Informativní přehled o obchodní činnosti společnosti Honda pro rok 2024

23. května 2024

Směrování iniciativ v oblasti elektrifikace a investiční strategie

l   Přístup k cílům elektrifikace:

Honda je nadále přesvědčena, že elektromobily jsou nejúčinnějším řešením v oblasti malých produktů mobility, jako jsou motocykly a automobily. Cíl společnosti Honda v oblasti elektrifikace, aby elektromobily (EV) a elektromobily s palivovými články (FCEV) do roku 2040 představovaly 100 % jejích celosvětových prodejů vozidel, tak zůstává nezměněn. Honda se musí dívat do budoucnosti, kdy se elektromobily rozšíří, a ve středním až dlouhodobém výhledu rozvinout výraznou elektromobilní značku a související silnou obchodní základnu.

l   Strukturální reforma nákupu a výroby:

Díky vytvoření vertikálně integrovaného hodnotového řetězce EV, jehož středobodem jsou baterie, sníží Honda od roku 2030 náklady na baterie, které mají být pořízeny v Severní Americe, o více než 20 % ve srovnání s náklady na současné baterie.

Honda vytvoří konkurenceschopnou obchodní strukturu s cílem snížit celkové výrobní náklady přibližně o 35 %.. Honda už má pozitivní výhled na zajištění dostatečného množství baterií pro plánovanou výrobu přibližně 2 milionů EV ročně.

l   Strategie rozšiřování nabídky EV:

U globální řady EV Honda 0, vlajkové lodi elektromobilů Honda, bude do roku 2030 celosvětově uvedeno na trh celkem sedm různých modelů, a to od malých až po velké. V rámci elektrifikace s využitím akumulátoru Honda Mobile Power Pack e: (MPP) představí Honda v Japonsku do konce fiskálního roku 2026 produkt pro mikromobilitu, který bude vybaven 4 akumulátory MPP, a rozšíří tak oblast využití akumulátorů MPP.

l   Finanční strategie:

Honda plánuje během 10letého období do roku 2030 investovat přibližně 10 bilionů jenů do zdrojů, přičemž tou dobou očekává začátek období plnohodnotného rozšíření EV. Honda bude usilovat jak o odvážné investice pro budoucí růst, tak o návratnost pro akcionáře.

TOKIO, Japonsko, 16. května 2024 – Honda Motor Co., Ltd. Člen správní rady, prezident a ředitel pro reprezentaci (globální generální ředitel) Toshihiro Mibe dnes uspořádal tiskovou konferenci o iniciativách společnosti Honda zaměřených na elektrifikaci automobilů.

Níže uvádíme shrnutí jeho oficiálních poznámek:

1.    Přístup společnosti Honda k elektrifikaci a iniciativy k dosažení jejích cílů:

Prostředí elektrifikace automobilů prochází dramatickými změnami a v některých regionech můžeme sledovat zpomalení růstu trhu s EV. Cíl společnosti Honda zajistit do roku 2050 uhlíkovou neutralitu lze splnit různými způsoby. Pokud jde například o dosažení „nulového dopadu na životní prostředí“ při napájení velkých produktů mobility, jako jsou letadla a velká plavidla, považujeme za řešení s vysokým potenciálem z hlediska dosahu paliva SAF*1 a e-palivo.

Na druhou stranu je Honda stále přesvědčena, že elektromobily jsou nejefektivnějším řešením v oblasti malých produktů mobility, jako jsou motocykly a automobily. Honda má za to, že v dlouhodobém měřítku bude přechod na elektromobily i nadále plynule pokračovat. Honda se nemůže příliš zabývat současnými výkyvy. Musí se dívat dopředu na období rozšíření elektromobilů, které začne ve druhé polovině 20. let, a ve středním až dlouhodobém výhledu rozvinout výraznou elektromobilní značku a související silné podnikání.

