Honda, X-ADV, displej

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pokud svůj dotaz najdete níže, kliknutím si zobrazte odpověď, nebo vyjádřete svůj zájem a kontaktujte nás pro další podrobnosti.

O aplikaci Honda RoadSync

Q. Co je to Systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda?

Díky systému hlasového ovládání chytrého telefonu Honda můžete svůj chytrý telefon ovládat hlasem a pomocí spínače na rukojeti řídítek – stačí propojit chytrý telefon a motocykl prostřednictvím funkce Bluetooth. Nainstalujte si aplikaci Honda RoadSync do chytrého telefonu a systém můžete začít používat.

Q. Co je to Honda RoadSync?

Honda RoadSync je aplikace určená pro chytré telefony, která spojí chytrý telefon s motocyklem. Díky ní můžete používat systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda.

Q. Jaké funkce má aplikace Honda RoadSync?

Aplikace Honda RoadSync poskytuje během jízdy na motocyklu řadu skvělých funkcí, včetně navigace, zasílání zpráv, handsfree volání, hudby a také předpovědi počasí pro aktuální polohu i cílovou destinaci. Aktualizovány budou i funkce, které lze používat mimo jízdu.

Q. Co je k používání systému hlasového ovládání chytrého telefonu Honda potřeba?

Potřebujete kompatibilní motocykl a aplikaci Honda RoadSync nainstalovanou v chytrém telefonu. Potřebujete také sluchátka Bluetooth vhodná pro jízdu na motocyklu. Další informace o této problematice získáte od některého z našich obchodních zástupců Honda u místního dealera, který vám ochotně pomůže.

* Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, potřebujete sluchátka s audio vstupem.

Q. Se kterými sluchátky je kompatibilní? Doporučuje Honda nějaká sluchátka?

Vyberte sluchátka, která jsou kompatibilní s vaším chytrým telefonem. Obraťte se na obchodního zástupce u místního dealera Honda.

Q. Pořídil jsem si model, který není kompatibilní se systémem hlasového ovládání chytrého telefonu Honda. Mohu funkci přidat později?

Společnost Honda neprodává systém hlasového ovládání chytrého telefonu Honda pro dodatečnou montáž.

Q. Ve kterých zemích můžu aplikaci Honda RoadSync používat?

Další informace naleznete na této stránce https://global.honda/voice-control-system/

Q. Ve kterých jazycích existuje podpora?

Aplikace Honda RoadSync aktuálně podporuje více než 20 jazyků. Viz „Jazyk aplikace“ v pokročilém nastavení aplikace Honda RoadSync.

Pouze systém Android: Podporovaný jazyk pro zvukový odposlech závisí na technologii převodu textu na řeč v chytrém telefonu. Výchozí modul je Google TTS. Jazyk odposlechu můžete změnit v pokročilém nastavení „Jazyk převodu textu na řeč“ aplikace Honda RoadSync.

Q. Je aplikace Honda RoadSync kompatibilní s telefony iPhone (iOS)?

Honda RoadSync je nyní kompatibilní s telefony iPhone (novějšími než iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE) se systémem iOS™ od verze 14.

Instalace aplikace Honda RoadSync

Q. Kde si mohu stáhnout Honda RoadSync?

Aplikaci Honda RoadSync si můžete stáhnout z obchodu App Store pro zařízení se systémem iOS™ nebo z obchodu Google Play pro zařízení se systémem Android™.

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honda.ms.dm.sab)

(https://apps.apple.com/in/app/honda-roadsync/id1575345943)

Q. Se kterými modely chytrých telefonů / operačních systémů je aplikace Honda RoadSync kompatibilní?*

Honda RoadSync je nyní kompatibilní s telefony iPhone (novějšími než iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE) se systémem iOS™ od verze 14, případně s telefony se systémem Android™ 8.0 nebo novějším a technologií Bluetooth BLE 4.2 nebo novější.

Chcete-li potvrdit, zda aplikace podporuje váš chytrý telefon, vyberte ikonu zobrazenou níže podle vašeho chytrého telefonu.

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honda.ms.dm.sab)

(https://apps.apple.com/in/app/honda-roadsync/id1575345943)

*  Kompatibilní modely chytrých telefonů mohou záviset na aktualizacích operačního systému.

