Svolávací akce týkající se vyvíječe plynu airbagů

Celosvětová svolávací akce ohledně vyvíječe plynu airbagů se týká řady výrobců automobilů a tvoří velké bezpečnostní riziko. Chcete-li získat další informace a ověřit si, zda se tato záležitost týká i vašeho motocyklu GL1800, přejděte níže.

Neprodleně podniknout další kroky

Nebezpečí pro vás

Pokud se v případě nárazu aktivuje airbag, může vyvíječ plynu v airbagu vytvořit při vznícení příliš vysoký vnitřní tlak. V důsledku toho může dojít k roztržení pouzdra vyvíječe plynu a přes airbag proniknout kovové úlomky

To může způsobit vážné zranění, v krajním případě smrt.

Co je třeba udělat

Ověřte si, zda se tento problém týká vašeho motocyklu. Pokud tomu tak je, neprodleně kontaktujte svého dealera Honda, aby vám příslušné součásti zdarma vyměnil.

Kroky společnosti Honda

Během probíhající výroby inovovaných součástí vyvíječe plynu airbagu společnost Honda zajistí v rámci bezpečnostních opatření dočasnou deaktivaci airbagu. Práce zabere 20 minut.

Začátkem roku 2017 bude součást vyvíječe plynu airbagu nahrazena novou upravenou součástí a zákazníci, kterých se tento problém týká, budou upozorněni dopisem.

Náš příslib

Úzce spolupracujeme s příslušnými úřady a snažíme se upozornit všechny majitele dotčených vozidel. V této spolupráci hodláme nadále pokračovat.

Dopis s oznámením doporučuje kroky, které by majitelé vozů měli podniknout. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte místního dealera Honda.

Výměna dílů a dostupnost

Ve spolupráci s našimi dodavateli a sítí dealerů budeme i nadále dbát na zajištění dostupnosti dílů pro opravu vašeho vozidla.