Díly na míru Odmítnutí odpovědnosti

Pečlivě si je přečtěte, než si díly na míru zakoupíte.

Výrobce a distributor jednotlivých dílů na míru zaručuje takovou funkčnost, výkonnost a kvalitu, jaká je u příslušného dílu na míru uvedena.

Díly na míru je třeba správně připojit či namontovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Vlastník/uživatel vozidla má povinnost zajistit správné připojení nebo montáž dílů na míru, a zajistit tak bezpečné použití vozidla, bezpečnost uživatele vozidla i ostatních.

Musíte si pečlivě přečíst pokyny k připojení/montáži v návodu k použití a řídit se jimi.  Kromě pravidelných kontrol údržby před řízením vozidla nezapomeňte provést jeho prohlídku.

V případě dotazů v souvislosti s připojením/montáží se obraťte na prodejce, u kterého jste díly na míru zakoupili.   

Pokud si během jízdy všimnete nějakých abnormalit, ihned zastavte a domluvte si prohlídku vozidla u prodejce.

V případě, že z naší strany nedošlo k žádnému zanedbání nebo porušení povinnosti, použití takového dílu na míru je na vaše vlastní riziko. Vaše zákonná práva tím nebudou nijak dotčena.

 • Ceny jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou pouze informativní. Skutečné prodejní ceny stanovují jednotliví prodejci.
 • V cenách není zahrnuta cena motocyklu ani sazba za služby montáže volitelných dílů atd. Tyto položky budou účtovány zvlášť.
 • Parametry, cena atd. dílů na míru se mohou změnit bez předchozího upozornění. U dílů na míru může být delší doba dodání nebo může být bez předchozího oznámení zrušena jejich výroba.
 • Musíte si pečlivě přečíst návod. Díly na míru je nutné správně a podle pokynů připojit/namontovat k vozidlům a částem vozidel, jak je uvedeno v návodu, a je třeba je nepoužívat na místech, která k tomu nejsou určena.
 • K připojení/montáži dílů na míru může být potřeba speciální postup (např. elektroinstalace). V případě dotazů se obraťte na prodejce.
 • Nemůžeme zaručit, že bude možné připojit/namontovat kombinaci různých dílů na míru. Takové připojení/montáž nemusí být možné nebo může vyžadovat velký rozsah úprav.
 • Přizpůsobené díly nejsou originálními díly Honda, a přestože některé díly na míru mohou být originálním dílům Honda podobné, jejich životnost, funkčnost, kvalita atd. se může lišit.
 • S montáží dílů na míru je spojeno riziko, že by mohlo dojít k ovlivnění vlastností motoru nebo jízdních vlastností.
 • Připojení/montáž určitých dílů na míru může být nutné provést v certifikované továrně nebo dílně. V takovém případě provedení tohoto připojení/montáže v certifikované továrně nebo dílně důrazně doporučujeme. Informace o certifikované továrně nebo dílně získáte od prodejce.
 • Všechny uvedené doby montáže jsou pouze informativní. Informace o době montáže získáte od prodejce.
 • Barva dílů na míru na fotkách se nemusí přesně shodovat se skutečnou barvou dílů na míru.