Honda plánuje, že od roku 2030 budou EV a FCEV představovat 40 % jejích celosvětových prodejů automobilů a že vyrobí více než 2 miliony kusů EV. Aby se tato budoucnost stala skutečností, bude Honda neustále naplňovat tři níže uvedené iniciativy a zároveň činit ve správný čas investiční rozhodnutí:

1)    Představení atraktivních elektromobilů, které může nabídnout pouze Honda

2)    Zavedení komplexního hodnotového řetězce EV, jehož středobodem jsou baterie

3)    Zdokonalování technologií a zařízení pro výrobu EV

Prostřednictvím těchto iniciativ se Honda snaží dosáhnout výnosů z prodeje (ROS) ve výši 5 % od roku 2030, aby dále zvýšila své ziskové rozpětí a zajistila soběstačnost podnikání v oblasti bateriových EV.

*1 SAF: udržitelná letecká paliva

1-1. Představení atraktivních elektromobilů, které může nabídnout pouze Honda

Honda vytvoří „od nuly“ zcela novou řadu Honda 0, jež bude hrát klíčovou úlohu v elektromobilní strategii společnosti Honda. Využije při tom nový přístup k vývoji elektromobilů „Thin, Light, and Wise“ (Tenký, lehký a promyšlený). V lednu tohoto roku byly na veletrhu CES odhaleny dva koncepční modely Saloon a Space-Hub. Pokud jde o Saloon, který se stane vlajkovým modelem řady, Honda plánuje uvést na trh v roce 2026 model velmi podobný tomuto konceptu.

„Thin“ (Tenký)

Honda se bude snažit nabídnout zákazníkům přidanou hodnotu v oblasti „prostoru“. Cílem je vyniknout jak jízdním výkonem, tak komfortem, a přenést dlouho oceňovaný přístup Honda M/M (Man Maximum, Machine Minimum) do éry elektromobilů.

ž Díky zavedení nové specializované platformy pro středně velké až velké elektromobily a další pokročilé pohonné jednotky získáme uspořádání s bezprecedentním stylem s nízkou výškou vozidla a krátkým přesahem karoserie.

ž Díky nově vyvinuté kompaktní elektronické nápravě a špičkovému ultratenkému akumulátoru se ztenčí prostor pro motor a podlaha. Honda také využije technologie, které nashromáždila během dlouhé historie výroby automobilů. Dosáhne tak stylově nízké výšky vozu a současně prostorného a pohodlného vnitřního prostoru. Tímto přístupem se sníží počet dílů a optimalizuje se jejich rozložení. Bude také zavedena originální technologie Honda pro kolizní kontrolu a rámy karoserie, které kombinují vynikající design a prvotřídní vlastnosti.

ž Kromě toho bude kabina navržena tak, aby poskytovala více pohodlí a zábavy z jízdy. Bude v ní intuitivní uživatelské rozhraní a zajistí vzrušující výhled.

„Light“ (Lehký)

U svých nových modelů řady EV bude Honda usilovat o sportovní jízdu přinášející „radost z jízdy“, k čemuž se Honda při výrobě automobilů dlouhodobě zavazuje.

ž Kromě lehčích rámů karoserie budou nové modely řady EV používat zcela novou pohonnou jednotku, která je lehčí a tenčí díky použití originálních technologií Honda získaných při vývoji strojů F1 a modelů hybridních elektromobilů (HEV). To společnosti Honda umožní snížit celkovou hmotnost vozidla přibližně o 100 kg ve srovnání s původními elektromobily Honda.

ž Těžké komponenty, jako jsou baterie a pohonná jednotka, budou umístěny nízko a uprostřed karoserie vozidla. Vůz tak bude mít nízké těžiště, což zajistí stabilní chování a svižný a sportovní jízdní výkon.

ž Dalšího pokroku bylo dosaženo u systému řízení pohybu vyvinutého na základě technologie kontroly polohy těla, kterou Honda vytvořila při vývoji svých originálních robotických technologií s cílem umožnit řidiči ovládat vozidlo podle své vůle.

