Honda představila prototyp systému palivových článků nové generace

20. listopadu 2023

Společnost Honda vystavuje na Evropském týdnu vodíku v Bruselu ve dnech 20.–23. listopadu prototyp svého zcela nového vodíkového palivového článku.

·         Tento modul nové generace společnosti otevře nové příležitosti – lze ho použít například ve velkých robustních užitkových vozech

·         Zdůrazňuje závazek společnosti Honda aplikovat palivové články, který je součástí její globální vodíkové strategie a navazuje na otevření nového zařízení na výrobu ekologického vodíku v jejím centru pro výzkum a vývoj v Německu.

Společnost Honda vystavuje na Evropském týdnu vodíku 2023 prototyp svého modulu vodíkových palivových článků nové generace, a to v souladu se závazkem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality ve všech globálních provozech.

Kompaktní, ale výkonný koncept, který bude k vidění na výstavišti Brussels Expo od 20. do 23. listopadu, byl navržen tak, aby nabízel výjimečnou odolnost a všestrannost pro nejrůznější použití – včetně elektrických (FCEV) a užitkových vozidel s palivovými články, stavebních strojů a stacionární výroby energie. Honda nabízí vizi spolupráce s obchodními a technologickými partnery na rozšíření aplikací systému palivových článků a vyzývá všechny potenciální spolupracující partnery, aby navštívili stánek I90 v hale 7 v průběhu výstavy Hydrogen Week Expo.

Společnost Honda v současné době spolupracuje s řadou společností, které vyvíjejí produkty v těchto oblastech s cílem pomoci s fází integrace a zařazení systému palivových článků do vývojových programů. Předpokládá se, že komerční prodej systému palivových článků bude zahájen v polovině dvacátých let.

„Po více než 30 letech v čele vývoje vodíkových palivových článků věříme, že poptávka po této technologii brzy dosáhne úrovně potřebné pro plné komerční rozšíření," řekl Ingo Nyhues, zástupce generálního ředitele pro plánování a rozvoj podnikání v Evropě společnosti Honda Motor Europe.

„Díky svým vlastnostem náš nový prototyp modulu palivových článků ideálně uspokojí naléhavé potřeby řady průmyslových odvětví, která usilují o rychlý přechod na zdroje energie s nulovými emisemi. Jedná se o vysoce univerzální jednotku s kompaktními rozměry, silným výkonem, mimořádnou odolností a schopností rychlého spuštění – a to i v prostředí s nízkou teplotou. Zkušenosti, které jsme načerpali za tři desetiletí výzkumu a vývoje v oblasti vodíku a uvádění na trh elektrických vozidel s palivovými články, nám dávají dokonalý základ pro uplatnění našich technologií v těchto nových odvětvích v Evropě a v konečném důsledku podporují ambice regionu v oblasti nulových emisí."

Vzhledem k jedinečné vlastnosti vodíku se očekává, že systém palivových článků bude obzvlášť účinný jako zdroj energie pro intenzívně používané velké mobilní produkty a infrastrukturu ve velkém měřítku, jako i pro mobilní produkty, které si vyžadují rychlé doplnění paliva tam, kde je složité být napájený bateriemi. Na základě těchto charakteristik společnost Honda identifikovala čtyři klíčové oblasti pro využití svého systému palivových článků v sektorech dopravy a průmyslu.

FCEV a robustní velká užitková vozidla

Honda plánuje spustit prodej zcela nového modelu CR-V FCEV v Severní Americe a Japonsku v roce 2024.

Společnost Honda významně investuje do vývoje čistých, tichých a nízkovibračních palivových článků pro těžká užitková vozidla. Toto rozšíření je reakcí na naléhavou potřebu globální nákladní dopravy, přepravy zboží a logistiky nacházet udržitelné technologie pohonu schopné přepravovat těžké náklady na dlouhé vzdálenosti.

V květnu letošního roku zahájily společnosti Honda Motor a Isuzu Motors společné testování a vývoj nové generace těžkého nákladního automobilu poháněného palivovými články. Obě společnosti v současné době plánují zahájit demonstrační testování prototypu modelu na veřejných komunikacích ještě do konce současného fiskálního roku (končícího 31. března 2024) a v roce 2027 hodlají uvést na trh sériový model, přičemž plně využijí technologie, zkušenosti a znalosti ze společného výzkumu.

Stacionární výroba elektrické energie
S rozvojem cloud computingu a zpracováním velkých objemů dat rychle rostou požadavky na napájení datových center. Společnosti zároveň zavádějí robustnější plány zajištění kontinuity činnosti, a tak se zvyšuje poptávka po záložních zdrojích energie. S cílem uspokojit tyto potřeby se společnost Honda snaží uplatnit svou technologii palivových článků v oblasti stacionární energetiky, kde může nabídnout čistý a tichý záložní zdroj energie.

Stavební stroje

Společnost Honda bude ve spolupráci se stavebním průmyslem pomáhat vyvíjet vodíková řešení pro stavební stroje. Společnost také přispěje k vývoji stavebních strojů s nulovými emisemi za využití palivových článků u rýpadel a kolových nakladačů a poté bude zkoumat další možnosti v tomto odvětví.

Technologie palivových článků a činnosti společnosti Honda využívající vodík.

Honda již více nežli 30 let vykonává výzkum a vývoj vodíkových technologií a vozidel FCEV. V roku 2002 uvedla na trh model Honda FCX – první FCEV s nulovými emisemi na leasing v USA a Japonsku. Další vylepšení se dosáhlo s modelem Honda FCX Clarity, který byl představený v roku 2008, a sedanem Clarity Fuel Cell pro pět pasažérů v roku 2016, které by mohly nabídnout stejný výkon jako běžná vozidla.

Duch vodíkových aktivit společnosti Honda přesahuje její produkty. V Evropě společnost Honda R&D Europe (Německo) zřídila závod na výrobu zeleného vodíku na své základně v německém Offenbachu s cílem rozšířit pole působnosti do oblasti energetického managmentu. Tato nejnovější instalace bude využívat přebytečnou sluneční energii z fotovoltaických polí na výrobu zeleného vodíku elektrolýzou.

Další informace o Evropském vodíkovém týdnu na výstavišti Brussels Expo naleznete na adrese: euhydrogenweek.eu.

Další informace o prototypu palivového článku Honda a o podnikání společnosti Honda v oblasti vodíku najdete na stránkách The Honda Global Newsroom