Soutěž o lístky na MotoGP v Brně - JIŽ UKONČENA!

Sdílej, tipuj a vyhraj!

24. července 2015

Soutěž

Sledujte náš facebook Honda Motor (CZ) (www.facebook.com/moto.honda.cz), kde můžete od pondělí 27.7.2015 soutěžit o šest vstupnek GOLD na bwin Grand Prix České republiky, které se koná 14.-16.8.2015 na Automotodromu v Brně.

Přejeme všem účastníkům hodně štěstí a těšíme se v Brně naviděnou!

Pravidla Soutěže

1) POŘADATEL:

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75845 (dále jen „Pořadatel“).

2) NÁZEV SOUTĚŽE:

"Soutěž o lístky na MotoGP 2015 v Brně“

3) TERMÍN KONÁNÍ:

Od 27.7.2015 18:00:00 hod. až 9. 8.2015 19:59:59 hod.

4) MÍSTO KONÁNÍ:

Česká a Slovenská republika (dále jen „místo konání soutěže“)

5) ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).

6) PODMÍNKY ÚČASTI:

Do soutěže není možno přihlásit se vícekrát. Pro každé zařazení do soutěže musí soutěžící splnit podmínku, a to být fanouškem facebookového profilu Honda Motor (CZ nebo SK) (www.facebook.com/moto.honda.cz nebo www.facebook.com/moto.honda.sk), (dále jen „FB profil Honda“), správně zodpovědět otázky v soutěžní aplikaci a soutěž sdílet přes danou herní aplikaci. Tímto je soutěžící zařazen do soutěže.

7) VÝHRY:

1. – 6. Výherce získávají vstupenku GOLD na Velkou cenu Brna Moto GP, která se koná 14. – 16. 8. 2015 na Autumotodromu Brno.

8) VYHODNOCENÍ, VÝBĚR VÝHERCŮ:

Výhercem se stane ten Účastník, který splní všechny podmínky účasti .

Výherce určí buď nejbližší správný tip nebo losování.

Výběr výherců a vyhlášení bude probíhat 10. 8. 2015 na FB profilu Honda a na stránkách http://moto.honda.cz (sekce aktuality).

9) KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHER

Výherce bude kontaktován na e-mailu, který uvedl ve formuláři soutěže. V opačném případě výherce kontaktuje Pořadatele e-mailem na adresu hcr.motoinfo@honda-eu.com.

Výhra bude výherci doručena podle dohody s Pořadatelem.

10) SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

Účastí v soutěži účastník souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů Pořadateli nebo třetím stranám, poskytujícím výhru, a to zejména z důvodů kontaktování v případě budoucích marketingových nabídek. Tento souhlas je možné později zrušit.

11) DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra propadá ve prospěch pořadatele, který s ní může dále nakládat dle vlastního uvážení.

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.

Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.

Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže http://moto.honda.cz.

Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na e-mailovou adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Praze dne 24. 7. 2015