ž Tím, že Honda spojila vysoce účinnou pohonnou jednotku a vynikající aerodynamickou technologii, kterou společnost vyvinula díky aktivitám v oblasti motoristického sportu, nové modely řady EV přinesou jak sportovní zážitky jedinečné pro značku Honda, tak špičkové vlastnosti v oblasti energetické účinnosti. V této souvislosti se Honda bude snažit zajistit dostatečný dosah více než 480 km*2 u každého z modelů řady Honda 0.

„Wise“ (Promyšlený)

Modely řady Honda 0, vybavené originálním operačním systémem vozidla, nabídnou digitální UX (uživatelské prostředí) optimalizované pro každého jednotlivého zákazníka a přinesou další pokrok propojených technologií. Funkce vozidla budou průběžně aktualizovány pomocí bezdrátových aktualizací OTA (over-the-air), jež dále podporují atraktivitu našich EV, které může nabídnout pouze Honda.

ž Honda nezávisle vyvine základní elektrickou/elektronickou architekturu, operační systém vozidla, který je horní vrstvou celkové architektury, a také různé aplikace v operačním systému vozidla. Honda si originálně přizpůsobí polovodičové systémy na čipu (SoC, system-on-chip), které budou instalovány v modelech řady Honda 0. Například bude takový přizpůsobený SoC obsahovat umělou inteligenci (AI), která je nezbytná pro pokrok v automatizaci a rozvoji inteligentní interakce, zároveň však pomáhá snížit spotřebu energie.

ž Modely EV, které představíme ve druhé polovině 20. let, se budou neustále vyvíjet a budou disponovat inteligencí, aby byly pozornější k preferencím a potřebám každého jednotlivého zákazníka.

ž Modely řady Honda 0, které budou představeny ve druhé polovině 20. let, dostanou centralizovanou architekturu, jež sloučí několik řídicích jednotek ECU, které obsluhují jednotlivé funkce pro řízení systémů vozidla, do základní řídicí jednotky ECU. Ta pak bude sloužit jako jednotný „mozek“ celého vozidla. To vzájemně sladí všechny funkce a umožní rychle nabízet nové a dosud netušené inspirativní zážitky. Modely elektromobilů Honda se tedy budou neustále vyvíjet a budou disponovat inteligencí, aby byly pozornější k preferencím a potřebám každého jednotlivého zákazníka.

ž Pokud jde o AD/ADAS (automatizované řízení a pokročilé systémy podpory řidiče), Honda se snaží nabídnout bezproblémový zážitek z mobility, a to nejen uvnitř vozidla, ale po celou dobu od okamžiku, kdy zákazník nastoupí do vozidla, až po jeho opuštění. Za tímto účelem bude systém AD/ADAS vylepšen tak, aby více odpovídal lidské citlivosti. Doplní jej další pokročilé technologie snímání a inteligentní technologie včetně AI. Pokud jde o technologie podpory řidiče, bude využita technologie automatizovaného řízení úrovně 3, kterou Honda zavedla do praxe dříve než ostatní světové společnosti, s cílem zpřístupnit funkce automatizovaného řízení v širším rozsahu rychlostí na rychlostních i na běžných silnicích. Navíc tím, že Honda poskytne soustavnou podporu tak, aby zákazníci byli spokojeni se všemi aspekty mobility, včetně zajištění vyzvednutí a zaparkování vozidla na místech mimo domov, zákazníci budou mít možnost prožít „radost a svobodu mobility“ a zbaví se stresu.

*2 Dosah měřený na základě standardů stanovených americkou agenturou pro ochranu životního prostředí EPA (U.S. Environmental Protection Agency)

1-2.  Zavedení komplexního hodnotového řetězce EV, jehož středobodem jsou baterie

          Aby byla zajištěna vysoká a dlouhodobá konkurenceschopnost, bude Honda usilovat o postupné budování hodnotových řetězců orientovaných především na baterie, které tvoří základní součást elektromobilů a od kterých se odvíjí jejich konkurenceschopnost.

