Časté dotazy

Zápis variabilních rozměrů ráfků a pneumatik

Jako zástupce výrobce potvrzujeme k provozu pouze rozměry kol schválené na daný model výrobcem a uvedené v homologaci daného typu.

Na žádost vydáváme autorizované potvrzení pro změnu zápisu v TP za poplatek 1000,- Kč a zasíláme ho obvykle na dobírku. Žádost může být zaslaná na adresu Honda Motor Europe, organizační složka Česká republika, Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5, nebo mailem na info.cz@honda-eu.com.

Jestliže požadujete zápis rozměru ráfků nebo pneumatik, které nejsou výrobcem pro daný model homologovány, je třeba se řídit následujícími pokyny:

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaný výrobcem vozidla provádí místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě protokolu o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle. Ke kontrole je třeba předložit schválení KBA (ABE) nebo TÜV posudek, včetně překladu do českého jazyka. Viz. detailní informace na webových stranách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Výměna motoru nebo karoserie vozidla

Pro povolení výměny karoserie vozů Honda platí podmínka shody prvních devíti (9) znaků z VINu opravovaného vozidla a z karoserie určené pro výměnu.

Například: JHMED9370... lze zaměnit pouze za karoserii JHMED9370...

Při výměně motoru se musí shodovat typ motoru, tj. prvních pět znaků uvedených před sériovým číslem motoru.

Například: D15Z2 lze zaměnit pouze za motor D15Z2

Vyjádření, na základě písemné žádosti s přiloženými kopiemi technických průkazů, zasíláme na dobírku za 3.000,- Kč. Žádost může být zaslaná na adresu Honda Motor Europe, organizační složka Česká republika, Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5 nebo mailem na info.cz@honda-eu.com.

Individuální dovoz automobilu z USA

V současnosti je do České republiky možno z USA dovézt a v ČR schválit k provozu(!) pouze automobil do stáří 8 let. Podmínky schválení takového vozidla jsou dost náročné a znamenají pro vlastníka ještě další finanční výdaje na požadované zkoušky. Jelikož automobily vyráběné pro US nebo kanadský trh nemají tzv. Evropskou globální homologaci (Whole Vehicle Type Approval) je nutné v ČR ještě před registrací absolvovat placené zkoušky v některé z autorizovaných zkušeben (Dekra Automobil a.s. nebo TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.). Zde se ověřuje, zda vozidlo plní některé vybrané evropské homologační předpisy a jestli vyhovuje technicky provozu na našich komunikacích. Měří se zde emise (prakticky vždy), protože mezi USA a Evropou neexistuje jednotná metodika jejich měření. Zkouší se zapojení, barva a umístění světlometů (předpisy v různých státech USA většinou neodpovídají evropským), kontrolují se brzdy, případně ještě další detaily (označení skel, pneumatiky, bezpečnostní pásy atd.).

Vozidlo dovezené z USA musí splňovat evropské podmínky. Na některé nestandardní prvky vozidel USA je možno udělit výjimky (bezpečnostní pásy, zasklení, pneumatiky atd.), ty se však v žádném případě nevztahují na jiné barevné provedení a zapojení světel. V tomto případě musí byt vůz upraven tak, aby vyhověl místním předpisům. Na každé vozidlo je při dovozu zkušební stanicí zpracován technický protokol s případnými závadami (poplatek cca 2.000,-Kč), na které může Ministerstvo dopravy ČR udělit výjimku.

V případě nutných úprav vozidla však většinou není(!) možné u dealera Hondy jednoduše zaměnit např. US světlomety za evropské provedení, neboť díly většinou rozměrově nebo jinak neodpovídají a nejsou záměnné.

Majitel musí při registraci vozidla předložit tzv. "Výpis z technických údajů (vozidlo podléhající registraci)", jehož tiskopis získá na STK (stanice technické kontroly), a který vyplňuje zástupce výrobce vozidla v ČR (v tomto případě Honda ČR, Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 14/2641, 158 00 Praha 5). Technické předpisy v USA však nejsou kompatibilní s předpisy evropskými, proto není možné vyplnit úplně všechny požadované údaje (např. emise, max. rychlost, spotřeba paliva, hluk atd.). Poplatek za vyplnění formuláře je 4.000,- Kč.

Co se týče servisu, pracovníci našich dealerství nejsou školení a nemají technickou literaturu na vozidla určená pro jiné trhy než je Evropa. Navíc některé systémy používané ve vozech určených pro mimoevropské trhy se mohou i velmi výrazně technicky lišit od evropských. To znamená, že v případě technického problému je nutné situaci řešit nestandardně (konzultací s dovozcem, zakoupením potřebné servisní literatury apod.). To samozřejmě může značně prodloužit a prodražit případnou opravu. Diagnostické vybavení všech autorizovaných dealerů Honda umožňuje komunikaci s modely určenými pro severoamerický trh, ovšem i tak mohou v některých individuálních případech nastat nepředvídané problémy. Běžná pravidelná údržba je bezproblémová.

Na vozy dovezené z USA se v Evropě nevztahuje záruka.

Na vozy se specifikací pro USA jsme sice schopni dodat do naší dealerské sítě téměř veškeré náhradní díly, je ale nutné počítat s delšími dodacími lhůtami (normálně dodáváme asi 96% dílů do 48 hodin po jejich objednáni) a vyšší cenou, jelikož tyto díly nejsou standardně skladem v Evropě (na evropské modely je sklad Hondy v Rakousku a Belgii).

Z výše uvedených důvodů vždy doporučujeme raději zakoupit podobný model, určený pro evropský trh v České republice. Vyhnete se tak mnoha komplikacím, jak při registraci vozidla, tak i při jeho budoucím servisu. Následně i prodejní cena ojetého vozu z USA bude v budoucnu v porovnáni s evropským modelem nižší.

Informace o všeobecných technických a legislativních podmínkách dovozu automobilu můžete získat například na www stránkách Dekra Automobil, TÜV SÜD Auto CZ nebo Ministerstva dopravy České republiky.

Individuální dovoz automobilu ze zemí EU

Zákon č. 226/2006 Sb. s účinností od 1.7.2006 upravil podmínky pro dovoz ojetých vozidel ze zemí EU do ČR.

Obecně platí tyto základní podmínky:

vozidlo musí být vybaveno originálními registračními doklady (jiná možnost není připuštěna) vozidlo musí být v jiné zemi EU národně typově schváleno (není možné akceptovat jiný druh schválení - např. individuální, malá série atd.) podmínky národního typového schválení v dané zemi musí odpovídat podmínkám schvalování platným v té době v ČR (stavový prováděcí předpis - vyhláška MD) žádost o schválení technické způsobilosti musí být doložena protokolem o evidenční kontrole (na vozidle by neměly být žádné zásadní změny oproti typovému schválení) a technickými údaji v rozsahu českého registračního dokladu - část II (dříve technický průkaz vozidla). Typové schválení či požadované konkrétní technické parametry vozidla může na vyžádání potvrdit zástupce výrobce dané značky (dovozce) na formuláři "Výpis z technických údajů (vozidlo podléhající registraci)" získaném na STK. Za potvrzení výpisu se platí poplatek 4.000,-Kč. Při registraci vozidla se platí správní poplatek na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (cca 2.000,-Kč).

Pokud u vozidla není možno prokázat EU typové schválení (například vozidla pocházející z USA) platí podmínka maximálního stáří osmi let od první registrace.

Platná technická prohlídka z jiného evropského státu se v ČR neuznává.

Dovezené nové vozidlo je povinen kterýkoli stát EU zaregistrovat a vydat mu TP na základě předloženého COC.