služba nebude komunikovat s poskytovateli služeb třetích stran (například asistenčními službami) v jejichž programech jste členem, ale společnost Honda s nimi není spojena.

30.4.7 Poskytování asistenčních služeb podléhá dalším podmínkám, které byste si měli přečíst. Patří mezi ně podmínky služeb společnosti Honda (k dispozici na adrese:  https://www.honda.cz/cars/owners/roadside-assistance.html ) nebo i podmínky poskytovatelů služeb-třetích stran.

30.5 Digitální Klíč Honda

30.5.1 Digitální klíč Honda není náhradou skutečného klíče (elektronického klíče) vozidla a může mít různé funkce. Funkce digitálního klíče Honda mohou záviset na typu mobilního zařízení nebo operačním systému, se kterým aplikace a digitální klíč Honda komunikují.

30.5.2 Společnost Honda neodpovídá za neoprávněný přístup nebo krádež v důsledku zneužití nebo vašeho nedostatečného zabezpečení přístupu k digitálnímu klíči Honda.

30.5.3 Jestliže primární uživatel nevyplní potvrzení vlastnictví vozidla nebo průběžné potvrzení vlastnictví (podle článků 6 a 7 výše) v požadované lhůtě, jeho přístup k digitálnímu klíči Honda bude pozastaven.

30.5.4 Povolený počet pozvaných uživatelů, kteří mohou digitální klíč Honda sdílet, může být omezený. Podrobnosti o tomto limitu uvádí stránky nejčastějších dotazů. Pokud bude kdykoli z nějakého důvodu pozastaven přístup primárního uživatele k digitálnímu klíči Honda, bude také pozastaven tento přístup všech ostatních uživatelů.

30.6 Osobní asistent Honda

30.6.1 Služby osobního asistenta Honda zajišťuje poskytovatel služeb třetí strany společnosti Honda. Použitím osobního asistenta Honda vyjadřujete souhlas s podmínkami použití tohoto poskytovatele služeb třetí strany, které jsou k dispozici zde: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2 Osobní asistent Honda je k dispozici pouze v některýchjazycích, které jsou uvedeny na stránkách nejčastějších dotazů. Funkce vyhledávání osobního asistenta Honda se může lišit podle země, ve které se nacházíte, a vozidla, které vlastníte.

30.6.3 Mezi zapnutím vozidla a spuštěním osobního asistenta Honda může být časová prodleva. Na detekci hlasových pokynů osobním asistentem Honda může mít vliv hluk na pozadí.

30.6.4 Osobní asistent Honda by neměly používat osoby mladší 13 let, kterým proto k němu nesmíte umožnit přístup.

30.6.5 Přístup k osobnímu asistentovi Honda může společnost Honda nebo její poskytovatel služeb třetí strany pozastavit, pokud zjistí jeho zneužití, zásadní zhoršení stavu nebo jeho poškození, a to do doby uzavření vyšetřování a než budou provedena opatření k nápravě.

30.7 Palubní Wi-Fi hotspot

30.7.1 Palubní Wi-Fi hotspot ve vozidle zajišťuje poskytovatel-třetí strana, a proto se na něj vztahují podmínky třetích stran. Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti použití nebo nedostupnosti palubního Wi-Fi hotspotu.

30.7.2 Chcete-li užívat palubní Wi-Fi hotspot, musíte provést tyto kroky:

(a) stáhnout a nainstalovat do svého chytrého telefonu (viz podmínky aplikace) aplikaci a vytvořit účet Honda a profil spárovaného vozidla (viz článek 4 výše),

(b) mít ve vozidle kartu eSIM, která bude přepnutá do normálního režimu (viz článek 5 výše) a mít předplacenou službu palubního Wi-Fi hotspotu,

(c) postupovat podle pokynů společnosti Honda nebo poskytovatele-třetí strany.
30.7.3 Palubní Wi-Fi hotspot zajišťuje karta eSIM vozidla. Palubní Wi-Fi hotspot je dostupný pouze pokud je karta eSIM v normálním režimu a přestane být dostupný přepnutím karty eSIM do režimu eCall. Upozorňujeme, že za následujících podmínek se může karta eSIM přepnout do režimu eCall, a palubní Wi-Fi hotspot tak přestane být dostupný:

(a) bude-li vozidlo odstraněno z Vaší garáže nebo bude účet Honda nebo profil spárovaného vozidla odstraněn,

(b) nebude-li vyplněno potvrzení vlastnictví nebo průběžné potvrzení vlastnictví (jak popisují články 6 a 7),

(c) pokud služby ukončíte vy nebo společnost Honda (podle článků 20 nebo 21) nebo dojde k události mimo naši kontrolu.