Počátky elektromobilů: první polovina 20. let

Honda bude stabilně zajišťovat potřebné množství baterií při současném snižování nákladů tím, že posílí externí partnerství pro lithium-iontové baterie s kapalným elektrolytem v každém příslušném regionu.

Přechodné období pro elektrická vozidla: v polovině 20. let

Honda zahájí výrobu baterií se svými partnery v rámci společných podniků.

V roce 2025 v USA zahájí provoz zařízení na výrobu baterií pro elektromobily ve společném podniku s LG Energy Solution s kapacitou 40 GWh baterií ročně. Honda tak dá se svým partnerem hodnotovému řetězci pevné základy – bude vyrábět v největším měřítku v Severní Americe – a zajistí konkurenceschopné náklady na baterie. Kromě toho najdou lehké a kompaktní akumulátory, které budou vyráběny pomocí technologií Honda s vysokou hustotou, uplatnění v modelech řady Honda 0 a přispějí ke zvýšení jejich produktové hodnoty.

Kromě výroby elektromobilů Honda rozšíří rozsah svého podnikání na životní cyklus baterií, kam patří nabíjecí služby, energetické služby a oblast opětovného použití / recyklace. Honda položí stabilní obchodní základy tím, že rozšíří oblasti interního podnikání s bateriemi.

Období rozšíření elektromobilů: ve druhé polovině 20. let

Honda dále rozvine svůj obor podnikání v oblasti baterií a bude se snažit vybudovat vertikálně integrovaný a komplexní hodnotový řetězec EV, jehož středobodem jsou baterie a který zahrnuje všechny aspekty výroby EV, od nákupu surovin převážně pro baterie až po výrobu hotových EV a opětovné použití a recyklaci baterií.

V Kanadě Honda zahájí vlastní výrobu baterie pro elektromobily, kterou vyvíjí společně se společností GS Yuasa. Pokud jde o klíčové materiály pro baterie, v nových závodech v rámci společných podniků, které mají být postaveny v Kanadě, Honda internalizuje výrobu katodových materiálů ve spolupráci se společností POSCO Future M a separátorů ve spolupráci se společností Asahi Kasei.

Honda se navíc snaží vybudovat komplexní hodnotový řetězec s ohledem na sekundární využití a recyklaci baterií do elektromobilů. Díky tomu Honda zajistí optimalizaci cen baterií, stabilní nabídku a také konkurenceschopnost celého svého hodnotového řetězce, včetně odběratelských a dodavatelských oblastí obchodu s bateriemi do elektromobilů.

Díky těmto iniciativám společnost Honda v roce 2030 sníží náklady na baterie, které mají být pořízeny v Severní Americe, o více než 20 % ve srovnání s náklady na současné baterie. Pokud jde o baterie nutné pro výrobu přibližně 2 milionů kusů EV plánovaných na rok 2030, máme již pozitivní vyhlídky, že je zajistíme v dostatečném množství.

1-3.   Zdokonalování technologií a zařízení pro výrobu EV

Období přechodu z produktů se spalovacími motory na elektromobily probíhající do poloviny roku 20. století je fáze, ve které bude Honda pružně reagovat na změny poptávky a obchodního prostředí a zároveň zajistí ziskovost. Během této fáze se budou naše stávající výrobní zařízení plně využívat k výrobě modelů se spalovacími motory i elektromobilů na stejné lince.

Kromě toho bude Honda zlepšovat své výrobní operace neustálým začleňováním pokročilých technologií nezbytných k uskutečnění konceptu „Thin, Light and Wise“ (Tenký, lehký a promyšlený). To v budoucnu povede k vytvoření vysoce efektivní výrobní struktury ve vyhrazených závodech na elektromobily.