*  Společnost Honda netestovala všechny modely chytrých telefonů.

Q. Je aplikace Honda RoadSync zpoplatněná?*

Aplikaci Honda RoadSync si můžete stáhnout a používat zdarma.

* Poplatky se mohou vztahovat na využitá data na chytrém telefonu a používání hudebních aplikací připojených k aplikaci Honda RoadSync.

Připojení aplikace Honda RoadSync

Q. Jak se mohu připojit přes Bluetooth?

Přečtěte si stručného průvodce https://global.honda/voice-control-system/en-top.html#qs

Q. Musím si v aplikaci Honda RoadSync nastavit vlastní ID?

Pro úvodní přihlášení do aplikace potřebujete Apple ID nebo účet Google.

Q. Proč musím aplikaci udělit různá oprávnění?

Aplikace Honda RoadSync potřebuje různá oprávnění pro přístup k datům a práci s nimi, stejně jako k funkcím informačního a zábavního systému, jako je například navigace, hlasové hovory, zasílání zpráv a hudba. V případě, že příslušná oprávnění neudělíte, nebudou tyto funkce k dispozici. Pokud jde o „přístup k poloze zařízení“, důvodem, proč je třeba „Povolit po celou dobu“, je to, že aplikace Honda RoadSync funguje na pozadí, i když je chytrý telefon zamčený.

Q. Lze připojit více chytrých telefonů současně? Kolik chytrých telefonů může být připojeno?

K jednotce Bluetooth v motocyklu může být vždy připojen jeden chytrý telefon. Chcete-li připojit chytré telefony, které nebyly zaregistrovány v jednotce Bluetooth v motocyklu, nejprve obnovte nastavení Bluetooth v motocyklu.

Použití aplikace Honda RoadSync

Q. Mohu si během používání aplikace Honda RoadSync zobrazit obrazovku chytrého telefonu?

Vyjádřete svůj souhlas s bezpečnostním upozorněním na displeji. Poté si můžete zobrazit obrazovku chytrého telefonu, který je k motocyklu připojen pomocí funkce Bluetooth. 

Q. Jak mohu ovládat spínače na rukojeti, abych mohl používat Honda RoadSync?

Podívejte se na tréninkový režim aplikace Honda RoadSync.

Q. Má aplikace Honda RoadSync funkci rozpoznávání hlasu?

Ano, má. Chcete-li v aplikaci RoadSync používat rozpoznávání hlasu, musíte si připravit sluchátka se zvukovým vstupem/výstupem.

* U aplikace pro systém iOS jsou některé funkce rozpoznávání hlasu omezené kvůli omezením systému iOS.

Q. Spínač na rukojeti řídítek neaktivuje aplikaci.

Nejprve zkontrolujte připojení Bluetooth.

U s přístrojovými panely TFT existují dva typy režimů přístroje: „Režim Honda RoadSync“ a „Výchozí režim“. Po připojení k aplikaci Honda RoadSync se přístroj automaticky přepne do „Režimu Honda RoadSync“. Podržením pravého tlačítka na řídítkách se přepnete do „Výchozího režimu“. Podržením levého tlačítka na řídítkách se přepnete do „Režimu Honda RoadSync“. Tyto funkce jsou popsány v tréninkovém režimu v aplikaci.

Q. Na jaké místo mám chytrý telefon umístit?

Abyste zajistili bezpečnost a zabránili pádu telefonu, nenechávejte chytrý telefon na motocyklu a mějte ho u sebe. Chytrý telefon využívá bezdrátového připojení pomocí funkce Bluetooth. Můžete jej tedy ovládat hlasem nebo pomocí spínače na rukojeti řídítek.

Q. Jaké příkazy lze použít pomocí funkce rozpoznávání hlasu?

Pouze systém Android: Pomocí rozpoznávání hlasu můžete vyhledávat cíle, kontakty a vkládat zprávy. Neexistují žádné hlasové příkazy.

Pouze systém iOS: Funkci rozpoznávání hlasu lze kvůli omezením systému iOS použít pouze pro zadávání textu hlasem při vyhledávání cíle.

Q. Jaké navigační aplikace jsou podporovány?

Mapy Google jsou pro navigaci podporovány pouze pro systém Android. 

