Průvodce výstražnými kontrolkami a symboly na palubní desce Honda

Všichni jsme to zažili – najednou se na palubní desce rozsvítila žlutá nebo červená kontrolka a my jsme si říkali: „Co to asi znamená?“

Pokud si nejste jisti, co určitý výstražný symbol znamená, nezoufejte – jsme zde, abychom vám osvětlili všechny symboly na palubní desce, které potřebujete znát. Tyto symboly se objevují ve většině vozů Honda, včetně nejnovějších modelů Honda Civic, Honda CR-V, Honda e, Honda Jazz a Honda HR-V.

Řiďte se po vzoru systému semaforu: 

Zelená výstražná kontrolka – tyto výstražné kontrolky poskytují pouze informace, například o zapnutí systému.

Žlutý výstražný symbol – když svítí taková kontrolka, je nutný zásah. Pokud jde o problém, na který se musí podívat odborník, je nejvyšší čas objednat se do servisu.

Červená výstražná kontrolka – když se na palubní desce rozsvítí červená kontrolka, měli byste zastavit, jakmile je to bezpečné.

Červené výstražné kontrolky a symboly na palubní desce

Výstražná kontrolka ABS

Kontrolka ABS

Pokud svítí kontrolka protiblokovacího systému brzd (ABS), znamená to, že protiblokovací systém brzd nefunguje správně. Pokud tato kontrolka svítí, neměli byste pokračovat v jízdě, protože při prudkém brzdění hrozí nebezpečí smyku vozidla.

Kontrolka systému automatického podržení brzd

Systém automatického podržení brzd je zapnutý, ale může být mimo provoz. Podrobnosti viz „Kontrolka automatického podržení brzdy“.

Výstražná kontrolka akumulátoru

Akumulátor a systém dobíjení

Každý vůz má akumulátor, ať už máte Hondu Jazz se zážehovým motorem, nebo plně elektrickou Hondu e. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka akumulátoru, může to znamenat, že životnost akumulátoru vozu se blíží ke konci. Měli byste jej nechat co nejdříve zkontrolovat.

Symbol elektrického posilovače řízení

Systém elektrického posilovače řízení

Tato výstražná kontrolka se rozsvítí, pokud je ve vozidle problém s posilovačem řízení. Může to znamenat problém s čerpadlem nebo únik – rozhodně nechte vozidlo zkontrolovat v servisu.

Symbol chlazení motoru

Systém chlazení motoru

Pokud se zobrazí tento výstražný symbol, může to znamenat, že je málo chladicí kapaliny nebo že došlo k zablokování, které může způsobit přehřátí. Jakmile je to bezpečné, zastavte vozidlo, vyhledejte nádržku chladicí kapaliny v motorovém prostoru a zkontrolujte, zda není hladina nižší než minimální.

Varování motorového oleje

Tlak motorového oleje

Když se rozsvítí tato kontrolka, měli byste vypnout motor vozidla a zkontrolovat hladinu oleje (pokud si nejste jisti postupem, podrobný návod najdete v příručce). Pokud je hladina oleje nižší než minimální, je třeba olej doplnit.

Tlak oleje s vykřičníkem

Tlak motorového oleje (s vykřičníkem)

Pokud se při zapnutém motoru rozsvítí nádobka na olej s vykřičníkem, musí odborník zkontrolovat snímač hladiny oleje.

Varovný symbol otevřených dveří

Otevřené dveře

Pokud se tento symbol zobrazí za jízdy, měli byste co nejdříve zastavit, protože to znamená, že jsou otevřené dveře.

Symbol parkovací brzdy nebo ruční brzdy

Kontrolka parkovací brzdy (ruční brzdy) a brzdového systému

Při zastavení: Je aktivovaná parkovací brzda. Pokud zastavíte, kontrolka po 30 sekundách zhasne.

Během jízdy: Pokud se rozsvítí za jízdy, okamžitě zastavte, protože může být nedostatek brzdové kapaliny nebo problém v brzdovém systému.

Symbol bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pásy

Tento výstražný symbol připomíná řidiči – a někdy i spolujezdci – aby si za jízdy zapnul bezpečnostní pás.

Kontrolka přídavného zádržného systému

Doplňkový zádržný systém

Výstražná kontrolka SRS se rozsvítí, pokud byl deaktivován airbag. Je třeba tomu věnovat pozornost co nejdříve, protože to znamená, že se airbagy v případě potřeby neaktivují.

Žluté výstražné kontrolky a symboly na palubní desce

Symbol adaptivních tlumičů

Kontrolka systému adaptivních tlumičů

Pokud se rozsvítí tato kontrolka, může to znamenat závadu na zavěšení.

Nastavitelný omezovač rychlosti

Nastavitelný omezovač rychlosti

Po stisknutí tlačítka nastavitelného omezovače rychlosti se rozsvítí tato kontrolka a vozidlo nebude moci překročit danou rychlost.

Systém start-stop

Kontrolka systému start-stop

Pokud je vozidlo vybaveno systémem start-stop, jako u modelu Honda CR-V, znamená to, že vozidlo při volnoběhu vypne motor, aby šetřilo palivo. Pokud výstražná kontrolka svítí zeleně, pracuje funkce správně. Pokud svítí žlutě, byla zjištěna porucha.

Kontrolka detekce objektů v mrtvém úhlu

Detekce objektů v mrtvém úhlu

Detekce objektů v mrtvém úhlu vás upozorní, pokud zjistí, že se z některé strany vašeho vozidla nachází jiné vozidlo. Symbol se zobrazí na příslušném bočním zrcátku a může se ozvat i varovný zvuk.