Pokud jde o výrobu tenkého akumulátoru, který bude při výrobě elektromobilů klíčový, novou výrobní linku na výrobu bateriových pouzder, která bude instalována v našem závodě Anna v Ohiu, vybavíme 6 000tunovými stroji na tzv. megacasting (vysokotlaké odlévání velkých kusů vozidel). Tím se výrazně sníží celkový počet dílů, které tvoří pouzdro baterie a sekundární díly, z více než 60 na 5. Rovněž se v kombinaci s technologií třecího svařování promíšením (FSW) sníží investice a zároveň zvýší efektivita výroby.

Honda jako první společností v Japonsku*3 instalovala do svého výrobního zařízení pro výzkum a vývoj v Tochigi v Japonsku 6 000tunový stroj na megacasting, který je v současné době ověřován pro sériovou výrobu.

Technologie tlakového lití bude neustále zdokonalována, včetně budoucího použití na výrobu velkých dílů rámu karoserie z litého hliníku.

Pokud jde o montážní linku akumulátorů, bude zaveden původní „Flex Cell Production System“ (Systém výroby flexibilních článků) společnosti Honda. Tento systém kombinuje 1) modulární konfiguraci dílů podle produktové funkce vozidla a 2) „systém výroby článků“, který spojuje v jediné oblasti zařízení, přípravky a výrobní pracovníky potřebné pro každý výrobní proces. Zavedení postupu Flex Cell Production System (Systém výroby flexibilních článků) před zahájením plnokapacitní výroby elektromobilů umožní pružně reagovat na změny ve výrobních modelech a výkyvy v objemu výroby. Díky využití digitálního dvojčete, jež v reálném čase reprodukuje skutečné podmínky výrobní linky v kyberprostoru, se navíc optimalizují různé aspekty efektivity výroby, včetně dodávek dílů do závodů, objemu výroby a rychlosti. Honda tak bude dodávat produkty včas v souladu s potřebami trhu. V budoucnu Honda plánuje dále rozšířit rozsah aplikací těchto technologií mimo výrobní linku akumulátorů a aplikovat je na všechny linky ve výrobních závodech elektromobilů Honda.

Tyto iniciativy konečně vyústí ve vyhrazený závod na elektromobily, který bude uveden do provozu v roce 2028 v Kanadě. Dosažením nejvyšší efektivity výroby na světě, včetně výrazného zvýšení míry využití kapacity a snížení fixních nákladů, se Honda snaží snížit celkové výrobní náklady přibližně o 35 % ve srovnání s konvenčními výrobními linkami se smíšeným tokem.

*3 Interní průzkum společnosti Honda

2.    Pokrok v celkovém provozu díky propojení dat v reálném čase

Kromě iniciativ v oblasti produktů, nákupu a výroby bude Honda dále rozvíjet všechny operace obchodu s automobily, tj. vše od plánování až po poprodejní služby, a to jejich propojením pomocí softwaru. Prostřednictvím dat získaných z originálních softwarově definovaných produktů mobility Honda je možné rychleji nabízet produkty, které mají přidanou hodnotu založenou na zkušenostech a jsou lépe přizpůsobeny každému jednotlivému zákazníkovi, a to za jakékoli situace. Například data o nejnovějších trendech na trhu a preferencích zákazníků získaná „na místě“ prodeje budou v reálném čase předávána zpět našim vývojovým a výrobním týmům, což umožní co nejrychleji dodávat produkty optimalizované tak, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků a trhu.

Kromě toho budou v reálném čase data o vozidle získaná prostřednictvím připojené funkce sdílena se servisními odděleními Honda, což společnosti Honda umožní stanovit a navrhnout optimální servisní nabídku pro zákazníky v reálném čase prostřednictvím vyhrazené aplikace Honda.

Nad rámec těchto příkladů díky neustálému propojování celého hodnotového řetězce s nejnovějšími údaji Honda vybuduje systém, který umožní rychlé a flexibilní reakce na náhlé změny na trhu s elektromobily.