V systému iOS poskytuje navigační službu, která je k dispozici v aplikaci, společnost HERE Technologies. 

Q. Je na TFT měřiči zobrazena podrobná navigace?

Z bezpečnostních důvodů se navigace od křižovatky ke křižovatce nezobrazuje. Navigační pokyny jsou k dispozici formou odposlechu.

Q. Mohu pro volání používat aplikace třetích stran (WhatsApp, LINE atd.)?

Pro systém Android:

Prostřednictvím aplikace Honda RoadSync nelze provozovat aplikace třetích stran pro volání. Volat můžete pomocí výchozí aplikace pro hovory.

Pro systém iOS:

Uskutečnění hovoru není podporováno z důvodu omezení systému iOS.

Q. Jaké aplikace pro zprávy lze použít?

Pro systém Android:

Viz „Výběr podporovaných aplikací pro zprávy“ v pokročilém nastavení.

Pro vytváření nových zpráv jsou podporovány pouze SMS. Na přijatou zprávu můžete odpovědět pomocí podporovaných aplikací pro zprávy.

Pro systém iOS:

Viz „Výběr podporovaných aplikací pro zprávy“ v pokročilém nastavení.

Kvůli omezením systému iOS je k dispozici pouze funkce přečtení přijatých zpráv.

Q. Jak mohu změnit nastavení upozornění aplikace pro zprávy?

Aplikaci pro zprávy můžete změnit v pokročilém nastavení aplikace Honda RoadSync. Ve výběru nastavení se zobrazí všechny podporované aplikace pro zprávy nainstalované v chytrém telefonu. Vybrané aplikace pro zprávy vás budou během jízdy upozorňovat na nové zprávy. Viz část „Jaké aplikace pro zprávy lze použít?“ výše.

Q. Jaké hudební aplikace lze použít?

Můžete použít níže uvedené hudební aplikace.

Amazon Music, Apple Music, Deezer, Player FM, Poweramp, Samsung Music, SoundCloud, Spotify, TuneIn Radio, VLC, YouTube Music, Mp3 Player (systém iOS je kompatibilní pouze s aplikací Apple Music).

Q. Jak mohu změnit hudební aplikaci používanou v aplikaci Honda RoadSync?

Pouze systém Android: Hudební aplikaci můžete změnit v pokročilém nastavení aplikace Honda RoadSync. Všechny podporované hudební aplikace nainstalované v chytrém telefonu se zobrazí jako volby k výběru.

Pouze systém iOS: Zařízení jsou kompatibilní pouze s aplikací Apple Music.

Q. Mohu úplně ztlumit zvuk?

Hlasitost můžete úplně ztlumit podržením tlačítka na spínači na rukojeti řídítek. Opětovným podržením tohoto tlačítka ztlumení zrušíte.

Q. Co je historie výletů?

Během jízdy se vaše historie automaticky zaznamenává a můžete se na ni podívat později.

Q. Které funkce lze používat bez sluchátek?

Svůj chytrý telefon a motocykl můžete připojit přes Bluetooth, zobrazit pokyny k obsluze v tréninkovém režimu, přidávat oblíbené položky a upravovat nastavení aplikace. Pokud jde o signalizaci přístroje, při přijetí nové zprávy nebo hovoru se na přístroji zobrazí kontrolka. Protože je aplikace Honda RoadSync určena pro hlasové pokyny a odposlech, doporučuje společnost Honda používat aplikaci s vhodnými sluchátky.

*V případě systému iOS lze funkce volání ovládat pouze s kompatibilními sluchátky. 

Q. Které funkce lze používat, pokud není na chytrém telefonu dostupné připojení k internetu?

I bez připojení k internetu můžete chytrý telefon a motocykl připojit přes Bluetooth, měnit nastavení aplikací, přehrávat místní hudbu a měnit hlasitost. Funkce, které vyžadují připojení k internetu, však fungovat nebudou.

Q. Mohu nastavit, aby nedocházelo k automatickému připojení přes Bluetooth?

Pro systém Android: V rozšířeném nastavení aplikace Honda RoadSync nastavte možnost „Automatické spuštění Bluetooth“ na hodnotu OFF (Vypnuto).

Pro systém iOS: S automatickým spuštěním Bluetooth nesouvisí žádné nastavení.

