Podmínky výpravy Honda Adventure Roads.

Podmínky registrace na výpravu Honda Adventure Roads 2024.

Cílem výpravy Honda Adventure Roads 2024 bude Maroko. Připojte se k nám a 30 jezdcům a prožijte s námi vzrušující 10denní expedici. Ta bude pokračováním našeho odkazu, v jehož rámci dostáváme jezdce na hranice jejich možností. Jezdci začnou na pobřeží v Agádír a vydají se směrem k Nadoru. Připravte se na nezapomenutelnou cestu zlato-bílým pouštním pískem, při které se budou jezdci seznamovat s marockou kulturou. Zažehněte svůj smysl pro objevování a připojte se k nám, abychom na strojích Africa Twin zvládli tuto novou obrovskou výzvu.

  • Celkové náklady na akci činí 6 000 EUR (šest tisíc eur) včetně DPH / daně z prodeje.  Počet míst na výpravě Honda Adventure Roads Maroko 2024 je přísně omezen a podléhá výběrovému řízení, jehož součástí je pohovor. Jezdci budou vybráni podle uvážení organizátorů akce a důvody pro jejich nevybrání nebudou uvedeny.
 
  • Pokud budou účastníci vybráni k účasti na akci, budou o tom informováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v procesu registrace a budou muset zaplatit 10% zálohu do 7 dnů od obdržení daného e-mailu.  Zbytek bude muset být uhrazen nejpozději do 31. ledna 2024. Pokud účastník tyto platby neuhradí včas, bude jeho místo nabídnuto jinému uchazeči.
 
  • Po dobu konání akce v Maroku budete jezdit na motocyklu Honda Africa Twin, který vám poskytnou organizátoři akce. I když se jedná o luxusní zážitek, je nutné, aby byl uchazeč každý den v dobré fyzické kondici tak, aby zvládl projet potřebnými kontrolními body.
 
  • Organizátoři hledají jezdce s rozmanitou praxí, ale od účastníků se očekává, že by měli mít zhruba 5–10 let zkušeností s jízdou na terénních motocyklech. Ačkoli budou brány v úvahu zkušenosti uchazečů s motocykly obecně, pro organizátory akce jsou žádanější zkušenosti s terénními stroji.  
 
  • Pro účely výběru a poskytování podpory během akce shromažďují organizátoři osobní údaje, z nichž některé mohou být citlivé. (Jedná se o číslo pasu, krevní skupinu, případné alergie, zdravotní stav, případnou léčbu, číslo řidičského průkazu a datum narození.) Vaše registrace k účasti na výpravě Honda Adventure Roads Maroko 2024 podléhá podmínkám zpracování osobních údajů společnosti Honda a oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s výpravou Honda Adventure Roads. Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů naleznete níže.
 
  • Akce bude náročná fyzicky i psychicky. Organizátoři mohou před povolením k účasti na akci požadovat potvrzení, že jste v dobré fyzické i psychické kondici. To zahrnuje jakýkoli stav, který může ovlivnit vaši schopnost ovládat motocykl v náročném terénu. Organizátoři nemusí zveřejňovat důvody, proč účastník neprošel úspěšně fází registrace.
 
  • Účastníky výpravy Honda Adventure Roads Maroko 2024 nesmí po celou cestu doprovázet žádný průvodce. I když budou k dispozici kontrolní body a naváděcí/podpůrná vozidla, která jezdcům pomohou v případě incidentu, jezdci se budou řídit sami s pomocí navigačního systému Tripy II. Jezdcům budou poskytnuty informace o trase, k dispozici bude technická a zdravotnická podpora.

 

Účast na akci se řídí úplnými podmínkami, které budou uchazečům poskytnuty po skončení pohovoru a v případě jejich výběru a před zaplacením zálohy na potvrzení jejich účasti.

Tyto podmínky registrace na akci Honda Adventure Roads Maroko 2024 podléhají zákonům Anglie a Walesu. Příslušnými soudy jsou anglické a velšské soudy. 

Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s výpravou Honda Adventure Roads

Toto doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů platí jako doplněk k oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Honda Motor Europe Ltd, případně společnosti Ride and Drive s.a.r.l., ke kterým máte přístup prostřednictvím níže uvedených odkazů.

Žadatelé, kteří se chtějí zúčastnit výpravy Honda Adventure Roads 2024 (dále jen akce), musí poskytnout osobní údaje, z nichž některé mohou být citlivé. Poskytnutím těchto údajů a výslovného souhlasu žadatelé souhlasí s jejich zpracováním v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. 

Honda Motor Europe Ltd. (dále jen společnost Honda) je správcem údajů. Hlavním zpracovatelem vašich údajů je společnost Ride and Drive s.a.r.l. (dále jen společnost Ride and Drive), která je pořadatelem akce.  

 Oznámení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete při podání přihlášky k účasti na akci, mohou obdržet také následující zpracovatelé údajů:

Pro společnost Honda: letecké společnosti, hotely, poskytovatelé ubytování, průvodci, zdravotnické asistenční služby, poskytovatelé zdravotního pojištění, poskytovatelé dopravy a místní dodavatelé.

Pro společnost Ride and Drive: Fresh Desk, Scandola a Infomainiak.   

Fresh Desk – jedná se o software, který společnost Ride and Drive používá k náboru účastníků. Fresh Desk uloží pouze jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo těch, kteří uspěli v prvním procesu registrace. 

Scandola – jedná se o webovou agenturu, kterou bude společnost Ride and Drive využívat k pomoci při náboru a k poskytování marketingových služeb těm, kteří se přihlásí k odběru marketingové komunikace k výpravě Honda Adventure Roads. Společnost Scandola nebude mít přístup k žádným citlivým nebo osobním údajům.

Infomaniak – jedná se o zabezpečené serverové úložiště, které společnost Ride and Drive použije k uložení hlavní databáze s osobními i citlivými osobními údaji. Tato služba je určena pouze pro bezpečné uložení.

K citlivým osobním údajům budou mít po dobu trvání výpravy přístup pouze zdravotničtí poradci a lékařská pomoc. 

Pokud nebudete vybráni k účasti na výpravě Honda Adventure Roads Morocco 2024 a neprojevíte zájem o zasílání marketingových informací, budou osobní údaje, které jste poskytli v rámci své přihlášky, vymazány po 2 letech od zahájení akce.  Pokud budete vybráni k účasti na výpravě Honda Adventure Roads Morocco 2024, bude společnost Ride and Drive vámi poskytnuté osobní údaje uchovávat po dobu 10 let po skončení akce, aby splnila smluvní, zdravotní a bezpečnostní povinnosti, povinnosti týkající se pojištění a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontakty pro zpracování údajů 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se prosím obraťte na následující kontakty:

DPM-UK@honda-eu.com

Odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Honda Motor Europe

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ride and Drive naleznete zde.