Covid-19: Záruční doba

Pro zákazníky, jejichž záruka na produkt vypršela a požadovaná oprava nebyla možná kvůli současným omezením, zajistí společnost Honda (po odpovídajícím prověření), že jakékoli oprávněné nároky na takové opravy budou přijaty po opětovném otevření našich prodejců. S ohledem na měnící se povahu situace viru Corona budou tato kritéria přezkoumávána každých 30 dní.