Prohlášení k závodům Isle of Man TT

V roce 1954 se pan Soichiro Honda svěřil se svým záměrem zvítězit v nejprestižnějším motocyklovém závodě na světě. S podporou všech svých zaměstnanců vsadil pan Honda budoucnost společnosti na motocykl předurčený k vítězstvím v závodech. Přečtěte si jeho dopis.

Prohlášení

20. března 1954

Od založení společnosti Honda Motor Co. uplynulo přibližně pět let a mě stále neopouští radost z toho, že úsilí všech našich zaměstnanců bylo korunováno dosažením epochálního pokroku.

Už když jsem byl malý chlapec, snil jsem také o účasti v motoristických závodech po celém světě ve vozidle mé vlastní konstrukce, a o vítězství v těchto závodech. Než se však mohu tímto celosvětovým vítězem stát, musím samozřejmě nejprve zajistit stabilitu podniku, zajistit precizní strojní vybavení a zařízení a navrhnout prvotřídní konstrukční řešení. Proto jsem se začal naplno věnovat dosažení těchto cílů a až do současnosti se snažím zákazníkům v této zemi nabízet prvotřídní a praktická vozidla. Proto jsem také až dosud neměl nazbyt žádný čas ani energii, kterou bych mohl věnovat motocyklovým závodům.

Nyní jsem však na nedávno konaném mezinárodním motocyklovém závodě v São Paulu získal podrobné informace o situaci v zemích Evropy a Ameriky. Myslel jsem, že svět vidím dosti reálně, a nenechávám se ovlivnit fixními ideami. Teď si však uvědomuji, že jsem se přece jen nechal zaslepit svou nesmírnou náklonností k Japonsku v jeho současné situaci. I nyní kráčí svět kupředu mílovými kroky.

Na druhou stranu jsem však vždy byl plně a neochvějně přesvědčen, že mohu vítězit. Bojovný duch je mi vlastní a už mi nedovoluje tyto skutečnosti přehlížet.

Nyní, když disponujeme výrobními kapacitami, ke kterým mám naprostou důvěru, nastal čas využít příležitost. Dospěl jsem k pevnému rozhodnutí zúčastnit se příští rok závodů TT.

Dosud nikdy se do tohoto závodu nezapojil žádný japonský účastník s motocyklem vyrobeným v Japonsku. Je samozřejmé, že vítěz tohoto závodu se stane známým po celém světě, totéž však platí pro každé vozidlo, které bezpečně dokončí celý závod. Tím je proto dáno, že věhlas takovéhoto úspěchu zaručí určitý objem exportu, a proto všichni přední výrobci v Německu, Anglii, Itálii i Francii zaměřují všechny své síly na přípravu.

Pro tento závod vyrobím závodní stroj o objemu 250 ccm (střední kubatura) a jako zástupce společnosti Honda Motor Co. jej představím světu ve světle reflektorů. Nepochybuji o tom, že toto vozidlo dokáže dosahovat rychlostí přes 180 km/h.

I špičkové letecké motory se vyznačují výstupním výkonem kolem 0,55 PS na litr, tento závodní stroj se však bude moci pochlubit výkonem téměř dvojnásobným – 1,00 PS na litr. Až dá tvořivost naší společnosti vzniknout tomuto motoru, nebude nijak přehnané říci, že bude i ve světovém měřítku představovat špičkový konstrukční produkt.

Motocykly, výkladní skříň moderního těžkého průmyslu, představují komplexní problematiku. Bude proto třeba dosáhnout špičkových konstrukčních vlastností nejen u motoru, ale i u pneumatik, řetězů, karburátorů a dalších součástí. K dosažení tohoto cíle je třeba věnovat velmi pečlivou pozornost a neutuchající úsilí každičkému detailu.

Obracím se na všechny zaměstnance!

Spojme dohromady veškeré síly společnosti Honda Motor Co. k dosažení tohoto velkolepého úspěchu. Budoucnost společnosti Honda Motor Co. na tom závisí, a břemeno leží na vašich ramenou. Chci vás požádat, abyste svou záplavu entuziasmu nasměrovali na tento úkol, překonali všechny zkoušky a splnili všechny banální požadavky v oblasti práce i výzkumu. Přijměte tuto cestu za svou. Pokroky, kterých společnost Honda Motor Co. dosáhla, se odráží i ve vašem osobním růstu a váš růst je zárukou budoucnosti společnosti Honda Motor Co., naší společnosti.

Svědomitost potřebná při dotahování každého šroubku a přístup bránící zbytečně vyhodit jediný list papíru: ty před vámi otevřou cestu a nastaví směr pro společnost Honda Motor Co.

Naštěstí nám naši externí dodavatelé a zástupci i naše banky velkoryse přislíbily svou spolupráci. Jsem mimoto velmi potěšen zákazníky, kteří se k nám přidávají, a pomáhají nám soustředit naši veškerou energii k tomuto cíli.

Vidím, že v Německu, které stejně jako my patří k poraženým ve válce, se znovu začíná rozvíjet řada průmyslových odvětví a více než dříve cítím, že naše společnost – Honda Motor Co. – se musí do těchto závodů zapojit a začít soutěžit.

Musíme realisticky posoudit potenciál japonského strojírenského průmyslu a povznést jej na úroveň, na které jej budeme moci hrdě představit celému světu. Cílem naší společnosti Honda Motor Co. je povzbudit japonský průmysl.

S uvážením těchto skutečností vyhlašuji tímto své pevné odhodlání a slibuji vám, že cíli účasti v závodech TT a vítězství v těchto závodech věnuji celé své srdce.

O tom vás ujišťuji.

Soichiro Honda
President
Honda Motor Co., Ltd.