Detailní záběr motoru Honda ve voze F1.

Seznamte se s modelem RA619H

Hybridní pohonná jednotka v sobě snoubí výkon zážehového motoru s interním spalováním se systémy rekuperace energie. Je nesmírně výkonná a vysoce účinná, je skutečným srdcem i duší moderního závodního vozu formule 1.

Posunout

Pokročilé hybridní elektrické systémy důmyslně recyklují energii vytvořenou brzdami a výfukovými plyny. Řešení, jež vznikají díky optimalizaci výkonu pomocí těchto pokročilých úspor, posouvají inovaci ze závodního okruhu přímo na řadu silničních vozů Honda.

Níže se zaměříme na jednotlivé prvky a na to, jak zásadní roli sehrávají u současných pohonných jednotek.

3D CAD model motoru

V6 ICE

Zde začíná každý závod. Aktuální předpisy specifikují 6válcový motor o objemu 1 600 cc s válci rozdělenými do dvou řad po třech, zarovnanými do písmene V. Používané palivo je přísně regulováno a je v podstatě podobné tomu, které lze zakoupit na čerpacích stanicích pro silniční vozy.

3D CAD model turbodmychadla

TURBODMYCHADLO

Současné motory s interním spalováním používají také turbodmychadlo, takže kromě elektrického výkonu, který motoru dodává hybridní systém, zde působí další výkon z turbodmychadla. To funguje tak, že horké plyny z výfuku motoru používá k rotaci kompresoru, čímž se zvyšuje přívod směsi vzduchu a paliva do motoru. Spalování paliva potřebuje kyslík – a úsporné spalování paliva má ještě větší nároky, zejména platí-li omezení na 110 kg paliva na závod. Jednoduše řečeno, naše turbodmychadlo motoru pomáhá „dýchat“ rychleji – otáčí se totiž asi 100 000krát za minutu.

Turbodmychadlo využívají rovněž systémy MGU-H a MGU-K.

3D CAD model motorgenerátoru Kinetic

MGU-K

Motorgenerátor Kinetic (MGU-K) patří k nejkomplikovanějším součástkám pohonné jednotky F1. Hraje několik rolí.

Brzdění vozu formule 1 vytváří ohromné množství tepla. Je tak intenzivní, že brzdové destičky červenají pod náporem energie, kterou musí vstřebat. MGU-K pracuje při teplotách přes 500 stupňů Celsia, dokáže tuto energii pojmout a obnovit ji na elektřinu, již lze uložit do systému pro akumulaci energie.

3D CAD model generátoru MGU-K

MGU-K

Model MGU-K není jen generátor, ale vydává také energii ze systému pro akumulaci energie do pohonu, čímž vozu v případě potřeby dodá dodatečný výkon až 160 koní. Tuto energii lze rovněž vyslat do modelu MGU-H, a posílit tak turbodmychadlo.

 

3D CAD model generátoru MGU-K

MGU-H

Motorgenerátor Heat (MGU-H) využívá k pohonu generátoru teplo z výfukových plynů vozu – stejně jako MGU-K využívá energii. Tuto převedenou energii lze vyslat přímo do systému pro akumulaci energie nebo do motorgenerátoru MGU-K.

Motorgenerátor MGU-H dokáže fungovat obousměrně. Dokáže energii vysát nebo ji naopak vrátit. Primárně podporuje turbodmychadlo. Pomáhá nabrat rychlost kompresoru, když opakovaně sešlapujete plynový pedál, čímž se minimalizuje prodleva turbodmychadla a maximalizuje výkon.

 

3D CAD model motorgenerátoru

SYSTÉM PRO AKUMULACI ENERGIE

Systém pro akumulaci energie je speciální baterie specifická pro každou pohonnou jednotku vozu formule 1. Ukládá v sobě elektřinu získanou ze systémů MGU-K a MGU-H.

Vzhledem k tomu, že elektrickou energii vytvářejí extrémní síly vznikající jednak při brzdění a jednak z tepla z výfukových plynů, jedná se o důležitý zdroj energie. Ukládání obnovené energie ve voze je nutností, aby mohla být využita, když bude potřeba. Maximální množství energie, které lze ze systému pro akumulaci energie na zadní kola vypustit během jednoho kola, činí 4 MJ. Tím se získá zhruba 30 sekund výkonu na kolo navíc.

Bez systému pro akumulaci energie bychom neměli hybridní vozy, kterými dnes jezdíme.

3D CAD model systému pro akumulaci energie

ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA

Elektronická řídicí jednotka pohonných jednotek kontroluje a řídí elektrické prvky pohonných jednotek, a to milionkrát za sekundu. Je velmi důležité zajistit, aby měl řidič ve správný čas v závodě správné množství výkonu. Řídicí jednotka (ECU) řídí vstup, výstup a vytváření energie, a tak umožňuje vytváření energie pro celou jednotku.

3D CAD model ECU