Co jsou nízkoemisní zóny?

V celé Evropě se stovky velkých měst vydaly na cestu za čistším ovzduším. Jejich cílem je snížit místní znečištění omezením vozidel s vysokými emisemi – obvykle starších vozů se vznětovými motory a těžkých nákladních vozidel – buď jejich zákazem, nebo zpoplatněním jejich používání.

V závislosti na tom, ve které zemi se nacházíte, se mohou nazývat zóny ultranízkých emisí (ULEZ), zóny čistého ovzduší, nízkoemisní zóny (LEZ) nebo zóny Crit’Air.

Mnohé zóny používají rozpoznávání registračních značek k identifikaci těch, kteří porušují podmínky LEZ – jiné používají nálepky na čelní sklo. Abyste se vyhnuli neočekávaným poplatkům, je důležité si uvědomit, jaké systémy jednotlivé země používají k dohledu nad svými LEZ.

pařížská zóna crit air

Co je zóna Crit’Air?

Zóny Crit’Air, které se nachází pouze ve Francii, jsou nízkoemisní zóny, které omezují typy vozidel, jež se v nich mohou pohybovat. Zóny Crit’Air jsou vyznačeny v Paříži, Lyonu, Grenoblu a Štrasburku.

Existuje 6 úrovní certifikace Crit’Air, do kterých jsou vozidla zařazena (od 0 do 5) v závislosti na úrovni emisí, které produkují. V zónách Crit’Air mohou platit omezení, kam můžete jet v závislosti na stupni, do něhož vaše vozidlo spadá. Pro starší vozidla s vysokou úrovní emisí není certifikace k dispozici, takže do těchto oblastí mají vjezd zakázán.

Co je zóna čistého ovzduší?

Zóny čistého ovzduší jsou podobné nízkoemisním zónám a používají se ve Spojeném království. Byly zřízeny v oblastech, kde znečištění ovzduší překračuje evropský zákonný limit.

Nejvyšší poplatky hrozí vozidlům, která nesplňují emisní normy Euro 6 (například se starými vznětovými motory) a produkují vysoké množství škodlivin.

Co je zóna s ultra nízkými emisemi (ULEZ)?

Zóna s ultra nízkými emisemi (ULEZ) je v současnosti vyznačena pouze v Londýně. Zóna s ultra nízkými emisemi, která platí nepřetržitě (kromě Štědrého dne), se rozkládá všude mezi severním a jižním okruhem Londýna.

Pokud vaše vozidlo nesplňuje emisní požadavky, zaplatíte za vjezd do ULEZ 12,50 GBP. Hybridy a elektromobily, které tyto normy splňují, poplatek platit nemusí.

Která vozidla mají výjimku z nízkoemisních zón?

Elektromobily jsou od poplatků za nízkoemisní zóny osvobozeny. Hybridy se zážehovými motory musí splňovat normu Euro 4 a hybridy se vznětovými motory musí splňovat normu Euro 6, aby mohly v těchto zónách jezdit.

Obecně jsou nejvíce ohrožena starší vozidla, která nemusí odpovídat evropským normám. Pro větší vozidla, jako jsou dodávky a nákladní automobily, jsou poplatky obvykle vyšší.

Kde jsou nízkoemisní zóny?

V Evropě existují stovky nízkoemisních zón, které se nacházejí v mnoha zemích.

Každý okres má svá vlastní pravidla, která je třeba dodržovat:

Rakousko – ve čtyřech rakouských městech včetně Vídně platí omezení pro používání některých nákladních vozidel.

Belgie – v Belgii se nízkoemisní zóny nazývají také „Zones de Basse Émissions“ a nacházejí se v Bruselu a Antverpách a omezují používání vozidel se vznětovými motory na vozidla registrovaná před rokem 2011.

Dánsko – nízkoemisní zóny se nacházejí v Kodani, Frederiksbergu, Aalborgu, Odense a Århusu. Nákladní vozidla, autobusy a dodávky se vznětovými motory musí mít při vjezdu do nízkoemisních zón namontovaný filtr výfukových plynů.

Francie – pro jízdu ve francouzských nízkoemisních zónách budete potřebovat certifikační nálepku Crit’Air.

Německo – jako jedna z prvních zemí zavedlo nízkoemisní zóny „Umweltzone“ a v každé z nich platí omezení pro vozidla se vznětovými a zážehovými motory. Abyste se vyhnuli pokutě, budete potřebovat nálepku, která vám umožní jízdu v nich.

Itálie – „Zona a traffico limitato“ určuje, kudy můžete jezdit, ale ne konkrétně kvůli úrovni emisí. Cílem těchto pravidel je omezit dopravu v okolí měst a známých památek.

Nizozemsko – zde najdete „milieuzones“, které omezují používání vozidel se vznětovými motory vyrobených před rokem 2001. Nízkoemisní zóny najdete v Amsterdamu, Rotterdamu, Arnhemu, Maastrichtu a Utrechtu.

Portugalsko – pokud jedete autem po Lisabonu, můžete se do centra dostat pouze s vozem registrovaným po roce 2000. Pokud jezdíte v okolních oblastech, musel být váš vůz uveden do provozu po roce 1997.

Španělsko – v Barceloně se nachází „zona de baja emission“, kam se do velké části města nedostanou vozidla se vznětovými motory vyrobená před rokem 2006 a vozidla se zážehovými motory vyrobená před rokem 2000.

Švédsko – nízkoemisní zóny, které se v současnosti nacházejí v osmi městech, omezují vjezd nákladních vozidel a autobusů. Existují pravidla pro vjezd automobilů do některých částí Stockholmu.

Spojené království – Velký Londýn má svou vlastní nízkoemisní zónu a v centru navíc zónu s ultra nízkými emisemi. Zóny čistého ovzduší mají i další města a každý rok přibývají další, například Bath, oblast velkého Manchesteru nebo Portsmouth.

Vyhýbání se nízkoemisním zónám

Počet nízkoemisních zón v Evropě roste, proto je dobré si před jízdou do některého z velkých evropských měst zjistit aktuální informace.

Pokud se obáváte poplatku za vjezd do nízkoemisní zóny, zkontrolujte, zda vaše vozidlo splňuje příslušné emisní normy Euro, a to i v případě, že používáte hybridní vozidlo.

Pokud vaše vozidlo nevyhovuje, můžete si naplánovat trasu, která povede mimo zónu, nebo zaparkovat mimo zónu a využít veřejnou dopravu.

Od poplatků je osvobozena většina elektromobilů.