3.    Strategie rozšiřování nabídky EV

Při přípravách na začátek období rozšíření elektrických vozidel v roce 2030 Honda strategicky uvede na celosvětový trh modely elektrických vozidel, zejména v rámci řady Honda 0. Navíc, pokud jde o hybridní elektrické modely, po kterých je na současném trhu silná poptávka, bude Honda dále zvyšovat výkon a globálně rozšiřovat nabídku.

Níže je uveden přehled plánů zavedení nových modelů,

<elektromobily>

ž Řada Honda 0 – globální řada elektromobilů

Modely řady Honda 0 budou poprvé představeny v Severní Americe v roce 2026 a poté budou uvedeny po celém světě. Do roku 2030 bude celosvětově uvedeno na trh celkem sedm různých modelů od malých po velké.

ž Nabídka elektromobilů v Číně

Do roku 2027 bude uvedeno celkem 10 modelů elektromobilů značky Honda a do roku 2035 Honda zajistí, že elektromobily budou představovat 100 % našich prodejů automobilů v Číně. Honda představila novou řadu elektromobilů „Ye Series“, která naváže na aktuálně dostupnou řadu e:N a dále rozšiří řadu EV v Číně.

ž Nabídka malých elektromobilů      

Počínaje modelem N-VAN e:, užitkovým minielektromobilem, který se začne prodávat v Japonsku letos na podzim, Honda postupně představí malé elektromobily v regionech, kde jsou poptávány. V této souvislosti uvede v roce 2025 modely osobních minielektromobilů a v roce 2026 také modely malých elektromobilů, které kladou důraz na „radost z jízdy“.

< Elektrifikace s použitím akumulátoru Honda Mobile Power Pack>

ž V roce 2024: Představení modelů elektrických motocyklů, které budou poháněny dvěma akumulátory MPP.

ž Ve fiskálním roce 2026 (fiskální rok končící 31. března 2026): Představení produktu pro mikromobilitu, který bude vybaven 4 akumulátory MPP, v Japonsku.

<Rozvoj modelů HEV>

ž Původní dvoumotorový hybridní elektrický systém Honda, systém e:HEV, a také platformy HEV budou zaktualizovány. Aktualizovaný systém e:HEV bude lehčí a účinnější a rovněž se zefektivní platformy, které bude sdílet více modelů. Dále se tak sníží spotřeba paliva a vozidla nabídnou vysoce kvalitní a vzrušující zážitek z jízdy.

ž Honda použije své vývojové technologie EV na hybridní elektrické modely a zavede systém elektrického pohonu všech kol (e-AWD), který využívá motor instalovaný v modelech EV. Ve srovnání s konvenčním mechanickým systémem pohonu všech kol systém e-AWD zvýší maximální výkon hnací síly a umožní citlivější a přesnější ovládání rozložení hnací síly. Systém e-AWD bude navíc díky využití kooperativního řízení spolu se systémem řízení pohybu dosahovat vynikajících jízdních vlastností a zároveň stabilizuje chování vozidla. Ve výsledku zákazníci získají jak klid, tak radost z jízdy.

Honda nabídne své další pokročilé hybridní modely velkému počtu zákazníků po celém světě. Zároveň bude dále posílena struktura našeho podnikání v oblasti produktů se spalovacími motory, kam patří hybridní elektrické modely, aby byly zajištěny stabilní zisky. Poté budou prostředky vytvořené podnikáním v oblasti produktů se spalovacími motory investovány do EV a dalších nových oblastí podnikání.

4.   Finanční strategie – Zajištění zdrojů k investování / alokace kapitálu

Aby Honda mohla plnit svou elektrifikační strategii, bude nezbytné ve správný čas strategicky investovat. Honda proto plánuje během 10letého období do roku 2030 investovat přibližně 10 bilionů jenů do zdrojů, přičemž očekává začátek období plnohodnotného rozšíření EV.

