Nejlepší evropské země pro hybridní a elektrická vozidla

Nizozemsko se podle údajů vyhledávače Google zajímá o hybridní a elektrické automobily více než kterákoli jiná země v Evropě.

Výzkum zkoumal údaje z vyhledávačů, aby zjistil, kolik lidí hledá výrazy týkající se elektromobilů a hybridů. Ačkoli první místa v tabulce celkového počtu vyhledávání obsadilo Německo a Francie, při porovnání celkového počtu vyhledávání s počtem obyvatel se na první místo vyhouplo Nizozemsko. 

V celé Evropě bylo v uplynulém roce zaznamenáno více než 600 000 vyhledávání výrazů „hybridní automobil“ a „elektromobil“.

Vzestup hybridních a elektrických vozidel v Evropě

Evropa je jedním ze světových lídrů v podpoře hybridních a elektrických vozidel.

V roce 2020 se v Evropě prodalo přibližně 1 365 000 elektromobilů a hybridů. Jen ve Velké Británii došlo k meziročnímu nárůstu prodeje elektromobilů o 180 %.

Do roku 2040 bude ve Francii zakázán prodej automobilů se vznětovými a zážehovými motory, což je podpořeno některými významnými právními předpisy EU, včetně stimulačního balíčku v hodnotě 750 miliard eur. EU přislíbila 20 miliard eur na podporu prodeje ekologických vozidel a do roku 2025 bude instalováno 1 milion nabíjecích stanic pro elektromobily a vozidla na vodík.

EU přislíbila 20 miliard eur na podporu prodeje ekologických vozidel a do roku 2025 bude instalováno 1 milion nabíjecích stanic pro elektromobily a vozidla na vodík.

Evropa má stále velký zájem o zavádění elektromobilů, protože usiluje o snižování emisí CO2.

Jak jsme to vyřešili?

Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 18 zemí. Měsíční údaje o vyhledávání vysoce frekventovaných výrazů „elektromobil“ a „hybridní automobil“ byly lokalizovány pro jednotlivé země a analyzovány od července 2016.

5 evropských zemí s největším zájmem o hybridní a elektrická vozidla

Abychom získali přesnější představu o tom, ve kterých zemích je o elektromobily a hybridy největší zájem, škálovali jsme data tak, aby zobrazovala měsíční vyhledávání v jednotlivých zemích v závislosti na počtu obyvatel.

Získali jsme tak údaj o počtu vyhledávání na 1 000 osob, který jsme použili k určení první pětky. Regiony s největším počtem kombinovaných měsíčních vyhledávání elektrických a hybridních automobilů jsou Skandinávie a západní Evropa. Níže jsou uvedeny země s největším počtem vyhledávání podle počtu obyvatel.

1. Nizozemsko

Na prvním místě žebříčku je Nizozemsko, kde je měsíční počet vyhledávání elektromobilů úctyhodných 40 500, zatímco počet vyhledávání hybridů je 12 100.

Nizozemsko má fantastickou infrastrukturu pro elektromobily a největší počet nabíjecích stanic v Evropě. Vláda také nabízí majitelům elektromobilů daňové úlevy, dotace a pobídky.

To může být jedním z důvodů, proč mají tak vysoký počet registrací elektromobilů – v roce 2020 bylo 25 % všech nově registrovaných vozidel elektrických nebo hybridních.

2. Švédsko

Druhý nejvyšší počet vyhledávání elektrických a hybridních vozidel je ve Švédsku – celkem 30 000.

To odpovídá zájmu obyvatel Skandinávie o elektromobily, který od března 2020 neustále roste.

Mezi pobídky švédské vlády patří daňové úlevy a sleva 60 000 švédských korun (6 000 eur) na elektromobily. K tomu přispívá 12 556 nabíjecích stanic, což naznačuje, že rozšíření elektrických a hybridních vozidel mohou napomoci investice do infrastruktury.

3. Dánsko

Na třetím místě je Dánsko, které měsíčně vyhledá 15 700 elektromobilů a hybridů, což znamená 2,71 na 1 000 obyvatel.

Obrovské investice země do elektrické infrastruktury – v současné době je zde přibližně 3 000 veřejných nabíjecích stanic – jsou jasným důkazem toho, že se Dánsko zaměřuje na elektromobily. Řidiči, kteří se rozhodnou pro elektromobil, získají také daňové úlevy.

Dánská vláda usiluje o to, aby do roku 2030 jezdilo po místních silnicích 775 000 elektromobilů.

4. Norsko

Na seznamu na čtvrtém místě je Norsko, což dále dokládá dominantní postavení Skandinávie na trhu s elektromobily.

Norská vláda nabízí majitelům elektromobilů osvobození od daně z nákupu a DPH. Řidiči elektromobilů a hybridních vozidel mají také k dispozici bezplatné parkování na vybraných místech, nulové mýtné, bezplatný přístup na trajekty a možnost využívat pruhy pro autobusy – to zní docela lákavě.

5. Francie

Na pátém místě je Francie, kde celkový počet měsíčních vyhledávání elektrických a hybridních vozidel dosáhl 114 500. V celé zemi je více než 45 000 nabíjecích stanic pro elektromobily a kupující nových vozů mohou získat až 12 000 eur za vlastnictví elektromobilu a také daňové úlevy.

Francouzská vláda do roku 2040 zakáže prodej nových vozů se zážehovým nebo vznětovým motorem, takže lze předpokládat, že zájem o elektromobily a hybridy bude i nadále růst.

10 nejlepších evropských zemí podle vyhledávání hybridních a elektrických automobilů

V níže uvedených údajích je uvedeno 10 zemí s největším počtem měsíčních vyhledávání elektrických a hybridních automobilů. Seřadili jsme je v poměru k počtu obyvatel dané země.

Pořadí
Země
Celkem vyhledávání
Vyhledávání na 1 000 obyvatel

1

Nizozemsko

52 600

3,07

2

Švédsko

30 000

2,97

3

Dánsko

15 700

2,71

4

Norsko

10 490

1,93

5

Francie

114 500

1,75

6

Švýcarsko

14 130

1,63

7

Německo

123 600

1,48

8

Belgie

16 200

1,40

9

Spojené království

82 700

1,22

10

Itálie

67 600

1,12

Očekává se, že s přibývajícím počtem nabíjecích stanic a dostupných modelů v Evropě i mimo ni bude tento počet nadále stoupat.

Společnost Honda se zavázala ke snižování emisí uhlíku a k podpoře hybridních a elektrických vozidel po celém světě. Naše nová evropská řada vozů bude do roku 2022 elektrická nebo hybridní.