Servis a pravidelná údržba

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování dlouhé životnosti a spolehlivosti Vašeho vozidla Honda. Pravidelnou údržbou vozidla můžete docílit i snížení celkových nákladů na servis a opravy vozidla. Proto zajistěte, aby vozidlo bylo přistaveno k autorizovanému dealerovi Honda k provedení předepsaných servisních prací podle standardů, jakmile dosáhnete počtu ujetých kilometrů nebo doby předepsané v plánu údržby. V žádném případě by neměla tato doba překročit 12 měsíců. Při každé servisní prohlídce vozidla předejte spolu s vozidlem autorizovanému dealerovi Honda servisní knížku. Váš autorizovaný dealer Honda provede práce podle plánu údržby Honda a zaznamená je do servisní knížky. Společnost Honda doporučuje, aby všechny předepsané údržbové práce v záruční době byly provedeny autorizovaným dealerem Honda. Údržba a opravy prováděné neautorizovanou opravnou mohou mít vliv na platnost záruky a nepříznivě ovlivnit prodejní cenu Vašeho vozidla.

Periodické kontroly

Kromě pravidelné údržby je majitel vozu zodpovědný za provádění periodických kontrol:

  • Hladiny motorového oleje
  • Hladiny brzdové kapaliny
  • Hladiny chladicí kapaliny
  • Hladiny kapaliny v ostřikovači čelního okna
  • Všech světel, včetně kontrolek
  • Tlaku v pneumatikách

V servisní knížce jsou uvedeny podrobnosti o periodických kontrolách vozidla. Také je zde popsán způsob a časové intervaly provádění těchto kontrol.

Máte-li jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím na autorizovaného dealera Honda.

Kontrola oleje

Každý motor při běžném provozu spotřebovává olej. Z tohoto důvodu musí být pravidelně kontrolována hladina motorového oleje, například při doplňování paliva.Vždy kontrolujte olej před dlouhou jízdou.

Množství spotřebovaného oleje závisí na způsobu jízdy, klimatických podmínkách a na stavu vozovky. Spotřeba oleje může dosáhnout až 1 litr na 1000 km/600 mil. Spotřeba může být vyšší, když je motor nový.