Rozšířená odpovědnost výrobce

Společnost Honda je již mnoho let v čele ekologického povědomí a svou odpovědnost jako globální výrobce vozidel bere velmi vážně. Společnost Honda neustále zlepšuje ekologické vlastnosti svých výrobků.

Zlepšení recyklačních procesů

Honda klade velký důraz na minimalizaci negativního dopadu svých výrobků na životní prostředí. Společnost Honda proto podporuje aktivity zaměřené na zlepšení recyklovatelnosti vozidel s cílem efektivnějšího využívání a recyklace zdrojů.

Chcete-li se zbavit vysloužilého vozu v souladu s ochrannou životního prostředí navštivte webové stránky Sdružení dovozců automobilů.