Posunout

Sportovní sada RCV: Zjistěte více

Prvky pohonné jednotky

Detailní záběr modelu RC213V-S

Řídicí jednotka (ECU) – Instalace řídicí jednotky zajistí zvýšení výkonu, který je pro závodění na okruzích třeba. Namontovaná sportovní sada zajistí změnu normálního a obráceného řazení, nastavení provozního zatížení rychlořazení s tlakovým senzorem, jiný počet zubů ozubených kol, jiný vnější průměr pneumatik a řízení rozjezdu. Při stání lze současným stisknutím spínače startéru a spínače Select aktivovat řízení rozjezdu, které omezí otáčky motoru na předem stanovenou úroveň (6 000–12 000 ot/min). Jezdec pak může otočit rukojetí plynu až na doraz a soustředit se na začátku závodu na ovládání spojky.

Přední vzduchový kanál – U motocyklu RC213V je vzduch přiváděn z horní části kapotáže, kde je nejvyšší tlak, a proudí do motoru, kde přispívá k lepšímu zrychlení a zvýšení maximální rychlosti díky účinku tlakového rozdílu. U modelu RC213V-S lze po demontáži světlometu a napojení předního vzduchového kanálu na horní část kapotáže dosáhnout obdobného tlakového účinku vzduchu jako u motocyklu RC213V.

Tlumič výfuku – Tlumič výfuku modelu RC213V-S má stejné uspořádání jako u motocyklu RC213V, bez osazeného katalyzátoru nebo variabilního výfukového ventilu. Je vyroben z titanu a je o 4,8 kg lehčí než standardní tlumič modelu RC213V-S.

Zaslepovací sada sání vzduchu – Po demontáži sekundárního rozvodu vzduchu pro jízdu na závodních okruzích se místo tohoto rozvodu montuje zaslepovací sada sání vzduchu. Tato sada obsahuje destičku s těsněním, která zamezuje úniku výfukových plynů, a trubku se zátkou pro zaplnění hadicového spoje skříně čističe vzduchu.

Zapalovací svíčka – Zapalovací svíčky, které jsou součástí sportovní sady, mají optimální tepelnou hodnotu a teplotní rozsah, sladěné s mapováním vstřikování paliva a zapalování. Nainstalovaná sportovní sada umožňuje dosahovat vyšších otáček a většího výkonu.

Model RCV213V-S na závodní dráze

Rychlořazení a převody

Pohled ze strany na model RC213V-S

Rychlořazení s tlakovým senzorem – Jednotka detekce rychlořazení nepoužívá spínač, jako tomu je u provedení pro provoz na veřejných komunikacích, ale tlakový senzor (siloměr) – stejný jako u motocyklu RC213V.

Ten umožňuje při řazení zjišťovat směr síly působící na řadicí páku, je proto možné ho využívat při normálním i obráceném způsobu řazení. Na základě možnosti detekce velikosti síly lze pak také nastavit ovládací sílu řazení v 5 úrovních (s 2 vyššími a nižšími úrovněmi od standardního nastavení).

Řadicí váleček pro obrácené řazení – Je možné zvolit stejný způsob řazení rychlostních stupňů jako u motocyklu RC213V. Mnoho závodních strojů používá obrácený způsob řazení než běžná vozidla pro provoz na veřejných pozemních komunikacích.

Pokud chcete při výjezdu ze zatáčky zařadit nahoru, může vám sešlápnutí řadičky místo jejího nadzvedávání zkrátit časovou prodlevu při přeřazování. Tento způsob řazení se běžně používá při závodech. Model RC213V-S používá stejný systém záměny řadicího válečku jako motocykl RC213V.

Sada záznamníku dat – V reálném čase zaznamenává za jízdy rychlost vozidla, otáčky motoru, polohu rukojeti plynu a další data ve spojení se souřadnicemi GPS, což umožňuje důkladné prozkoumání výkonů jezdce v dané jízdě.

Data jsou zaznamenávána na dodané paměťové zařízení USB a po připojení k počítači s nainstalovaným speciálním analytickým softwarem lze provádět další analýzy.

Informace se zobrazují na obrazovce analýzy ve specifickém formátu používaném společností Honda a umožňují provádění analýzy údajů o jízdě pomocí několika jednoduchých úkonů.

Spojovací táhlo zadního zavěšení – U modelu RC213V-S má stejnou konstrukci jako u motocyklu RC213V. Zachovává si jak funkci změny celkové délky spojovacího táhla pomocí seřizovacích šroubů, tak možnost nastavení výšky vozidla. Výšku vozidla je možné měnit v rozsahu přibližně 30 mm, podle vnějšího průměru pneumatik a požadavků jezdce.

Přední brzdové destičky – Brzdové destičky se u modelu RC213V-S vyznačují dobrými hodnotami koeficientu tření a špičkovým závodním třecím materiálem. Dodavatelem je společnost Brembo S.p.A.

Dálkové ovládání páčky přední brzdy – Změnu vůle páčky je možné při jízdě na okruhu podle potřeby upravovat. Dodavatelem je společnost Brembo S.p.A.

Termostat – Teplota otevření ventilu je místo 82 ̊C (tato hodnota je nastavena pro jízdu po veřejných komunikacích) nastavena na nižší hodnotu –62 ̊C.

Sada ozubených kol – Se zohledněním významného nárůstu otáček motoru při jízdách na okruzích byla hnací ozubená kola s 15, 16, a 17 zuby svázána s hnanými ozubenými koly se 40, 41, 42, 43, 44 a 45 zuby, převodový poměr je tak možné nastavit podle rychlostních poměrů na jednotlivých okruzích a podle požadavků jezdce.

Detailní záběr ze strany na přední kolo modelu RC213V-S s Markem Márquezem

Další vylepšení

Detailní záběr na závodící model RC213V-S

Kryt spojky z materiálu CFRP – Otevřený typ vyrobený z karbonového materiálu, stejně jako u motocyklu RC213V, který přispívá ke snížení hmotnosti a zajišťuje chlazení spojky potřebné při závodění na okruzích.

Spodní kryt přední kapotáže – Přední kapotáž ze sportovní sady nemá žádné otvory pro klakson nebo zámek řídítek, protože se montuje po demontáži klaksonu a řídítek.

Pryžová zadní část sedla – Motocykl RC213V má sedlo v zadní části opatřeno pryžovou výstelkou, která umožňuje jezdci pohodlný posez odpovídající stylu a náročnosti jeho jízdy. Sportovní sada pro model RC213V-S obsahuje pryžový nástavec, který jezdcům na tomto stroji umožňuje zaujmout při jízdě podobnou polohu, jako je to možné u motocyklu RC213V.

Vypouštěcí uzávěr dolní části kapotáže – Podle závodních předpisů musí mít při jízdě za slunečného počasí motocykl RC213V uzavřen vypouštěcí otvor v dolní části kapotáže. Tento prvek převzal i model RC213V-S.

Sada pro kabeláž – Sada sestávající z vodotěsných krytek na ochranu konektorů, která je nezbytná po demontáži bezpečnostních a elektrických prvků pro jízdu na okruzích.

Přední a zadní stojan pro údržbu – Stojany pro údržbu vyrobené z nerezové oceli pro podepření a uskladnění stroje ve svislé poloze. Navrženy speciálně pro model RCV213V-S.

Plachta na vozidlo – Na míru ušitá plachta pro ochranu stroje před prachem a dalšími nečistotami. Použitý elastický materiál zaručuje lepší ochranu motocyklu. Plachta je také po stranách opatřena logem RC213V-S.

Detailní záběr na přední kolo modelu RC213V-S

Objevte řadu Super Sport