Q. Jaký je v nastavení jazyka rozdíl mezi „Jazykem zvukového odposlechu“ a „Jazykem aplikace“?

Pro systém Android: „Jazyk aplikace“ značí jazyk, který aplikace používá na obrazovce. „Jazyk zvukového odposlechu“ značí jazyk hlasového odposlechu. Zkontrolujte obě nastavení, protože vaše požadavky týkající se jazyka zvukového odposlechu mohou být k dispozici i tehdy, když daný jazyk není k dispozici jako jazyk aplikace.

Pro systém iOS: Neexistuje žádná položka nastavení týkající se „Jazyka zvukového odposlechu“ a „Jazyka aplikace“.

Q. Jak lze zjistit verzi aplikace?

Verzi aplikace můžete zkontrolovat v pokročilém nastavení aplikace Honda RoadSync.

Q. Jak mohu aplikaci Honda RoadSync vypnout?

Pro systém Android: Pokud máte zapnutou funkci automatického připojení / odpojení (ON) (výchozí nastavení: ON), aplikace se automaticky vypne, jakmile je motocykl vypnutý a přeruší se připojení přes Bluetooth. Pokud vypínáte z obrazovky aplikace, vyberte v Rychlých nastaveních možnost Vypnout.

Pro systém iOS: V aplikaci není nabídka vypnutí. Aplikace se automaticky vypne, jakmile je motocykl vypnutý a přeruší se připojení přes Bluetooth.

Poruchy a jejich odstranění

Q. Neslyším žádný zvuk.

Ztlumili jste hlasitost? Pokud ano, můžete ztlumení zrušit podržením tlačítka na spínači na rukojeti řídítek.

Q. Zvuk je slabý, jak mohu zvýšit hlasitost?

Ujistěte se, že je úroveň hlasitosti chytrého telefonu a sluchátek Bluetooth nastavena podle potřeby.

Q. Zvuk hlasové odezvy je tišší než ostatní zvuky.

Pouze systém Android: Pokud jste již nastavili hlasitost na 100 % a stále špatně slyšíte odposlech z aplikace, můžete zvýšit hlasitost převodu textu na řeč v chytrém telefonu v nastavení telefonu v části „Usnadnění“ (ve vyhledávacím řádku nastavení chytrého telefonu vyhledejte položku „Převod textu na řeč“, najděte položku „Zesílit hlasitost řeči“ a aktivujte ji).

(např.: Pixel4) Nastavení > Usnadnění > Výstup převodu textu na řeč > Klepněte na ozubené kolečko Nastavení vedle položky Preferovaný modul > Zesílit hlasitost řeči (zapnuto/vypnuto)

Q. Převod textu na řeč nefunguje.

Pouze systém Android: V chytrém telefonu Samsung je jako výchozí vybrán mechanismus převodu textu na řeč Samsung, což může být příčinou. Zkuste místo toho použít převod textu na řeč od společnosti Google změnou nastavení v aplikaci Honda RoadSync.

Q. Poměr rozpoznávání hlasu není dobrý.

Záleží na vašem prostředí. Chcete-li zlepšit rozpoznávání hlasu, vyzkoušejte následující postup,

 - Zkuste zvýšit úroveň hlasitosti svých pokynů.

 - Pokuste se mluvit po pípnutí, které oznamuje čas spuštění rozpoznávání hlasu.

 - Zkontrolujte nastavení jazyka a nastavte jazyk, kterým mluvíte.

 - Mikrofon sluchátek může ovlivnit vítr. Zkuste změnit polohu mikrofonu nebo použijte celoobličejovou helmu.

 - Snažte se používat sluchátka s kvalitním mikrofonem.

Q. Neslyším zvukový signál pro spuštění rozpoznávání hlasu.

Pouze systém Android: Zkontrolujte „Hlasitost vyzvánění“ v nastavení hlasitosti chytrého telefonu. Pípání se ovládá pomocí „Hlasitost vyzvánění“ a ostatní funkce se ovládají pomocí „Hlasitosti médií“.

Pouze systém iOS: Potvrďte hlasitost systému pro použití textového vstupu pro vyhledávání cíle.

