V případě nehod

Nehody se bohužel stávají, ale pokud máte při jízdě na sobě vhodné motorkářské oblečení, chrániče těla a schválenou motocyklovou helmu, riziko úrazu osob se značně sníží.

Co můžete udělat

Stanete-li se účastníkem silniční nehody, je třeba získat co nejvíce informací. Pokud však došlo ke zranění jiné osoby, je hlavní prioritou zajištění její bezpečnosti.

V případě nutnosti zavolejte záchrannou službu. Pokud se rozhodnete pokračovat v jízdě, musíte nejprve zkontrolovat stav svého motocyklu. Pokud stále běží jeho motor, vypněte jej a zkontrolujte, zda z něj neuniká nějaká kapalina. Zkontrolujte důležité matice, šrouby a řídítka, páčky, vidlice a kola. Poté jeďte pomalu, neboť motocykl mohl utrpět poškození, které není na první pohled patrné.

Jste-li zraněni nebo v šoku, pravděpodobně nebudete moci získat všechny informace, které v dané situaci potřebujete. Když se ale později vrátíte na místo nehody (co nejdříve), můžete si udělat různé poznámky a poskytnout své pojišťovně potřebné informace.

To vám pomůže při definování vašeho nároku a vaše pojišťovna vám poté bude moci poskytnout to nejlepší možné plnění. Doporučujeme si s sebou vzít propisku, papír a digitální fotoaparát. Máte-li fotoaparát ve svém telefonu, použijte jej k přesnému zachycení detailů nehody.

Zde jsou uvedeny informace, které byste si měli poznamenat:

 • Datum a čas.
 • Údaje o pojištění druhého účastníka nehody.
 • Kontaktní údaje (jména, adresy a telefonní čísla) řidičů, spolujezdců a chodců, kteří jsou účastníky nehody.
 • Kontaktní údaje nezávislých svědků.
 • Pokud účastník nehody řídil v pracovní době, poznamenejte si údaje o řidiči i jeho zaměstnavateli. Dále je vhodné si zapsat popis řidiče, místa a všech charakteristických jevů.
 • Údaje o vozidle včetně značky, modelu, registrační značky, barvy, všech úprav a počtu cestujících.
 • Zda účastníci měli rozsvícené světlomety anebo použili směrová světla.
 • Počasí, viditelnost a světelné podmínky, včetně pouličního osvětlení.
 • V případě potřeby jméno a údaje všech policistů a záchranářů, kteří přijeli na místo nehody.
 • Určete rozsah poškození vozidel jednotlivých účastníků dopravní nehody.
 • Popište veškerá zranění účastníků nehody.
 • Máte-li k dispozici fotoaparát, vyfotografujte si místo nehody.
 • Jste-li zraněni nebo se nemůžete pohybovat, počkejte na příjezd záchranné služby.
 • V případě potřeby vám tyto tipy pomohou definovat nárok u vaší pojišťovny.
 • Úplný popis události včetně nákresů a polohy vozidel. Odhadovaná rychlost vozidel účastníků nehody. Dále si poznamenejte typ silnice.
 • Zaznamenejte dostatečný popis místa nehody a uveďte veškeré důležité dopravní značení, signály a překážky.

Postupujte podle zákonů

Informujte svoji pojišťovnu o nehodě co nejrychleji. Pojišťovna vám může odmítnout poskytnout plnění, pokud jim nehodu neoznámíte do doby stanovené v jejich smluvních podmínkách.