30.7.4 Společnost Honda neodpovídá za ztrátu možnosti používat ani za nedostupnost palubního Wi-Fi hotspotu (včetně veškerých okolností podle části 30.7.3). Tuto záležitost dále prodiskutujte s příslušným poskytovatelem třetí strany.

30.7.5 Palubní Wi-Fi hotspot se ovládá pomocí aplikace palubní Wi-Fi hotspot. Postupujte podle pokynů na displeji vozidla a zjistěte si další podrobnosti na stránkách s nejčastějšími dotazy.

30.7.6 Pokud si již nepřejete užívat palubní Wi-Fi hotspot, musíte zrušit předplatné. Upozorňujeme, že vaše práva na zrušení a na vrácení peněz je nutné projednat s příslušným poskytovatelem třetí strany, nikoli se společností Honda. Společnost Honda neodpovídá za poplatky, které případně musíte hradit poskytovateli třetí strany, přestože palubní Wi-Fi hotspot již nepoužíváte

My Honda+

Smluvní podmínky mobilní aplikace (dále jen „podmínky“)

Obsah

1. Informace o těchto podmínkách
2. Kontaktujte nás
3. Používání aplikace
4. Vytvoření účtu Honda
5. Přesnost informací a třetí strany
6. Řádné užívání aplikace
7. Záruka
8. Odpovědnost
9. Změny těchto podmínek nebo aplikace
10. Ochrana osobních údajů
11. Práva duševního vlastnictví
12. Ukončení používání aplikace
13. Události mimo naši kontrolu
14. Ostatní podmínky
15. Rozhodné právo
16. Podmínky balíčků služeb

1. Informace o těchto podmínkách

1.1 Jsme společnost Honda Motor Europe Limited (dále také „Honda“, „my“, „nás“ nebo „naše“), obchodní společnost s omezeným ručením registrovaná v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Anglie. Registrační číslo naší společnosti je 00857969 a naše DIČ je GB 711019584. Společnost Honda podniká na území České republiky prostřednictvím organizační složky s označením Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha - Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ: 242 67 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 75845.

1.2 Před prvním použitím aplikace pro mobilní telefony My Honda+ (dále jen „aplikace“) byste si měli tyto podmínky pečlivě pročíst. Ve věci užívání aplikace představují tyto podmínky právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Honda.

1.3 K přijetí těchto podmínek budete při použití aplikace vyzváni, což může znamenat zaškrtnutí políček elektronicky vyjádřeného souhlasu v aplikaci. Jste srozuměni s tím, že přijetím těchto podmínek se k nim právně zavážete, a že v okamžiku jejich přijetí vznikne mezi vámi a společností Honda právně závazná smlouva. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebudete moci aplikaci používat.

1.4 Pokud vlastníte kompatibilní vozidlo Honda (dále jen „vozidlo“), můžete si prostřednictvím aplikace a/nebo vozidla zakoupit nebo jiným způsobem pořídit určité služby („služby“). Na tyto služby se vztahují samostatné podmínky.

1.5 Tyto podmínky obsahují důležité informace ohledně vašich zákonných práv, závazků a nápravných prostředků. Zejména upozorňujeme na následující ustanovení těchto podmínek: článek 7 (Záruka) a 8 (Odpovědnost).

1.6 Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla 9. března 2020.

2. Kontaktujte nás

2.1 Odpovědi na dotazy ohledně těchto podmínek nebo aplikace:

2.1.1 najdete v oddílu nejčastějších otázek a odpovědí na webové stránce společnosti Honda („stránky nejčastějších dotazů“) na adrese www.honda.cz/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html;

2.1.2 vám sdělíme, když nás budete kontaktovat s použitím údajů, které jsou uvedeny na stránkách s nejčastějšími dotazy nebo které vám jinak sdělila společnost Honda.

2.2 Žádná část těchto podmínek nemění vaše zákonná práva, například ta, která jsou založena zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v aktuálním znění (zákon o ochraně spotřebitele). Podrobnější informace o svých právech najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

3. Používání aplikace

3.1 Abyste mohli aplikaci stáhnout a nainstalovat, musíte mít kompatibilní chytrý telefon s nainstalovaným požadovaným operačním systémem a dostatečnou kapacitou paměti. Tyto požadavky se mohou průběžně změnit a další informace budou k dispozici v příslušném obchodě, ze kterého chcete aplikaci stáhnout (například Apple App Store nebo Google Play Store) (dále jen „obchod“). Aplikaci vám neprodáváme my, namísto toho si ji koupíte a/nebo stáhnete z příslušného obchodu.