Q. Rozpoznávání hlasu nefunguje.

Pouze systém Android

Potvrďte níže:

- Vyzkoušejte jinou službu rozpoznávání hlasu, například Google Assistant.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka Bluetooth správně připojena a zda je povolen mikrofon. 

- Zkuste odpojit sluchátka Bluetooth a zjistit, zda rozpoznávání hlasu funguje prostřednictvím mikrofonu chytrého telefonu. 

- Výkon rozpoznávání hlasu může být ovlivněn hlukem větru při jízdě. Zkuste používat celoobličejovou helmu, abyste se vyhnuli hluku větru.

Q. Předčítají se nahlas informace o počasí, které nesouvisí s aktuální polohou.

Pokud chcete zjistit počasí s cílem nastaveným v „Navigaci“, budete dostávat oznámení o počasí ve zvoleném cíli. Pokud zrušíte funkci „Navigace“, budete dostávat oznámení o počasí ve vaší aktuální poloze.

Q. Počasí se zřejmě nenačítá.

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Zkuste použít jiné aplikace, které vyžadují připojení k síti, abyste zjistili, zda jste online.

Q. Při použití funkce hlasového vyhledávání pro navigaci se mi zobrazil text „Žádný výsledek“.

Název cíle nemusí být pro vyhledávání k dispozici. Zkuste jiný cíl.

Q. Při hledání navigace v okolí se mi zobrazil text „Žádný výsledek“.

Může se stát, že název cíle nebude k dispozici pro vyhledávání. Zkuste jiný cíl.

Q. Proč při pokusu o nastavení cíle dojde k chybě navigace?

Pouze systém Android: Aktualizujte aplikaci Mapy Google na verzi 10.65.2 nebo vyšší. V případě operačního systému Android 7.1.1, je možné, že navigační funkci nebude možné použít. Zkontrolujte verzi operačního systému Android a pokud je verze 7.1.1, aktualizujte operační systém Android na verzi 7.1.2 nebo novější. 

Q. Nelze přehrát hudba.

Na obrazovce nastavení aplikace vyberte hudební aplikaci Honda RoadSync a ujistěte se, že hudební aplikace může začít hrát na pozadí. Pokud hudba není připravena k přehrávání ve zvolené aplikaci, spusťte aplikaci, aby ji bylo možné přehrát, a poté ji ovládejte prostřednictvím aplikace Honda RoadSync.

Q. Došlo k „Chybě sítě“.

Ujistěte se, že je váš chytrý telefon online, a vyzkoušejte jiné aplikace, které vyžadují připojení k síti, abyste zjistili, zda jste online.

Q. Aplikace zamrzla.

Pouze systém Android: Zkuste „Vynutit zastavení“ aplikace. Níže je uveden postup potřebný k vynucenému zastavení.

1. Podržte ikonu aplikace v seznamu aplikací chytrého telefonu.

2. Otevřete „Informace o aplikaci“.

3. Vyberte „Vynutit zastavení“.

Pouze systém iOS: Zavřete aplikaci a znovu ji otevřete.

Q. Aplikace Honda RoadSync nefunguje.

Kontaktujte náš tým podpory – contact@honda-roadsync.com

Q. Nemohu vyřešit problém, i když jsem si přečetl často kladené dotazy.

Kontaktujte náš tým podpory – contact@honda-roadsync.com

Q. Našel jsem chybu.

Kontaktujte náš tým podpory – contact@honda-roadsync.com

Různé

Q. Co mám dělat, když se přestěhuji do jiné země?

O změnu země, ve které máte bydliště, požádejte v části „Změnit zemi bydliště“ podpory aplikace.

Q. Ukládají se v motocyklu nějaké osobní údaje?

Do motocyklu se neukládají žádné osobní údaje.

Q. Existuje riziko úniku osobních údajů v případě, že motocykl prodám?

Vzhledem k tomu, že se do motocyklu neukládají žádné osobní údaje, není jejich únik možný.

Q. Jak mohu vymazat data svého účtu aplikace Honda RoadSync?

Informujte nás prostřednictvím funkce podpory v aplikaci. Zpracujeme a dokončíme odstranění vašeho účtu.

Q. Jak mohu zveřejnit údaje o svém účtu aplikace Honda RoadSync?

Kontaktujte náš tým podpory – contact@honda-roadsync.com