Společnost Honda oznamuje vytvoření startupu Striemo

13. června 2022

Společnost Striemo představí nový cenově dostupný elektrický produkt pro mikromobilitu.

TOKYO, Japonsko, 13. června, 2022 – společnost Honda Motor Co., Ltd. dnes oznámila vytvoření společnosti Striemo Inc., druhého podniku vzniklého v rámci programu IGNITION, který společnost Honda používá k zakládání nových podniků.

Společnost Striemo Inc. vyvíjí tříkolový elektrický produkt pro mikromobilitu, který je určen pro přepravu jedné osoby a také nese název „Striemo“. Výrobek je vybaven originálním mechanismem na podporu udržování rovnováhy, který umožňuje stabilní jízdu s menší pravděpodobností pádu v různých rychlostech, od rychlosti chůze po rychlost jízdy na kole. Striemo se má začít prodávat v Japonsku do konce tohoto roku a v Evropě v roce 2023.

Oficiální webové stránky společnosti Striemo Inc. : URL: https://www.striemo.com/ (japonsky/anglicky)

<Základní vlastnosti produktu Striemo>

Díky své konstrukci, která umožňuje uživateli spontánně držet rovnováhu, Striemo umožňuje stabilní jízdu s menší pravděpodobností pádu v různých rychlostech, od rychlosti chůze po rychlost jízdy na kole. Tuto jedinečnou konstrukci umožňuje precizní provedení, kde je vyvážení těžiště vypočítáno na jednu desetinu milimetru, a originální mechanismus na podporu udržování rovnováhy, který byl vyvinut pro Striemo.

Jak dodává Yotaro Mori, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Striemo Inc.:

„Mobilita je zábavná mimo jiné díky objevování a překonávání výzev. Vyvinul jsem Striemo na základě své touhy přinést tuto zábavu většímu počtu lidí a záliby v řešení výzev při vytváření dopravních prostředků, které umožní komukoliv přesouvat se z místa na místo spontánněji, jako když si obujete boty a jdete ven. Striemo je nový produkt mobility vyvinutý s využitím know-how, které jsem nasbíral díky svým zkušenostem při vývoji motocyklů ve společnosti Honda. Mým cílem je učinit Striemo jedním z nejčastěji používaných produktů mobility v každodenním životě lidí na celém světě a vytvořit lepší svět, kde si lidé užívají svobodu pohybu.

Shinji Aoyama, hlavní porotce programu IGNITION, 

vrchní výkonný ředitel společnosti Honda Motor Co., Ltd., k tomu říká:

„Společnost Honda má mnoho zaměstnanců se zápalem pro řešení výzev. Pan Mori je jedním z těch, kteří mají silnou touhu pomáhat lidem a být prospěšní společnosti kdykoli to jde. Prostřednictvím našeho programu IGNITION společnost Honda podpoří pana Moriho v realizaci jeho touhy a zdolání nové výzvy, kterou je zahájení vlastního podnikání. Společnost Honda bude i nadále urychlovat iniciativy otevřených inovací a přinášet svěží myšlenky do rozvoje našeho podnikání.“

Otevřené inovační iniciativy společnosti Honda

Od svého založení si společnost Honda vždy cenila originálních technologií a nápadů a v různých případech se zapojila do otevřených inovací s cílem využít tyto technologie a nápady k řešení společenských problémů a vytváření nových hodnot pro své zákazníky a společnost.

  Otevřený inovační program Honda Xcelerator*1

Honda Xcelerator je otevřený inovační program určený k usnadnění spolupráce mezi startupy a společností Honda. Program vede společnost Honda Innovations Inc. se sídlem v Silicon Valley v USA. Prostřednictvím tohoto programu společnost Honda spolupracuje s řadou podniků v oblasti pokročilých technologií po celém světě. Společnost Honda se snaží vytvářet nové hodnoty a přispívat k řešení společenských problémů začleněním externích znalostí/pohledů a spoluvytvářením inovací s dalšími společnostmi a institucemi.

  O programu IGNITION k zakládání nových podniků

IGNITION je program společnosti Honda k zakládání nových podniků, který formuje originální technologie, nápady a návrhy pracovníků společnosti Honda a přispívá tak k řešení společenských problémů a vytváření nových hodnot pro zákazníky a společnost. Tento program byl zahájen v roce 2017. V roce 2020 byla do programu přidána možnost založit nový podnik, aby bylo možné co nejdříve realizovat nápady v reálném světě. V roce 2021 byla jako první podnik ý v rámci programu IGNITION založena společnost Ashirase, Inc.*2.

Základní vlastnosti programu IGNITION

    Všichni zaměstnanci na plný úvazek, kteří pracují pro provozy společnosti Honda v Japonsku, mohou předkládat nabídky bez ohledu na dobu jejich zaměstnání a divizi, ve které působí.

    Nápady, které projdou závěrečným hodnocením, budou komercializovány v rámci společnosti nebo prostřednictvím startupu.

    Rozhodnutí o komercializaci se v zásadě přijímá do 6 měsíců, během nichž se vytvoří pracovní tým složený z interních specialistů, který podpoří jednotlivé navrhovatele.

    Každému navrhovateli poskytne v průběhu celého procesu hodnocení poradenství a podporu společnost obchodující s rizikovým kapitálem.

    S cílem zajistit nezávislost startupu je poměr kapitálového příspěvku společnosti Honda omezen na maximálně 20 %.

*1 Další informace o programu Honda Xcelereator naleznete na stránkách: https://xcelerator.hondainnovations.com

*2 Společnost Ashirase, Inc. vyvinula navigační systém v obuvi „Ashirase“, který pomáhá osobám se zrakovým postižením při chůzi. Cílem společnosti je zahájit prodej navigačního systému Ashirase do 31. března, 2023.

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Ashirase: https://www.ashirase.com/(japonsky)