3.2 Poskytujeme vám licenci k používání aplikace pod podmínkou dodržování těchto podmínek a všech pravidel nebo zásad uplatňovaných obchodem, z něhož jste aplikaci stáhli. Tato licence skončí, jakmile ji vy nebo my ukončíme v souladu s článkem 12.

3.3 Abyste mohli stáhnout a využívat všechny funkce aplikace, budete potřebovat přístup k mobilní síti a/nebo připojení k internetu. V souvislosti s používáním aplikace vám mohou být účtovány poplatky za data od třetích stran (jako je mobilní síť nebo poskytovatel internetu). Za všechny takové poplatky odpovídáte sami. Pokud si nepřejete tyto poplatky platit, neměli byste pro přístup k aplikaci používat chytrý telefon.

3.4 Potvrzujete, že jste vlastníkem chytrého telefonu, do kterého je aplikace stažena, a ve kterém je používána, nebo že jste od vlastníka získali souhlas k použití tohoto chytrého telefonu ke stažení a používání aplikace. Pokud jste již aplikaci nainstalovali do zařízení, můžete být oprávněni nainstalovat a používat aplikaci na jiném zařízení („sekundární zařízení“) podle pokynů v aplikaci nebo podle jakýchkoli dalších pokynů průběžně vydávaných společností Honda. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, nemusí být možné používat aplikaci na sekundárním zařízení a společnost Honda neponese odpovědnost za jakoukoli ztrátu možnosti používání nebo nedostupnost aplikace nebo služeb.

3.5 Pro tuto aplikaci mohou být podle potřeby vydávány aktualizace prostřednictvím příslušného obchodu. Upozorňujeme, že pokud nemáte ve svém chytrém telefonu staženou nejnovější verzi aplikace nebo operačního systému, může se stát, že aplikace a související služby budou fungovat jen omezeně. Další informace najdete v článku 9.

3.6 Abyste mohli aplikaci užívat, musí vám být alespoň 16 let nebo tolik let, kolik: (i) uvádějí tyto podmínky nebo podmínky balíčku služeb, nebo (ii) kolik je ve vaší zemi nutný věk k užívání této aplikace nebo služeb.

3.7 Aplikace je dostupná pouze v některých zemích a jazycích podle seznamu na stránce nejčastějších dotazů. Tento seznam zemí a jazyků může společnost Honda podle svého uvážení a podle potřeby měnit.

4. Vytvoření účtu Honda

4.1 Abyste mohli aplikaci používat, musíte mít online uživatelský účet Honda vytvořený na webových stránkách Honda nebo přímo v aplikaci (dále jen „účet Honda“). Pro vytvoření účtu Honda musíte postupovat podle popisu na webu Honda nebo v aplikaci. To může zahrnovat poskytnutí vašeho jména, e-mailové adresy, kontaktního telefonního čísla anebo jakýchkoli dalších informací, které jsou vyžadovány během procesu vytváření účtu nebo informací, které podle situace požadujeme.

4.2 Když budete vytvářet účet Honda, musíte uvádět pravdivé, přesné a úplné informace a tyto informace bude nutné udržovat a bez prodlení aktualizovat nebo měnit podle potřeby.

4.3 Jestliže při vytváření účtu Honda uvedete nepravdivé, nepřesné nebo neúplné údaje nebo je nebudete neprodleně upravovat či aktualizovat, budeme mít právo zrušit váš účet Honda s okamžitou platností a nebudete moci aplikaci používat. Další informace o tom, kdy máme právo na zrušení, najdete v článku 12 níže.

4.4 Zavazujete se uchovat své heslo a případné další údaje související s vaším účtem Honda v bezpečí a v tajnosti a nést za ně výhradní odpovědnost. Máte-li podezření, že někdo získal neoprávněný přístup k vašemu účtu Honda, měli byste své heslo okamžitě změnit.

4.5 Pokud již účet Honda máte, použijte k přihlášení do aplikace své stávající přihlašovací údaje a heslo. Abyste mohli používat určité funkce aplikace anebo služby, budete muset dokončit další kroky, které jsou stanoveny ve smluvních podmínkách vztahujících se ke službám uvedeným v článku 1.4.