Níže je uveden rozpis investice ve výši 10 bilionů jenů:

ž   přibližně 2 biliony jenů na výdaje na výzkum a vývoj směřující k uvedení softwarově definovaných vozidel do praxe,

ž   přibližně 2 biliony jenů na investice a kapitálové příspěvky související se zřízením komplexních hodnotových řetězců EV na klíčových trzích, jako jsou USA, Kanada a Japonsko,

přibližně 6 bilionů jenů, z toho 3 biliony jenů na výdaje související s rozvojem a 3 biliony jenů na investice do oblastí souvisejících s naším přístupem Monozukuri (umění vytvářet věci), jako jsou:

-       oblast výroby, která zahrnuje výstavbu vyhrazených výrobních závodů na elektromobily nové generace,

-       elektrifikace motocyklů,

-       vývoj nových modelů elektromobilů,

-       investice do výroby lisovacích strojů.

Honda bude pečlivě posuzovat úroveň rozšíření elektrických vozidel na trhu a ve vhodnou chvíli bude pružně přijímat investiční rozhodnutí.

Finanční prostředky, které Honda vygeneruje, budou alokovány na 1) investice do zdrojů k zajištění našeho budoucího růstu a 2) návratnost pro akcionáře. Níže jsou uvedeny plány alokace kapitálu v celé společnosti.

Od roku 2021 do roku 2025 (fáze posílení obchodu s produkty se spalovacím motorem a investování do zdrojů pro podnikání v oblasti elektromobilů)

Honda vygeneruje provozní peněžní tok ve výši 12 bilionů jenů posílením svého podnikání v oblasti motocyklů a produktů se spalovacím motorem / HEV. Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi podnikání v oblasti elektromobilů, podnikání v oblasti produktů se spalovacím motorem / HEV, investice do nových oblastí a také stabilní a nepřetržité výplaty dividend.  Vzhledem k tomu, že Honda pokračuje v plánu zpětného odkupu vlastních akcií v hodnotě 780 miliard jenů během čtyřletého období od fiskálního roku 2022 do fiskálního roku 2025, aby co nejdříve dosáhla hodnoty P/B nad 1, zlepší se kapitálová efektivita, včetně optimalizace výše vlastního kapitálu nashromážděného z minulosti.

Od roku 2026 do roku 2030 (fáze plnohodnotného přechodu od produktů se spalovacím motorem na EV)

Honda se bude snažit vydělat stejný objem peněžních prostředků jako v období 2021–2025, a to zvýšením provozního peněžního toku pomocí nárůstu jednotkového prodeje motocyklů převážně v rozvíjejících se zemích a dalším zlepšením obchodní struktury podnikání v oblasti produktů se spalovacím motorem / HEV. Kromě toho Honda zlepší ziskovost svého podnikání v oblasti elektromobilů s cílem dosáhnout 5% výnosů z prodeje (ROS) a zvýšit prodej jednotek elektromobilů, aby zvýšila provozní peněžní tok. V obou případech se Honda bude snažit vygenerovat více finančních prostředků než v období 2021–2025.

Pokud jde o alokaci zdrojů, Honda dále urychlí své investice zdrojů v oblasti elektrifikace a softwaru, aby zajistila růst podnikání v oblasti elektromobilů. Honda bude zároveň pokračovat ve stabilních a nepřetržitých výplatách dividend a urychlených zpětných odkupech akcií za účelem zajištění návratnosti pro akcionáře.

Pokud jde o dividendy, Honda plánuje vyplatit více než 1,3 bilionu jenů za fiskální roky 2022–2026 a více než 1,6 bilionu jenů za fiskální roky 2027–2031. Tyto částky vyplácených dividend naznačují náš záměr vyplácet dividendy stabilně a nepřetržité bez snížení výše dividendy na akcii, a to i v případě kolísání krátkodobých zisků v důsledku probíhajících počátečních investic, které budou během transformačního období nezbytné.

Honda maximalizuje generování finančních prostředků z dosud vybudované příjmové základny i z nových oblastí růstu. Přitom bude usilovat jak o odvážné investice pro budoucí růst, tak o spolehlivé výnosy pro akcionáře.