Honda / Story Stream / Podmínky

Odpovědí #Yeshonda:

  1. Neodvolatelně udělujete společnosti Honda a společnostem z její skupiny, zástupcům a spolupracovníkům svolení k použití obsahu na dobu neurčitou a po celém světě pro komerční použití v jakýchkoli médiích, včetně (bez omezení) tištěných a digitálních brožur, grafických prvků maloobchodních prodejen, článků v tisku, offline a online reklamy, placených médií, sociálních médií, tištěných médií, e-mailů, webových stránek, digitálních obrazovek, interních a externích akcí, filmu, videa, kabelové a vysílací televize a internetu.
  2. Souhlasíte s tím, že společnost Honda a společnosti z její skupiny, zástupci a spolupracovníci vám nemusí připisovat obsah, pokud není písemně dohodnuto jinak mimo tyto podmínky.
  3. Společnost Honda může obsah upravovat, měnit nebo pozměňovat podle svého uvážení bez vašeho souhlasu.
  4. Souhlasíte s tím, že vám ani třetí straně nebude za použití obsahu poskytnuta žádná forma platby.
  5. Souhlasíte s tím, že svůj souhlas s použitím obsahu společností Honda nemůžete následně odvolat, s výjimkou případů, kdy mohou být na požádání odstraněny osobní údaje z důvodu dodržování zákonů na ochranu osobních údajů.
  6. Tím, že společnosti Honda udělíte svolení k použití obsahu, prohlašujete a zaručujete se společnosti Honda, že:

a) jste vlastníkem obsahu, včetně všech myšlenek, obrázků, textů a práv duševního vlastnictví obsažených v obsahu, nebo pokud nejste vlastníkem těchto práv, jste již získali povolení od vlastníka těchto práv a máte oprávnění udělit společnosti Honda povolení k použití obsahu, jak je stanoveno v těchto podmínkách;

b) jste získali souhlas všech osob, které poskytly výkon jako součást obsahu, a že ani vy, ani žádná třetí strana nebudete uplatňovat žádné morální právo způsobem, který by byl v rozporu s právy, která společnosti Honda udělujete k použití obsahu, jak je stanoveno v těchto podmínkách;

c) nic v obsahu nebude pravděpodobně považováno za hanlivé, obscénní nebo ohrožující jakoukoli třetí stranu;

d) jste starší 18 let a máte právo uzavřít tuto smlouvu.

7.  Obsah může obsahovat informace o vás nebo identifikovatelných osobách, které představují osobní údaje podle platných zákonů. Souhlasem s těmito podmínkami dáváte společnosti [Honda] souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro účely zde uvedené.

8. Pokud se v obsahu objeví jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, zaručujete, že jste získali také její souhlas se zpracováním těchto osobních údajů.

9. Společnost Honda bude zpracovávat osobní údaje obsažené v obsahu nebo jinak poskytnuté v souvislosti s používáním obsahu v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde:

[Oznámení o ochraně osobních údajů | Oficiální webové stránky | Honda Česká republika].

Odpovědí #Yeshonda potvrzujete, že jste si výše uvedené podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

Uchovávání dat

Vaše údaje budou společnostmi Honda a Story Stream uchovávány z důvodu dodržování předpisů po dobu 7 let od data, kdy odpovíte #yeshonda.

EXTERNÍ

10. Společnost Honda je správcem vašich osobních údajů a jednotlivci mohou získat další informace nebo uplatnit svá zákonná práva tak, že se obrátí na adresu DPM-UK@honda-eu.com.

Společnost Story Stream rovněž využívá služeb poskytovatelů služeb, kteří jí pomáhají se zpracováním osobních údajů, včetně společnosti Qubeeo Ltd. (pod obchodním názvem Story Stream) se sídlem ve Velké Británii, která poskytuje služby spojené s péčí o obsah, hostingem, prezentací a analýzou.