4.6 Chcete-li smazat svůj účet Honda, kontaktujte prosím společnost Honda, způsobem podrobně uvedeným v článku 2.1.2. Upozorňujeme, že pokud smažete svůj účet Honda, nebudete moci aplikaci ani služby používat.

5. Přesnost informací a třetí strany

5.1 Přestože se snažíme zajistit, aby byla tato aplikace přesná, aktuální a bez systémových chyb, nemůžeme to zaručit. Dále nemůžeme zaručit, že tato aplikace bude vhodná pro všechny možné účely.

5.2 Veškerá důvěra v informace uvedené v aplikaci je na vlastní riziko uživatele, protože tyto informace představují pouze odhad a mohou být nepřesné, neúplné nebo zastaralé.

5.3 Aplikace může obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky, informace, produkty nebo služby třetích stran („materiály třetích stran“). Materiály třetích stran nejsou pod naší kontrolou a neneseme za ně odpovědnost a nepotvrzujeme jejich správnost. Společnost Honda rovněž nezaručuje, že jakékoliv informace v aplikaci, které poskytuje třetí strana (včetně materiálů třetích stran), jsou aktuální, úplné nebo přesné. Je na vás, abyste učinil vlastní nezávislý úsudek ohledně nakládání s materiály třetích stran, jejich používání nebo zakoupení.

5.4 Veškerá ujednání mezi vámi a poskytovatelem materiálů třetích stran existují pouze mezi vámi a příslušným poskytovatelem. Za konání ani opomenutí poskytovatelů materiálů třetích stran neodpovídáme (což platí zejména pro případné problémy s funkčností nebo dostupností materiálů třetích stran).

5.5 Aplikaci lze používat samostatně, ale plnohodnotné funkce popsané v obchodě lze využít pouze propojením aplikace s vozidlem a zakoupením určitých balíčků služeb od společnosti Honda, jak je dále popsáno ve smluvních podmínkách vztahujících se na služby uvedené v článku 1.4.

6. Řádné užívání aplikace

6.1 Nesmíte používat aplikaci v rozporu s těmito podmínkami. Zavazujete se:

6.1.1 nekopírovat aplikaci, s výjimkou nutnosti vytváření záloh nebo zabezpečení provozu,

6.1.2 že nebudete tuto aplikaci pronajímat, sublicencovat, půjčovat, překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit nebo upravovat,

6.1.3 nepozměňovat ani neupravovat tuto aplikaci jako celek, ani zčásti, ani nedovolit kombinaci aplikace, ani její části, s jinými programy ani její začlenění do takových programů.

6.1.4 nerozkládat, nedekompilovat, neprovádět zpětnou analýzu ani nevytvářet odvozená díla z celé aplikace či jejích částí.

6.2 Dále jste povinni:

6.2.1 užívat aplikaci výhradně k jejímu předpokládanému účelu a přiměřeným způsobem,

6.2.2 neužívat aplikaci ani žádné její funkce protiprávním způsobem, k protiprávním účelům ani žádným jiným způsobem, který není v souladu s těmito podmínkami, ani nejednat podvodně či se zlým úmyslem, například nedovoleně do aplikace pronikat, vkládat škodlivý kód, a to včetně virů či škodlivých dat,

6.2.3 neporušovat svým užíváním aplikace a jejích funkcí naše práva k duševnímu vlastnictví ani práva třetích stran,

6.2.4 seznámit všechny řidiče nebo uživatele vozidla s tím, že aplikace umožňuje sledování vozidla,

6.2.5 nepřenášet žádné hanlivé, urážlivé nebo jinak problematické materiály v souvislosti s užíváním aplikace nebo kterékoli její funkce,

6.2.6 nepoužívat aplikaci ani její funkce způsobem, který by mohl poškodit, blokovat, přetížit, ochromit nebo ohrozit naše systémy či bezpečnost nebo zasahovat do činnosti ostatních uživatelů,

6.2.7 neshromažďovat ani nedolovat informace či data z aplikace nebo z našich systémů nebo se pokoušet dešifrovat přenosy na ty servery či z těch serverů, na nichž aplikace běží.

6.3 Zavazujete se neužívat aplikaci způsobem, který:

6.3.1 by byl v rozporu s příslušnými zákony, včetně všech zákonů a předpisů o silničním provozu v jakékoliv zemi,

6.3.2 je nebezpečný nebo hrozí zraněním osob či škodou na majetku.

6.4 Společnost Honda nezaručuje, že jsou všechny funkce aplikace vhodné nebo bezpečné pro použití za všech okolností. Měli byste pečlivě zvážit možný dopad jakéhokoli použití aplikace na osoby nebo majetek kolem vás nebo na vozidlo.

