Smlouva o financování

Jak uzavřete smlouvu o financování

Velice jednoduše, zajděte k Vašemu prodejci a vezměte si s sebou tyto doklady:

Podnikatelé

  • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  • Osvědčení o registraci plátce DPH (kopie)
  • Občanský průkaz
  • plnou moc k podpisu smlouvy, nejste-li majitelem nebo jednatelem firmy

U nestandardních obchodních případů budete požádáni o doložení Vaší ekonomické situace a o vyplnění Žádosti o financování, osoby vedoucí daňovou evidenci doloží: Výkaz o majetku, Výkaz o příjmech a výdajích za poslední dvě uzavřená účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední dvě uzavřená účetní období (vždy kopie) osoby vedoucí podvojné účetnictví doloží: Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období a aktuální výkazy v běžném roce, případně daňová přiznání za poslední uzavřené účetní období (vždy kopie)

Soukromé osoby

  • Platný občanský průkaz
  • Druhý doklad totožnosti - rodný list, cestovní pas, ŘP, zbrojní pas

U nestandradních obchodních případů budete požádáni o doložení Vaší ekonomické situace a o vyplnění Žádosti o financování: Potvrzení zaměstnavatele o výši měsíčního příjmu nebo výplatní pásky za poslední tři měsíce a výpisy z účtu, na který je výplata zaměstnavatelem pravidelně zasílána, případně potvrzené daňové přiznání.