Bezpečná jízda

Ačkoliv nelze zajistit úplnou ochranu, používání správné výstroje může snížit riziko vážného poranění jezdce na minimum, pokud by během jízdy došlo k nehodě.

Užijte si jízdu a hlavně dávejte pozor

Není samozřejmě možné vás upozornit na všechna rizika spojená s provozem a jízdou na motocyklu. Většinou se musíte spolehnout na svůj vlastní úsudek.

Vždy používejte schválenou motocyklovou helmu, ochranu očí, boty, rukavice, dlouhé kalhoty a správnou motorkářskou kombinézu. Vždy se vyplatí investovat do kvalitního motorkářského oblečení a výstroje. Poskytne vám nejen lepší ochranu při nehodě, ale také před nepříznivým počasím.

Zde je několik tipů, které vám pomohou při výběru:

Ochrana hlavy

Vy i váš spolujezdec byste měli mít vždy na hlavě kvalitní helmu s ochranou očí, která správně sedí. Otevřená helma nabízí určitou míru ochrany, ale integrovaná helma nabízí více. Tónovaná hledí jsou skvělá během dne, ale v noci může dojít ke značnému snížení viditelnosti.

Buďte vidět

Abyste byli lépe vidět, používejte světlé reflexní oblečení a na silnici jeďte tak, aby vás viděli ostatní účastníci silničního provozu, a při změně jízdního pruhu používejte včas a v dostatečné míře směrová světla. Pokud chcete, aby o vás ostatní věděli, použijte klakson.

Vše, co potřebujete, je rychlá kontrola

Před každou jízdou řádně zkontrolujte svůj motocykl. Nízký tlak vzduchu způsobený nepatrným defektem v pneumatice může mít negativní vliv na ovládání stroje (viz část Údržba). Nikdy nepřekračujte nejvyšší zatížení a pokud vezete nějaký náklad, vždy jej pevně upevněte k motocyklu. Zkontrolujte, zda zavazadla nezakrývají světla nebo zda se nenachází v blízkosti výfuku.

Dbejte na bezpečnost svého spolujezdce

Vždy mějte na paměti bezpečnost svého spolujezdce. Spolujezdec by měl vždy používat schválenou motocyklovou helmu, ochranu očí a vysoce viditelnou ochrannou kombinézu. Jezděte opatrně podle počasí a stavu vozovky.

Před jízdou ani během ní nepijte alkohol

Pokud jste pili alkohol, nemůžete samozřejmě řídit. Například jedno pivo může snížit vaši schopnost reagovat na změnu situace na silnici a váš reakční čas se s každým dalším alkoholickým nápojem prodlužuje. Proto byste vy ani vaši přátelé neměli před jízdou pít žádný alkohol.

Buďte vždy ostražití

Nikdy nepřeceňujte své schopnosti, ani nejezděte rychleji, než umožňují jízdní podmínky. Pamatujte si, že alkohol, drogy a únava mohu značně snížit vaši schopnost správného úsudku a bezpečnost jízdy.