7. Záruka

7.1 Zavazujeme se poskytovat vám aplikaci s přiměřenými schopnostmi a péčí a vynaložíme přiměřené úsilí na zajištění její trvalé dostupnosti.

7.2 Přitom však berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

7.2.1 Aplikace nebude bez chyb, aktuální ani trvale a bez přerušení dostupná. Dostupnost, přesnost a funkčnost aplikace může záviset na dostupnosti vaší mobilní sítě, připojení k internetu nebo signálu GPS nebo na jiných faktorech týkajících se vozidla,

7.2.2 některé funkce v aplikaci nemusí fungovat správně nebo vůbec, pokud vozidlo nebylo udržováno v dobrém a provozuschopném stavu;

7.2.3 aplikace může být v období provádění údržby, aktualizace a úprav dočasně nedostupná nebo přerušená.

8. Odpovědnost

8.1 Při nedodržení těchto podmínek z naší strany odpovídáme za ztráty nebo škody, které utrpíte a které jsou předvídatelným důsledkem tohoto porušení či nedbalosti, ale neodpovídáme za žádné ztráty či škody, které nejsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zjevným důsledkem našeho porušení podmínek nebo jsme ji my i vy zvažovali v době sjednání těchto podmínek.

8.2 Aplikaci (a veškeré zprávy, data, informace, obsah nebo jiný materiál poskytnutý ve spojení s aplikací) dodáváme pouze pro domácí a soukromé použití. Zavazujete se, že nebudete aplikaci užívat k žádným obchodním ani podnikatelským účelům ani k dalšímu prodeji, a souhlasíte s tím, že za ušlý zisk a ztrátu obchodů, přerušení provozu ani ztrátu obchodních příležitostí neneseme vůči vám žádnou odpovědnost.

8.3 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme svou odpovědnost za následující:

8.3.1 náhradu újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech,

8.3.2 způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti,

8.3.3 veškeré záležitosti, za které zákon nepovoluje omezovat, vylučovat či se pokoušet omezovat či vylučovat naši odpovědnost.

9. Změny těchto podmínek nebo aplikace

9.1 Podle potřeby můžeme aktualizovat tyto podmínky nebo aplikaci, například v reakci na změny zákona, s ohledem na nové produkty, služby nebo aplikace, které nabízíme, nebo z jiných důvodů.

9.2 Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit oznámením o změně při nadcházejícím spuštění aplikace nebo, je-li to možné, odesláním upozornění na zařízení, na kterém je aplikace nainstalována. Pokud budete pokračovat v používání aplikace, znamená to, že jste tyto změny přijali, ale pokud jsou tyto změny pro vás nepříznivé, budete vyzváni k souhlasu s aktualizovanými podmínkami zaškrtnutím políček elektronicky vyjádřeného souhlasu v aplikaci.

9.3 Pokud s aktualizovanými podmínkami nesouhlasíte, nebudete moci aplikaci používat. Berete na vědomí, že přijetím a souhlasem s aktualizovanými podmínkami se jimi právně zavazujete.

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás důležitá. Se všemi osobními údaji, které nám poskytnete, budeme nakládat v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů, kde je uvedeno, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, jak a proč je shromažďujeme, uchováváme, používáme a sdílíme, a dále jsou zde popsána vaše práva související s vašimi osobními údaji, způsob, jak nás kontaktovat a dozorové úřady, pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se použití vašich osobních údajů.

11. Práva duševního vlastnictví

11.1 Aplikace a veškerá práva duševního vlastnictví k ní náleží nám, našim přidruženým společnostem nebo našim poskytovatelům licence (podle situace). Právy duševního vlastnictví se rozumějí: autorská práva, ochranné známky, doménová jména, práva ke vzorům, k databázím, patenty a všechna ostatní práva duševního vlastnictví, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrována (kdekoli na světě). My, naše přidružené společnosti a naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme veškerá práva k duševnímu vlastnictví související s aplikací. Například to znamená, že nám nadále tato práva duševního vlastnictví náleží a můžeme s nimi svobodně nakládat.

11.2 Na základě těchto podmínek a po vaší úhradě příslušných poplatků k našim rukám vám poskytneme licenci k užití aplikace. Tato licence je nevýhradní, nepřenosná a může se týkat určitých práv duševního vlastnictví společnosti Honda, našich přidružených společností nebo poskytovatelů licence. Užití této licence je dovoleno pouze na základě a pro účely těchto podmínek.