Denní provozní osvětlení

Denní provozní osvětlení

Světla pro denní svícení jsou dodatečným bezpečnostním opatřením, které zlepšuje viditelnost během dne. Jejich aktivaci poznáte podle tohoto symbolu.

Filtr pevných částic

Filtr pevných částic

Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtry, které zachycují škodlivé částice. Pokud se tato kontrolka na palubní desce rozsvítí, můžete filtr regenerovat jízdou rychlostí 60 km/h, dokud nezhasne. Pokud se kontrolka znovu zobrazí s vykřičníkem, bude možná nutné filtr vyměnit.

Výstražná kontrolka motoru

Výfukový systém motoru je vybaven několika snímači. Důvodů zobrazení tohoto výstražného symbolu může být celá řada, a proto je třeba odvézt vůz co nejdříve do servisu.

Varování před čelní srážkou

Varování před čelní srážkou

Tento systém spolupracuje se systémem varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a v případě detekce nebezpečí začne brzdit. V tu chvíli se rozsvítí tato kontrolka.

Nízká hladina paliva

Nízká hladina paliva

Když se rozsvítí výstražná kontrolka hladiny paliva, upozorňuje řidiče, že je třeba doplnit palivo. V nádrži ještě zbývá palivo, ale už ne mnoho. Kontrolka paliva se obvykle rozsvítí, když je v nádrži méně než 10 % paliva.

Žhavicí svíčky

Žhavicí svíčky

Tato kontrolka se používá jen u vozidel se vznětovým motorem. Symbol žhavicích svíček, které pomáhají nastartovat vozidlo za chladného počasí. Pokud kontrolka svítí i za jízdy, může být nutná jejich výměna.

Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu

Pokud je vozidlo vybaveno systémem varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, upozorní tato kontrolka řidiče na vybočení z jízdního pruhu.

Žlutá parkovací brzda

Kontrolka parkovací brzdy a brzdového systému (žlutá)

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud dojde k potížím se systémem elektrické parkovací brzdy. Pokud zůstane svítit, nepoužívejte parkovací brzdu (pokud musíte zastavit, u vozů s manuální převodovkou zařaďte rychlost, u vozů s automatickou převodovkou nastavte polohu P).

Kontrolka systému napájení

Kontrolka systému napájení

Signalizuje problém se systémem elektromobilu nebo nabíjecím systémem plug-in hybridu. Nechte si vůz zkontrolovat u prodejce.

Kontrolka připraveno

Kontrolka připraveno

Kontrolka připravenosti se rozsvítí, když je vozidlo připraveno k jízdě, například u plně elektrického modelu Honda e.

Symbol zadního mlhového světla

Zadní mlhové světlo

Tato výstražná kontrolka vás informuje o zapnutých zadních mlhových světlech.

Připomenutí servisní prohlídky

Připomenutí servisní prohlídky

Pokud svítí tato kontrolka, znamená to, že vůz čeká běžná servisní prohlídka – buď výměna oleje a filtru, nebo kompletní servis. Potřebné práce potvrdí servis.

Systém bezklíčového vstupu

Systém bezklíčového vstupu

Pokud je váš vůz Honda vybaven systémem bezklíčového vstupu, může tato kontrolka signalizovat problém se startovacím systémem pomocí tlačítka.

Výstraha tlaku v pneumatikách

Tlak pneumatik

Kontrolka tlaku v pneumatikách je běžným výstražným symbolem. Znamená to, že jedna z pneumatik má nízký tlak. Měli byste zkontrolovat tlak vzduchu ve všech pneumatikách – správný tlak vzduchu je uveden v příručce.

Stabilizační systém vozidla

Stabilizační systém vozidla

Tento výstražný symbol je instalován ve všech nových vozech Honda. Je součástí systému, který může pomoci zabránit smyku vozidla. Pokud tato kontrolka svítí, může to znamenat, že systém VSA je vypnutý nebo že je nutná jeho kontrola.

Hladina kapaliny ostřikovače

Hladina kapaliny ostřikovače

Tento symbol obvykle znamená, že byste měli doplnit kapalinu do ostřikovačů. Jízda se znečištěným čelním sklem může být nebezpečná, proto je důležité udržovat optimální úroveň omývání skla.

Zelené symboly na palubní desce

Tempomat

Adaptivní tempomat

Tato kontrolka by se měla objevit, když je zapnutý adaptivní tempomat.

Ekonomický režim ECON

Ekonomický režim ECON

Ekonomický režim ECON je nastaven tak, aby byl váš vůz Honda co nejhospodárnější. Po stisknutí tohoto tlačítka se maximalizuje účinnost vozu nastavením různých prvků, například klimatizace.

Kontrolka EV

Kontrolka EV

Rozsvítí se, když je vůz poháněn elektromotorem, nikoliv spalovacím motorem.

Kontrolka režimu EV

Kontrolka režimu EV

Rozsvítí se, když je zapalování v poloze „zapnuto“ a když je vůz v režimu EV.

Přední mlhová světla – halogenová

Přední mlhové světlo

Tato kontrolka se rozsvítí, když aktivujete přední mlhová světla.

Kontrolka zapnutých světel

Kontrolka zapnutých světel

Tento výstražný symbol se zobrazí při zapnutých světlech. Zmizí po zhasnutí světel.

Ukazatel směru

Ukazatel směru

Při použití ukazatele směru se šipka odpovídající zvolenému směru rozsvítí zeleně. Obvykle se také bude ozývat cvakání.

Modré symboly na palubní desce

Automatická dálková světla zapnuta

Kontrolka automatických dálkových světel

Dálková světla se automaticky rozsvítí při detekci slabého osvětlení.

Dálková světla zapnutá

Dálková světla zapnutá

Tato kontrolka vás upozorňuje na zapnutá dálková světla.