11.3 Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, nejsou vám udělena žádná práva duševního vlastnictví společnosti Honda, jejích přidružených společností ani poskytovatelů licence.

11.4 Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky užívané v aplikaci jsou majetkem společnosti Honda, jejích přidružených společností a poskytovatelů licence.

12. Ukončení používání aplikace

12.1 Máte právo kdykoli ukončit používání aplikace. Chcete-li smazat svůj účet Honda, kontaktujte prosím společnost Honda (viz článek 2.1.2).

12.2 V případě, že tyto podmínky porušíte, máme právo okamžitě formou výpovědi aplikaci ukončit nebo pozastavit. Budete odpovídat za úhradu všech přiměřených nákladů, ztrát nebo jiných závazků, které nám v důsledku tohoto porušení vznikly.

12.3 Rovněž máme právo okamžitě aplikaci ukončit, pokud ji přestaneme poskytovat ve vaší zemi nebo obecně našim zákazníkům, a to z jakéhokoliv důvodu.

13. Události mimo naši kontrolu

13.1 Neneseme odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění našich povinností vyplývajících z těchto podmínek, pokud je to v důsledku jednání nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, například:

13.1.1 výpadek veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí,

13.1.2 selhání aplikace nebo jakýchkoliv služeb z důvodu nedostatečného signálu GPS, nedostatečného připojení k internetu, nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodních katastrof nebo změny platné právní úpravy nebo vládních pokynů a nařízení,
každá taková jednotlivá událost je „událost mimo naši kontrolu“.

13.2 Jestliže nějaká událost mimo naši kontrolu ovlivní plnění našich závazků z těchto podmínek:

13.2.1 naše závazky z těchto podmínek budou pozastaveny a lhůta pro plnění našich závazků se prodlouží o dobu trvání této události mimo naši kontrolu, a

13.2.2 vynaložíme přiměřené úsilí, abychom našli řešení, jenž umožní naše závazky z těchto podmínek splnit navzdory události mimo naši kontrolu.
 

14. Ostatní podmínky

14.1 Tam, kde jsou v těchto podmínkách použity výrazy „písemný“ nebo „písemně“, znamenají také e-mail, není-li stanoveno jinak.

14.2 Naše práva a povinnosti podle těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci, což však neovlivní vaše práva ani naše povinnosti stanovené v těchto podmínkách.

14.3 Svá práva nebo povinnosti stanovené v těchto podmínkách můžete převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem.

14.4 Tyto podmínky jsou sjednány mezi vámi a námi. Jiné osoby nemají právo vymáhat kteroukoli z těchto podmínek.

14.5 Každý článek a odstavec těchto podmínek je samostatný. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že je některý z nich nezákonný nebo nevynutitelný, ostatní články a odstavce těchto podmínek zůstanou platné a účinné.

14.6 Jestliže nebudeme trvat na vašem plnění kteréhokoli závazku podle těchto podmínek nebo svá práva vůči vám nebudeme vymáhat nebo tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám vzdali, ani že tyto závazky nejste povinni splnit. Pokud bychom vám vaše prodlení v plnění závazku prominuli, učiníme tak výhradně písemně a nebude to znamenat, že automaticky promineme jakékoli vaše další prodlení.

15. Rozhodné právo

15.1 Tyto podmínky se řídí českým právem. To znamená, že vaše používání aplikace a jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s aplikací (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit zákony České republiky.

15.2 Návrh na soudní řízení v souvislosti s těmito podmínkami můžete podat u českých soudů

16. Podmínky balíčků služeb

16.1 Kromě podmínek uvedených v článcích 1 až 15 těchto podmínek platí určité podmínky, které se vztahují konkrétně na určité služby, funkce a doplňky, které můžete používat prostřednictvím aplikace nebo vozidla („podmínky balíčku služeb“).

16.2 Podmínky balíčku služeb jsou uvedeny níže a pro vyloučení pochybností jsou také součástí vaší právně závazné dohody se společností Honda (jak je popsáno v článku 1.2). Podmínky balíčku služeb vstoupí v platnost, když použijete některou z příslušných služeb, funkcí a doplňků, na něž se podmínky balíčku služeb vztahují.

16.3 V případě rozporu nebo nesouladu mezi článkem 1 až 15 v těchto podmínkách a podmínkami balíčku služeb mají přednost podmínky balíčku služeb (pouze v míře tohoto rozporu nebo nesouladu).